AKTAR RIŻORSI LITURĠIĊI

Brevjar għal kuljum

Quddiesa. Il-Qari ta' kuljum

Quddiesa. Lezzjonarji tal-Quddies

Quddiesa. Rit u Talbiet Ewkaristiċi

Quddies f'ġieħ il-Verġni Marija (1987)

Talba Ewkaristika 1, Ħamis ix-Xirka

Talba Ewkaristika 1, Vġili tal-Għid

Qari tal-Quddiesa (powerpoints)

Powerpoints Liturġiċi mill-Franġiskani

Sagramenti u Ċelebrazzjonijiet oħra


ORDO - Kalendarju Liturġiku Malti

Kalendarju Liturġiku Universalis

Kant Gregorjan

Liber Usualis

Qaddisin matul is-sena

Qaddisin  għal kuljum - vidjo

Tagħrif dwar il-Liturġija


Ħinijiet tal-Quddies f'Malta u f'Għawdex ...