Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

IL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA KWAŻI MAGĦNA

Lectio Divina b'siltiet mil-Evanġelju dwar il-ħniena

Fl-okkażjoni tal-Ġublew tal-Ħniena li ser jibda fit-8 ta' Diċembru, nhar il-Ġimgħa, 30 ta' Ottubru, fil-Kurja tal-Arċisqof se tibda sensiela ta' laqgħat ta' Lectio Divina bit-tema ewlenija tkun dwar il-ħniena ta' Alla magħna u dik tagħna mal-oħrajn.  Il-laqgħat ser jitmexxew minn Dun Stefan Attard, Patri Martin Micallef OFMcap, Dun Pawl Sciberras u minn Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna.  B'eċċezzjoni ta' tliet laqgħat, il-kumplament ser isiru kollha nhar ta' Ġimgħa bejn is-6.45 u t-7.45 ta' filgħaxija.  Għal aktar dettalji dwar il-programm jew dwar il-Lectio Divina nfisha ara l-paġna apposta [...]

LIVE - Lectio Divina mill-Kappella tal-Kurja, Il-Ġimgħa, 30 ta' Ottubru. Tibda 6.45pm

TMIEM IL-ĦIDMA TAL-ISQFIJIET FIS-SINODU DWAR IL-FAMILJA

X'se jfisser għall-Knisja għeluq dan is-Sinodu?

PAPA PROFETIKU U T-TAGĦLIN SOĊJALI TAL-KNISJA

Il-maġisteru tal-Papa Franġisku għandu fih ruħ soċjali.

Patri Mario Attard OFMcap: "Fit-tagħlim soċjali tiegħu Papa Franġisku jikkritika ekonomija li hija msejsa fuq il-materjaliżmu u x-xeħħa. B’urġenza profetika huwa jitħaddet kontra kolonjaliżmu ġdid li jisfrutta x-xogħol imwettaq mill-pajjiżi fqar. Papa Franġisku ma jiddejjaqx isejjaħ il-forma ekonomika dominanti fid-dinja żviluppata bħala “ekonomija li toqtol”. Barra minhekk f’diskors mogħti fil-Bolivja, jiġifieri f’pajjiż taħt it-tmexxija ta’ president soċjalista, il-Papa deher li qed jistieden lill-fqar biex jaħftu l-poter minn idejn l-għonja u jieħdu f’idejhom it-treġija ta’ ħajjithom. Imma dan kollu kif għandna nfissruh?"   [...]

50 SENA MIT-TWAQQIF TAS-SINODU TAL-ISQFIJIET

Il-Papa Franġisku jfakkar dan il-pass importanti fil-Knisja ...

ĠRAJJIET IL-KNISJA

Kostantinu, l-Editt ta' Milan u l-effett tagħhom fuq il-Knisja

NOTI MIS-SINODU TAL-ISQFIJIET DWAR IL-FAMILJA

Is-sejħa u l-missjoni tal-familja fil-Knisja u fid-dinja tal-lum

RIKONĊILJAZZJONI U PENITENZA

Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II

Għaddew wieħed u tletin sena mill-publikazzjoni mill-Papa Ġwanni Pawlu II ta' din l-Eżortazzjoni Appostolika post-sinodali, imma dak li kien kiteb dan il-Papa Qaddis, illum jidher aktar f'waqtu u meħtieġ minn dakinhar li kitbu. 

Wara li xi xhur ilu konna ppublikajna bil-Malti, l-Enċiklika tal-istess Papa, Dives in Misericordia, dwar il-Ħniena ta' Alla, illum qed nippublikaw din l-Eżortazzjoni minħabba l-importanza kbira tagħha speċjalment għall-Ġublew tal-Ħniena li ser jibda fit-8 ta' Diċembru li ġej.

Ara l-Eżortazzjoni Appostolika, Rikonċiljazzjoni u Penitenza [...]

Ara aktar riżorsi għall-Ġublew tal-Ġniena [...]

L-ENĊIKLIKA LAUDATO SI' ...

Il-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni

Minn San Franġisk għall-Papa Franġisku ...

 Dak li qed jiġri lid-dar tagħna ...

 L-Evanġelju tal-ħolqien ...

 L-għerq uman tal-kriżi ekoloġika ...

 Ekoloġija integrali ...

 Xi linji ta’ orjentament u azzjoni ...

 Edukazzjoni spiritwali u ekoloġika ...

Ara l-Enċiklika bil-Malti flimkien ma’ bosta riżorsi dwarha  [...]

AWDJO

L-Enċiklika Laudato Si'  issa wkoll moqrija bil-Malti f'format mp3 [...]

 

 

 

 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

L-EVANĠELJU TAL-JUM   [...]

 

QADDISIN MATUL IS-SENA

B'ħajjithom ixandru l-għeġubijiet ta' Kristu u jagħtu eżempju lilna. 

Ara l-qaddis/a li nfakkru llum  [...]

Ara dawk imfakkra f'jiem oħra [...]

IR-RUŻARJU JUM B'JUM MATUL IL-ĠIMGĦA

ŻIDIET RIĊENTI ...

 Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Novembru 2015. Li jkunu lkoll ħaġa waħda. 30/10/2015.

 Udjenza Ġenerali tal-Papa Franġisku Inter-reliġjuża f'għeluq il-50 sena tan-Nostra Aetate. 28/10/2015.

 Intervista mat-Teologu Patri Giovanni Cavalcoli OP dwar it-tqarbin lid-divorzjati. 17/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-30 Ħadd matul is-sena. 25/10/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-għeluq tas-Sinodu dwar il-Familja. 25/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku f'għeluq ħidmet is-Sinodu dwar il-familja. 24/10/2015.

 Il-Familja - Fedeltà u Mħabba. Katekeżi tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali. 21/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 18/10/2015.

 Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-quddiesa tal-Kanonizzazzjoni ta' erba' Qaddisin ġodda. 18/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fil-50 anniversarju mit-twaqqif tas-Sinodu tal-Isqfijet. 17/10/2015.

 Wegħdi lit-Tfal. Katekeżi oħra tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Udjenza Ġenerali, 14/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena. 11/10/2015.

 Il-Knisja strument ta' Medjazzjoni Pastorali. Intervent tal-Isqof Mario Grech fis-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. 10/10/2015.

 Spirtu ta' Familja. Udjenza Ġenerali. Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Familja. 07/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Introduzzjoni mill-Papa Franġisku. 05/10/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus as-27 Ħadd matul is-Sena. 04/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-ftuħ. 04/10/2015.

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Diskors tal-Papa Franġisku fil-Velja ta' Talb għall-Familja. 03/10/2015.

 Reconciliatio et Paenitentia, Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar Rikonċiljazjoni u Penitenza.

 Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul Ottubru 2015.

Żidiet oħra li saru qabel

FIL-KNISJA KATTOLIKA

BEJN IS-SNIN 2014 U 2016

  Ġublew tal-Ħniena [...]

  Sena tal-Ħajja Kkonsagrata [...]

  Sinodu dwar il-Familja [...]

 

IL-KELMA TA' ALLA F'JUM IL-MULEJ

Il-Ħadd, 1 ta' Novembru 2015,  Il-Qaddisin Kollha

 Stampi animati bl-awdjo minn Joyce u Raymond Zammit.

 Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri.

 Ħsieb minn Fr Hayden Williams OFMCap.

 Preżentazzjoni bi slides mis-Segretarjat Liturġija.

IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

  It-Teoloġija tal-Ġisem [...]

  Katekeżi dwar Ġesù Kristu  [...]

 

 

L-AĦĦAR AVVIŻI -

 Iċ-Ċentru ta’ Spiritwalità Injazjana ppublika l-programm ta’ attivitajiet għas-sena 2015-2016.  Ara aktar dettalji minn hawn   […]        -        Inkella fittex hawn  [...]


 Lectio Divina dwar il-Ħniena ta' Alla, fil-Kappella San Bert, Ħal Tarxien, kull nhar ta' Tnejn bejn is-6.45 u 7.45 pm. Jibdew, it-Tnejn 5 ta' Ottubru 2015. Imexxi Joe Farrugia.


 Irtir fil-Kampanja. Immexxi minn Claire Camilleri u Maria Theresa Portelli.  Fid-dar tal-irtiri, f'Mount St Joseph.


GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex [...]

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża [...]

 Evangelii Gaudium [...]

 Ġrajjiet il-Knisja [...]

 Il-Kelma tal-Ħajja [...]

 Korsijiet ta' Formazzjoni [...]

 Raġel u Mara Ħalaqhom [...]

 Santi Padri - Wirt Missirijiet il-Knisja [...]

 Santi Padri - Kitbiet Missirijiet il-Knisja bl-Ingliż [...]