STEJJER GĦAT-TFAL MINN JOE GALEA

1 Inħobb nitlob    

2 It-teddy bear     

3 Purċissjoni tan-nemel

4 Logħba noli

5 Meta nilgħab   

6 Nieżla x-xita   

7 Ma ħallewnix nilgħab 

8 Kappell tal-karti  

9 It-trakk     

10 Tikk… tikk… tikk…    

11 Il-ħanut li nħobb 

12 Żewġ blalen  

13 Tajra ħamra u ħadra

14 Pinokkju   

15 Ir-raġel tat-tiben 

16 Jisimni…   

17 Il-mamà tiegħi  

18 Il-papà tiegħi    

19 Il-ħbieb tiegħi  

20 Se norqod    

21 X’qed nisma’?    

22 Se mmur l-iskola

23 Il-mamà xtratl żarbun  

24 Ġejt l-aħħar  

25 Mort nixtri    

26 Idejja   

27 Għajnejja  

28 Ommi ssajjar għalina

29 Rix b’ħafna kuluri 

30 Il-baħar    

31 Għasafar ċkejknin

32 Il-fjuri

33 Il-bebbuxu    

34 Re, reġina u prinċipessa  

35 In-nanna tal-bambin

36 Lapes u gomma  

37 Ġejja l-banda    

38 Kastell tar-ramel 

39 Siġġu vojt       

40 Il-papà ta’ kulħadd 

41 Xemgħa tixgħel  

42 Il-ħmara tal-grotta  

43 Ir-ragħajja ta’ betlem  

44 Is-siġra ċkejkna tal-milied

45 Talbiet żgħar tat-tfal