Il-Messagġi tal-Papiet għar-Randan

Il-Messaġġ tal-Papa Franġsiku għar-Randan 2020 - vidjo.

Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2019 - vidjo.

Il-Messaġġi oħra tal-Papa Franġisku għar-Randan. 2014 - 20.. .

Papa Benedittu XVI, Messaġġ għar-Randan 2013. Jekk nemmnu fl-imħabba, ngħixu l-imħabba.

Il-Messaġġi tal-Papa Ġwanni Pawlu II. 1979 - 2005.


Messaġġi oħra mill-Papiet u Kitbiet Relatati

Messaġġ bil-Vidjo tal-Papa Franġisku fl-Okkażjoni tal-Ostensjoni straordinarja tal-Liżar ta’ Turin. 30/03/2013.

Meditazzjoni tal-Papa Benedittu XVI dwar il-Liżar ta’ Kristu. Turin. 02/05/2010.

Messaġġi tal-Papa Ġwanni Pawlu II lis-Saċerdoti għal Ħamis ix-Xirka bejn 1979 u 2005.

Messaġg tal-Kardinal Jorge Bergoglio, illum il-Papa Franġisku f’Ras ir-Randan 2010, Naddaf qalbek mill-ħaxix ħażin. 14/02/2010.

Messaġġ tal-Kardinal Jorge Bergoglio, illum il-Papa Franġisku f’Ras ir-Randan 2009, Li ssum ifisser li tħobb, 25/02/2009.

 

Pastorali għar-Randan mill-Isqfijiet MALTIN

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin 2019. Tibżgħux tieħdu għandkom lil Marija.

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin 2018. Ngħożżu dak li hu tajjeb.

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin 2017. Għażliet skont il-Qalb tal-Mulej.

Pastorali 2017 adattata għat-Tfal mill-Kummissjoni Djoċesana Tfal.

Pastorali 2015 mill-Amminstratur Appostoliku Charles J. Scicluna.

Kristu Jixxotta d-Dmugħ.  Ittra Pastorali mill-Isqof Mario Grech. 2015.

Sehemna fil-Bini tas-Soċjetà, Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin. 2014, 01/03/2014.  jew  Ara wkoll il-verżjoni tal-Pastorali bl-Ingliż.

Ir-Randan, żmien ta’ Talb u Karità, Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin Randan 2013, 16/02/2013.  jew  Ara wkoll il-verżjoni tal-Pastorali bl-Ingliż.

Ittra Pastorali għar-Randan 2012. Eżilju.

Ittra Pastorali għar-Randan 2012. Eżilju. Verżjoni għat-Tfal.

Pastorali għar-Randan 2010,  Għand min immorru?

Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2011. Il-loġika ta' Alla - Il-loġika ta' Kristu.

Bżonn ta’ bidla mill-qiegħ fil-ħajja nisranija tagħna. Pastorali għar-Randan 2009.

 

IL-ĠIMGĦA MQADDSA

MINN FR MARTIN CILIA MSSP - ĦABBAHOM SAL-AĦĦAR (2020)

1. Ħadd il-Palm.

2. It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa

3. It-Tleta tal-Ġimgħa Mqaddsa

4. L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa

5. Ħamis ix-Xirka

6. Il-Ġimgħa l-Kbira

7. Għid il-Kbir

minn PATRI MARCELLO GHIRLANDO OFM (2020)

1. Ħadd il-Palm

2. It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa. Ġesù midluk f'Betanja

3. It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa

4. L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa

5. Il-Ħamis tal-Ġimgħa Mqaddsa

6. Il-Ġimgħa l-Kbira

7. Sibt il-Għid

8. Għid il-Kbir


minn Fr Hayden

It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa

It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa

L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa

Ħamis ix-Xirka

Il-Ġimgħa l-Kbira

Sibt il-Għid

Għid il-Kbir


AKTAR minn Fr Hayden

Ħadd il-Palm

It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa

It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa

L-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa

Ħamis ix-Xirka. (Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej)

Il-Ġimgħa l-Kbira. (Il-Passjoni ta' Ġesù)

Sibt il-Għid

L-Għid il-Kbir


L-Aħħar Seba' Kelmiet ta' Ġesù fuq is-Salib.

Programm (awdjo) dwar l-Aħħar Seba' Kelmiet ta' Ġesù  fuq is-Salib. meħudin mir-raba' edizzjoni tal-ktieb, "L-Aħħar Ġimgħa ta' Ġesù",  ta' Mons. Lawrenz Sciberras. Jaqra' Mario Borg.

Kollox Mitmum. Riflessjoni awdjo minn Fr Norbert Bonavia mssp.


L-Aħħar Ġimgħa ta' Ġesù.

Programmi awdjo dwar l-aħħar ġimgħa ta' Ġesù preżentati minn Francesco Pio Attard flimkien ma' Mons. Lawrenz Sciberras.

Ħsibijiet għall-Ġimgħa Mqaddsa. Filmati qosra b'riflessjoni minn Fr Hayden OFM cap. 10/04/2017.


Ħsibijiet għall-jiem tar-Randan

Niftakar fik. Riflessjoni u Innu għal żmiren ir-Randan minn Roderick White. 2020.

Il-Mixja tar-Randan. Ktejjeb ta' għajnuna mill-Parroċċa tal-Qala. 2020.

Sussidju għar-Randan fil-Ġublew tal-Ħniena.Tagħlim, ċelebrazzjonijiet u talb mal-poplu. 2016.

Monsinjur Ġużeppi Farrugia, Ħsibijiet għal kull jum matul ir-Randan 2016.

Fr Rene Vella, Ħsibijiet għal kull jum tar-Randan. Parroċca ta’ Kristu Rxoxt, Pembroke. 2015.

Monsinjur Ġużeppi Farrugia, Ħsibijiet għal kull jum matul ir-Randan 2015.

Randan 2014 mal-Papa Franġisku, Ħsieb għal kull jum tar-Randan meħuda mill-Eżortazzjoni Appostolika, Evangelii Gaudium.

Monsinjur Ġużeppi Farrugia, Ħsibijiet għal kull jum matul ir-Randan 2011.

 

Talb u Devozzjonijiet

Ommna Marija Addolorata. Adattata minn Ermes Ronchi, Le Case di Maria. Verżjoni Maltija Seminarista Charles Scerri.

Riflessjonijiet dwar id-Duluri ta' Marija minn omeliji u diskorsi tal-Arċisqof Pawlu Cremona OP. Miġbura minn Fr Hector Scerri.

Velja ta’ talb fil-bidu tar-Randan jew Ċelebrazzjoni ta’ Qima lis-Salib.

Viżti lill-Ġesù Ewkaristija għal nhar Ħamis ix-Xirka filgħaxija u l-Ġimgħa l-Kbira filgħodu, Kitba ta’ Dun Nikol Aquilina, 10/02/2003.

Ċelebrazzjoni tal-Festa tal-Verġni Marija Addolorata, Riflessjonijiet u Talb għall-matul il-purċissjoni il-parroċċi. Minn Dun Hector Scerri, 11/04/2014.

Duluri ta’ Marija, Talb u Kummentarju għal waqt il-pellegrinaġg f’jum id-Duluri, Kitba ta’ Fr Hector Scerri, 18/03/2010.

Bil-ġrieħi  tiegħu intom Fiqtu, Patri Marcello Ghirlando OFM jitlob quddiem il-Kurċifiss mirakuluż li hu meqjum fil-knisja “Ta’ Ġieżu” fil-Belt. (filmat)


Innijiet għar-Randan

Kun int id-Dawl. Versi: Francesco Pio Attard. Mużika: Bernardette Farrell.


Poster bi ħsieb għar-Randan

Paġna b'għadd ta' posters li jistgħu jintużaw matul ir-Randan.

Posters maħruġa mill-Uffiċċju tal-Katekeżi għar-Randan (A)

 

Riżorsi Pastorali oħra għar-Randan

Għid Lhudi Kristjanizzat.Vidjo u preżentazzjoni bis-slides dwar it-tifsira ġdida tiegħu fil-Kristjaneżmu.

L-Ikla tal-Ħaruf. Ċelebrazzjoni għal Ħamis ix-Xirka li tista' ssir fi gruppi jew fil-familja.

Vidjo bir-rakkont tal-Passjoni ta' Ġesù biex jinqara għat-tfal fil-familja.

Ċarrtu qalbkom, u mhux ilbieskom. Sussidju Pastorali għall-Omeliji għall-Ħdud tar-Randan, Sena "Ċ". (2019).

Ir-Randan: mixja ta’ konverżjoni li twassalna għall-ferħ ta’ Kristu Rxoxt

It-Talb,  Ittra tal-Isqof Bruno Forte, Messaġġ għar-Randan 2007.

Siltiet mill-Omelija tal-Papa Franġisku fl-Erbgħa tar-Rmied 2018

Sussidju ghar-Randan (2017)

Is-Sawm. Kif għandek issum. Preżentazzjoni powerpoint bi ħdax-il stampa u akkumpanjati bil-mużika fl-isfond.

L-Ispiritwalità tar-Randan. Kitba ta' Angelo Xuereb. 2018.

Is-Seba' Viżti lill-Ġesù Ewkaristija fl-Artal tar-Ripożizzjoni f'nhar Ħamis ix-Xirka.  Kitba ta' Dun Nikol Aquilina.

Preżentazzjoni bis-slides tal-Qari tal-Quddies fl-Erbgħa tal-Irmied u fil-Ħdud tar-Randan.

Ħsieb għal kull jum tar-Randan meħudin mill-Ezortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Evangelii Gaudium.

Insara Veru, Randan 2014. Kitba ta' Patri Mario Attard OFM Cap.

Ir-Randan fil-ħajja tallum, Kitba ta’ Patri Mario Attard OFM Cap.

Ikona tas-Sagra Familja, Riflessjoni minn Monsinjur Anton Gouder għall-Koppji Miżżewġa - Randan 2013. (awdjo)

Mill-Eżilju għall-Ħelsien, Riżorsi Kateketiċi għall-użu fil-laqgħat mal-Adolexxenti u Żgħażagħ, Segretarjat għall-Katekeżi, 14/02/2012.

Konversjoni, Taħdita għall-bidu tar-Randan. John Formosa SDC.


TAĦDIDIET MINN Fr Aaron Zahra OP

Ir-Randan: Bidu ġdid

Ir-Randan: Żmien ta' konverżjoni

Ir-Randan: Passi lejn ħajja ġdida

Ir-Randan: Insiru dixxipli vera

Ir-Randan: Nagħżlu it-triq tad-dawl

Ir-Randan: Nirċievu l-ħniena ta' Alla

Ir-Randan: Qrara tajba


Taħdidiet minn Dun Lawrenz Sciberras

Ġesù l-mibgħuta tal-Missier. Randan 2002.

Ġesù l-Ħaruf veru. Randan 2002.

Il-ġarra tas-Sammaritana. Randan 2002.

In-nifs tal-ħajja.  Randan 2005.

Ġesù l-barka vera. Randan 2005.

L-għatx għall-ħajja. Randan 2005.

Mid-dlam għad-dawl. Randan 2005.

Mill-mewt għall-ħajja. Randan 2005.

Fl-għorfa ta’ fuq. Randan 2005.

Il-ħniena ta’ Alla, Nru 1. Randan 2006.

Il-ħniena ta’ Alla, Nru 2. Randan 2006.

Il-ħniena ta’ Alla, Nru 3. Randan 2006.

Il-ħniena ta’ Alla, Nru 4. Randan 2006.

Il-ħniena ta’ Alla, Nru 5. Randan 2006.

Il-ħniena ta’ Alla, Nru 6. Randan 2006.

L-offerta ta' l-ewwel frott. Randan 2007.

Il-mewt u d-difna ta’ Ġesù. Randan 2007.

Il-qabar glorjuż. Randan 2007.


PRIEDKI MINN PATRI MARCELLO GHIRLANDO ofm

Is-Sehem ta' Marija fil-Misteru ta' Kristu

L-Ewwel Priedka

It-Tieni Priedka

It-Tielet Priedka

Ir-Raba' Priedka


Taħditied minn Dun Nazju Borg

Ir-Randan.

Il-Ġimgħa Mqaddsa.

 

PAĠNI OĦRA RELATATI

Meditazzjonijiet differenti dwar it-Trq tas-Salib li mexa l-Mulej Ġesù fi triqtu lejn il-Kalvarju.

Diversi Eżerċizzi tar-Randan

Lectio DIvina għal matul ir-Randan