L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

It-2 riflessjoni dwar Evangelii Gaudium. Fr Joe Galea Curmi jitratta dwar l-Għażż Egoista.

L-Istejjer ta’ Ġesù. Produzzjoni għat-tfal maħduma bi stampi animati.

Raġel u Mara għamilhom. Sitt vidjos qosra dwar il-ġmiel taż-Żwieġ

Jekk fil-quddiesa m'hemmx spirtu ta' adorazzjoni  lanqas ikun hemm wara ...

 

Inħejju għas-Sinodu dwar il-Familja 2015. Komunikat mill-Konferenza Episkopali Maltija.

F'paġni oħra ...

  Il-Liturġija tas-Sigħat għal kuljum

  Messaġġ għas-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata

  Evanġelizzazzjoni ġdida

  Il-Kelma tal-Ħajja ta' Diċembru

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja

  Id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan ta' Malta

  Ġabra ta’ riżorsi dwar il-Familja

  Id-Djakonat Permanenti f'Malta

 

L-Epifanija tal-Mulej

Meta twieled Ġesù f'Betlehem tal-Lhudija, fi żmien is-sultan Erodi, xi maġi mil-lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu:"Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u ġejna nqimuh."  [kompli]

 

Ġwanni Pawlu II fuq il-Ġisem tal-Bniedem.

Katekeżi dwar il-ġisem tal-bniedem, imqassma f’129 diskors li l-Papa San Ġwanni Pawlu II għamel bejn Settembru 1979 u Novembru 1984.  Ħafna minnhom diġà lesti bil-Malti.

Mhux aktar ilsiera imma aħwa

" ... Minkejja li l-komunità internazzjonali għamlet bosta ftehim bl-għan li l-iskjavitù jispiċċa fil-forom kollha tiegħu u minkejja li daħħlet fis-seħħ strateġiji differenti biex tiġġieled lil dan il-fenomenu, xorta waħda llum, miljuni ta’ bnedmin – tfal, irġiel u nisa ta’ kull età – titteħdilhom il-libertà tagħhom u jkunu mġegħelin jgħixu f’kundizzjonijiet li jixbħu ħafna lil dawk tal-iskjavitù. ... "

Ara l-messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum il-Paċi 2015

IL-BNIEDEM SĦIĦ

Ġemellaġ  tal-Millennium Chapel mas-Sorijiet tal-Klawsura

F’għeluq l-għaxar snin tal-Millennium Chapel, biex aktar issaħħaħ it-twemmin tagħha fil-bniedem sħiħ, il-Kappella għamlet Ġemellaġ mas-Sorijiet tal-Klawsura ta’ Birkirkara fi Triq Reġjonali f’San Giljan u mal-BJ’s. ... [klikkja]

Żidiet riċenti ...