Laikos

Quddies dirett


QUDDIES U ĊELEBRAZZONIJIET   LIVE  

Il-Ħadd 31 ta' Mejju 2020.

09.00 am    Mill-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria.

09.00 am    Mill-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl, Nadur.

09.30 am    Mis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa.

10.00 am    Mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. Għarb.

10.30 am    Mass from the Shrine of Our Lady of Mellieħa.

12.00 am    Mill-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Balzan.

04.30 pm    Mill-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl, Nadur.

06.00 pm    Mill-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria.

06.30 pm    Mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. Għarb.

07.35 pm    L-Għasar tal-ġurnata - www.facebook.com/gozodiocese.

Fittex aktar quddies minn paġni oħra ...

 

Qari tal-Quddies ta' kuljum.

Talba tat-Tqarbina tax-Xewqa.

Liturġija tas-Sigħat - Brevjar.

It-Talba tar-Rużarju u talb ieħor.


It-Tnejn 1 ta' Ġunju 2020

08.30 am    Mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. Għarb.

09.00 am    Mill-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria.

09.00 am    Mill-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl, Nadur.

09.30 am    Mill-Kappella tal-Kurja, Floriana.

 

04.30 pm    Mill-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl, Nadur.

06.00 pm    Mill-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria.

06.30 pm    Mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu. Għarb.

07.35 pm    L-Għasar tal-ġurnata - www.facebook.com/gozodiocese.

Fittex aktar quddies minn paġni oħra ...

 

Qari tal-Quddies ta' kuljum.

Talba tat-Tqarbina tax-Xewqa.

Liturġija tas-Sigħat - Brevjar.

It-Talba tar-Rużarju u talb ieħor.