Laikos

KARTELLUNI TA' TALB U TAGĦLIM FIL-QOSOR

Riżorsa kateketika mħejjija mid-Djoċesi ta' Għawdex

 

▪  Angelus

▪  Att ta' Indiema

▪  Attijiet

▪  Ave Maria

▪  Gaude Maria Virgo

▪  Għall-Erwieħ

▪  Ikun Imbierek Alla

▪  Il-Kmandamenti

▪  Il-Kredu

▪  Il-Missierna

▪  Qrara Tajba

▪  Is-Salve Regina