Dawn iltaqgħu ma' Ġesł.  U wara ...

IL-PERSONAĠĠI

▪  Ġwanni l-Battista

▪  Il-Profeta Xmun fit-Tempju

▪  Iż-Żewġ Dixxipli tal-Battista

▪  Il-Qaddejja fit-Tieġ ta' Kana

▪  It-Tnejn u Sebgħin

▪  Nikodemu

▪  Il-Mara Sammaritana

▪  Żakkew il-Publikan

▪  Marta u Marija

▪  Lazzru

▪  Marija ta' Magdala

▪  Id-Dixxipli ta' Għemmaws


Il-laqgħat ser isiru fil-Kurja tal-Arċisqof, Floriana, kull nhar ta' Erbgħa bejn is-6.30 pm u s-7.30 pm.

Dawk li jixtiequ jattendu huma mitluba li jiktbu fuq lajci@maltadiocese.org

Il-laqgħat ikunu kordinati minn Joe Farrugia.

Tnax-il laqgħa dwar persuni li kellhom l-esperjenza ta' laqgħa ma' Ġesł.  U wara?

01. L-Erbgħa, 25 ta' Settembru 2019.  "Jenħtieġ jikber hu u niċkien jiena." Ġw:3:30.

02. L-Erbgha, 02 ta' Ottubru 2019. "Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek." Lq:2:29-30.

03. L-Erbgha, 09 ta' Ottubru 2019. "Fejn toqgħod, Mgħallem?" Ġw:1:38.

04. L-Erbgha, 16 ta' Ottubru 2019. Il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu. Ġw:2:9.

05. L-Erbgha, 23 ta' Ottubru 2019. Bagħathom tnejn tnejn qablu. Lq:10:1.

06. L-Erbgha, 30 ta' Ottubru 2019. Dan ġie għand Ġesł billejl. Ġw:3:1.

07. L-Erbgha, 06 ta' Novembru 2019. "Ejjew araw bniedem li qalli kull ma għamilt." Ġw:4:21.

08. L-Erbgha, 13 ta' Novembru 2019. "Illum jeħtieġli noqgħod għandek." Lq:19:5  

09. L-Erbgha, 20 ta' Novembru 2019. "Imma ħaġa waħda hi meħtieġa." Lq:10:42

10. L-Erbgha, 27 ta' Novembru 2019. Ftiehmu li joqtlu lil Lazzru wkoll, Ġw:12:10

11. L-Erbgha, 04 ta' Diċembru 2019. "Mur għand ħuti u għidilhom li se nitla' għand Missieri u Missierkom." Ġw:20:17

12. L-Erbgha, 11 ta' Diċembru 2019. Dak il-ħin stess qamu u reġgħu lura Ġerusalemm. Lq:24:33