PREŻENTAZZJONI TAL-QARI TAL-QUDDIES TAL-ĦADD BL-ISTAMPI

SENA A

 

Żmien l-avvent

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

 

L-Ewwel Ħadd (ofm)

It-Tieni Ħadd (ofm)

It-Tielet Ħadd (ofm)

Ir-Raba’ Ħadd (ofm)

 

SENA B

 

Żmien l-avvent

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

 

L-Ewwel Ħadd (ofm)

It-Tieni Ħadd (ofm)

It-Tielet Ħadd (ofm)

Ir-Raba’ Ħadd (ofm)

 

SENA Ċ

 

Żmien l-avvent

L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba’ Ħadd

 

L-Ewwel Ħadd (ofm)

It-Tieni Ħadd (ofm)

It-Tielet Ħadd (ofm)

Ir-Raba’ Ħadd (ofm)

 

Żmien il-milied

Vġili tal-Milied

Milied billejl

Milied mas-Sebħ

Milied binhar

Imqaddsa Omm Alla

Il-Familja Mqaddsa

L-Epifanija tal-Mulej

 

Vġili tal-Milied (ofm)

Milied filgħaxija (ofm)

Imqaddsa Omm Alla (ofm)

Il-Familja Mqaddsa (ofm)

L-Epifanija tal-Mulej (ofm)

 

Żmien il-milied

Vġili tal-Milied

Milied billejl

Milied mas-Sebħ

Milied binhar

Imqaddsa Omm Alla

Il-Familja Mqaddsa

L-Epifanija tal-Mulej

 

Vġili tal-Milied

Milied filgħaxija (ofm)

Imqaddsa Omm Alla (ofm)

Il-Familja Mqaddsa (ofm)

L-Epifanija tal-Mulej (ofm)

 

Żmien il-milied

Vġili tal-Milied

Milied billejl

Milied mas-Sebħ

Milied binhar

Imqaddsa Omm Alla

Il-Familja Mqaddsa

L-Epifanija tal-Mulej

 

Vġili tal-Milied (ofm)

Milied mas-Sebħ (ofm)

Milied filgħaxija (ofm)

Imqaddsa Omm Alla (ofm)

Il-Familja Mqaddsa (ofm)

L-Epifanija tal-Mulej (ofm)

 

Żmien ir-Randan

L-Erbgħa tal-Irmied

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

It-Tieni Ħadd tar-Randan

It-Tielet Ħadd tar-Randan

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej

 

 L-Erbgħa tar-Rmied u Ras ir-Randan

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

It-Tieni Ħadd tar-Randan

It-Tielet Ħadd tar-Randan

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Ħadd il-Palm

 

L-Ewwel Ħadd tar-Randan (ofm)

It-Tieni Ħadd tar-Randan (ofm)

It-Tielet Ħadd tar-Randan (ofm)

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan (ofm)

Il-Ħames Ħadd tar-Randan (ofm)

 

Żmien ir-Randan

L-Erbgħa tal-Irmied

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

It-Tieni Ħadd tar-Randan

It-Tielet Ħadd tar-Randan

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej

 

L-Erbgħa tar-Rmied u Ras ir-Randan

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

It-Tieni Ħadd tar-Randan

It-Tielet Ħadd tar-Randan

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Ħadd il-Palm

 

L-Ewwel Ħadd tar-Randan (ofm)

It-Tieni Ħadd tar-Randan (ofm)

It-Tielet Ħadd tar-Randan (ofm)

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan (ofm)

Il-Ħames Ħadd tar-Randan (ofm)

 

Żmien ir-Randan

L-Erbgħa tal-Irmied

L-Ewwel Ħadd tar-Randan (ofm)

It-Tieni Ħadd tar-Randan (ofm)

It-Tielet Ħadd tar-Randan (ofm)

Ir-Raba' Ħadd tar-Randan (ofm)

Il-Ħames Ħadd tar-Randan (ofm)

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej

 

 

L-Ewwel Ħadd tar-Randan (ofm)

It-Tieni Ħadd tar-Randan (ofm)

It-Tielet Ħadd tar-Randan (ofm)

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan (ofm)

Il-Ħames Ħadd tar-Randan (ofm)

 

Żmien il-għid

Ħamis ix-Xirka: Tifkira tal-Ikla tal-Mulej

Il-Ġimgħa l-Kbira: Tifkira tal-Mewt tal-Mulej

It-Tħabbira Solenni tal-Għid (Qasira)

It-Tħabbira Solenni tal-Għid (ofm)

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej (Bla Magħmudija)

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej (Bil-Magħmudija)

 

 

It-Tieni Ħadd tal-Għid

It-Tieni Ħadd tal-Għid (ofm)

It-Tielet Ħadd tal-Għid

It-Tielet Ħadd tal-Għid (ofm)

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid (ofm)

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Il-Ħames Ħadd tal-Għid (ofm)

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Is-Sitt Ħadd tal-Għid (ofm)

 

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Tlugħ il-Mulej fis-Sema (ofm)

Għid il-Ħamsin (ofm)

Trinità Qaddisa

Trinità Qaddisa (ofm)

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (ofm)

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej - Sekwenza

 

Żmien il-għid

Ħamis ix-Xirka: Tifkira tal-Ikla tal-Mulej

Il-Ġimgħa l-Kbira: Tifkira tal-Mewt tal-Mulej

It-Tħabbira Solenni tal-Għid (Qasira)

It-Tħabbira Solenni tal-Għid (ofm)

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej (Bla Magħmudija)

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej (Bil-Magħmudija)

Għid il-Kbir - San Mark

 

It-Tieni Ħadd tal-Għid

It-Tieni Ħadd tal-Għid (ofm)

It-Tielet Ħadd tal-Għid

It-Tielet Ħadd tal-Għid (ofm)

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid (ofm)

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Il-Ħames Ħadd tal-Għid (ofm)

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Is-Sitt Ħadd tal-Għid (ofm)

 

Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Tlugħ il-Mulej fis-Sema (ofm)

Għid il-Ħamsin (ofm)

Trinità Qaddisa

Trinità Qaddisa (ofm)

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej - Sekwenza

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (ofm)

 

Żmien il-għid

Ħamis ix-Xirka: Tifkira tal-Ikla tal-Mulej

Il-Ġimgħa l-Kbira: Tifkira tal-Mewt tal-Mulej

It-Tħabbira Solenni tal-Għid (Qasira)

It-Tħabbira Solenni tal-Għid (ofm)

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej (Bla Magħmudija)

Vġili tal-Qawmien tal-Mulej (Bil-Magħmudija)

Għid il-Kbir - San Luqa

Għid il-Kbir - San Ġwann

It-Tieni Ħadd tal-Għid (ofm)

It-Tielet Ħadd tal-Għid (ofm)

Ir-Raba' Ħadd tal-Għid (ofm)

Il-Ħames Ħadd tal-Għid (ofm)

Is-Sitt Ħadd tal-Għid (ofm)

 

 

 

 

 

 

Tlugħ il-Mulej fis-Sema (ofm)

Għid il-Ħamsin (ofm)

Trinità Qaddisa (ofm)

Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej - Sekwenza (ofm)

 

Żmien MATUL iS-SENA

Il-Magħmudija tal-Mulej  - L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Is-Seba’ Ħadd

It-Tmien Ħadd

Id-Disa' Ħadd (ofm)

L-Għaxar Ħadd (ofm)

 

Il-Ħdax-il Ħadd (ofm)

It-Tnax-il Ħadd (ofm)

It-Tlettax-il Ħadd

L-Erbatax-il Ħadd

Il-Ħmistax-il Ħadd  jew   Vanġelu Qasir

Is-Sittax-il Ħadd  jew Vanġelu Qasir

Is-Sbatax-il Ħadd jew Vanġelu Qasir

It-Tmintax-il Ħadd

Id-Dsatax-il Ħadd

L-Għoxrin Ħadd

 

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tletin Ħadd matul is-Sena

 

Il-Wieħed u Tletin Ħadd (ofm)

It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena (ofm)

It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena

Sidna Ġesù Kristu Sultan

 

Żmien MATUL iS-SENA

Il-Magħmudija tal-Mulej.L-Ewwel Ħadd

It-Tieni Ħadd

It-Tielet Ħadd

Ir-Raba Ħadd

Il-Ħames Ħadd

Is-Sitt Ħadd

Is-Seba’ Ħadd (ofm)

It-Tmien Ħadd

Id-Disa' Ħadd

L-Għaxar Ħadd (ofm)

 

Il-Ħdax-il Ħadd

It-Tnax-il Ħadd

It-Tlettax-il Ħadd

Erbatax-il Ħadd

Ħmistax-il Ħadd

Is-Sittax-il Ħadd

Is-Sbatax-il Ħadd

It-Tmintax-il Ħadd

Id-Dsatax-il Ħadd

L-Għoxrin Ħadd

 

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd 

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd

It-Tletin Ħadd

 

Il-Wieħed u Tletin Ħadd

It-Tnejn u Tletin Ħadd

It-Tlieta u Tletin Ħadd

Sidna Ġesù Kristu Sultan

 

Żmien MATUL iS-SENA

Il-Magħmudija tal-Mulej  - L-Ewwel Ħadd (ofm)

It-Tieni Ħadd (ofm)

It-Tielet Ħadd (ofm)

Ir-Raba Ħadd (ofm)

Il-Ħames Ħadd (ofm)

Is-Sitt Ħadd (ofm)

Is-Seba’ Ħadd (ofm)

It-Tmien Ħadd

Id-Disa' Ħadd

L-Għaxar Ħadd

 

Il-Ħdax-il Ħadd (ofm)

It-Tnax-il Ħadd (ofm)

It-Tlettax-il Ħadd (ofm)

Erbatax-il Ħadd (ofm)

Ħmistax-il Ħadd (ofm)

Is-Sittax-il Ħadd (ofm)

Is-Sbatax-il Ħadd (ofm)

It-Tmintax-il Ħadd (ofm)

Id-Dsatax-il Ħadd (ofm)

L-Għoxrin Ħadd (ofm)

 

Il-Wieħed u Għoxrin Ħadd (ofm)

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd (ofm)

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd (ofm)

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd (ofm)

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd (ofm)

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd (ofm)

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd (ofm)

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd (ofm)

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd (ofm)

It-Tletin Ħadd (ofm)

 

Il-Wieħed u Tletin Ħadd (ofm)

It-Tnejn u Tletin Ħadd (ofm)

It-Tlieta u Tletin Ħadd (ofm)

Sidna Ġesù Kristu Sultan (ofm)

 

festi u solenitajiet oħra

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej.

In-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, 10 ta' Frar.

In-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, 10 ta' Frar. (ofm)

Twelid S. Gwann Battista, 24 ta’ Ġunju. (ofm)

San Pietru u San Pawl, 28 ta' Ġunju - Vġili.

San Pietru u San Pawl, 29 ta' Ġunju. (ofm)

Il-Verġni Mqaddsa Marija Mtellgħa fis-Sema 15 ta' Awwissu - Vġili.

Il-Verġni Mqaddsa Marija Mtellgħa fis-Sema 15 ta' Awwissu - Vġili. (ofm)

Il-Verġni Mqaddsa Marija Mtellgħa fis-Sema, tal-Jum ... jew ... Qari, 15 ta' Awwissu.

Il-Verġni Mqaddsa Marija Mtellgħa fis-Sema, 15 ta' Awwissu. (ofm)

It-Twelid tal-Verġni Marija, 8 ta' Settembru.

L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes, 14 ta' Settembru.

L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes, 14 ta' Settembru. (ofm)

Qaddisin Kollha, 1 ta' Novembru.   ... ara l-Qari.

Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran, 9 ta' Novembru.  ... ara l-Qari.