L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU    ▼ VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI  

ILLUM -

 

   

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Santwarju San Ġwanni Pawlu II fil-Polonja. 30/07/2016.

Żjara tal-Papa Franġisku lis-Santwarju tal-Ħniena Divina fil-Polonja.  30/07/2016.

Tislima tal-Papa Franġisku mit-tieqa tal-Palazz tal-Arċisqof. 29/07/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Polonja. 29/07/2016.

Tislima tal-Papa Franġisku mit-tieqa tal-Palazz. 28/7/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku liż=Żgħażagh fi Blonia Park fil-Polonja. 28/07/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Częstochowa fil-Polonja. 28/07/2016.

Il-Papa fil-Polonja fi djalogu maż-Żgħażagħ Taljani li marru għall-JDŻ. 27/07/2016.

Il-Papa Franġisku fil-Polonja. Tislima mit-tieqa tal-Palazz tal-Arċisqof. 27/07/2016.

Titjira tal-Papa Franġisku lejn il-Polonja. Tislima lill-Ġurnalisti. 27/07/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Awtoritajiet Ċivili tal-Polonja. 27/07/2016.

Newsheet ta' Awwissu tal-Għaqdiet Kattoliċi. Segretarjat għall-Appostolat tal-Lajċi. Għawdex.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu fiż-Żurrieq. 24/07/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena. 24/07/2016.

Messaġġ tal-Isqof Mario Grech liż-żgħażagħ Għawdxin pellegrini għall-JDŻ. 24/07/2016.

Ittra tal-Isqfijiet lill-Membri Parlamentari Maltin dwar il-mewt medikament assistita. 24/07/2016.

Il-Lezzjonarji ferjali għall-quddies taż-Żmien matul is-Sena Sena I u Sena II. 4 volumi.

Vultum Dei Quaerere. Kostituzzjoni Appostolika mill-Papa Franġisku dwar il-Ħajja Kontemplattiva Femminili.  29/06/2016.

Kunu kuraġġużi bħal Madre Tereża. Il-Papa Franġisku fid-daħla ta' ktieb, Inħobbu lil min mhux maħbub. 13/07/2016.

Riċensjoni tal-Ktieb:Madre Ġemma Camilleri. issjoni mill-kamra tas-sodda. 24/07/2016.

Messaġġ-video tal-Papa Franġisku għal Jum Dinji taż-Żgħazagħ 2016. 19/07/2016.

Amoris Laetitia. Kliem il-Papa Franġisku fuq l-Imħabba. Erba' programmi mid-Djaknu Carl Scerri. (audio)

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Sciucluna fil-Katekumenju, Ħamrun. 18/07/2016.

Stqarrija tal-Moviment ta' Kana dwar il-Morning After Pill. 21/07/2016.

Diskors lill-għalliema fl-iskejjel tal-Knisja. Segretarjat għall-Edukazzjoni, Rabat, Malta. 21/06/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-inawgurazzjoni tal-bibien ġodda fis-Santwarju Ħniena Divina. 17/07/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-sittax-il Ħadd matul is-Sena. 17/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu. 16/07/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt attività maż-żgħżagħ. 15/07/2016.

Iuvenescit Ecclesia. Relazzjoni bejn doni erarkiċi u kariżmatiċi. Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi. 15/05/2016.

Il-Ħajja Kkonsagrata. Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. 28/09/1994.

Omelija mill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona OP fil-funeral ta' ommu, Josephine Cremona. 15/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'quddiesa mal-Kapitlu tal-Katidral fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. 14/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof  Charles Scicluna f'Jum il-Pulizija. Kon Katidral, Valletta. 12/07/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-15-il Ħadd matul is-sena. 10/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna mas-Saċerdoti ġodda. Santwarju tal-Mellieħa. 09/07/2016.

Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Anġli. L-ewwel tliet diskorsi. Lulju 1986.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fiċ-Ċentru San Blas, Ħaż-Żebbuġ. 08/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Isptar Monte Carmeli, Ħ'Attard. 06/07/2016.

Spiritwalità tal-Miżżewġin u tal-Familja. Sintesi ta' Kapitlu 9 tal-Amoris Laetitia. Dun John A Berry. 06/07/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-preżentazzjoni tal-ktieb, Kelma ta' Ħabib. 05/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa mal-gradwati ġodda fil-Kulleġġ De La Salle, Cottonera. 04/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-amministrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof f'San Pawl il-Baħar. 03/07/2016.

Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

 

L-EVANĠELJU TAL-ĦADD ,    31 ta' Lulju 2016


L-Evanġelju tas-18-il Ħadd. Sena Ċ.  

San Luqa 12: 13-21.

  Animazzjoni minn Joyce u Raymond Zammit

  Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri

  Ħsieb minn Fr Hayden OFMCap

  Riflessjoni bl-Ingliż  minn Jeff Cavins

 

▲ Fr Mario Attard OFM cap b'video qasir dwar is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda [...]

 

 

AĦBARIJIET U AVVIŻI


Dulur tal-Papa Franġisku għal dak li seħħ fi Franza dalgħodu. 26/07/2016.

Deċiżjoni tal-Arċisqof li titwaqqaf Dar il-Ħniena għal dawk b'mard terminali. 25/07/2016.

Sejħa mill-Istitut, DISCERN għal persuni biex jagħmlu intervisti bit-telefon.  24/07/2016.

Il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ: Fi Krakovja mistenni li jkun hemm aktar minn miljun u nofs żgħażugħ u żgħażugħa. 23/07/2016.

Il-Knisja Universali llum għall-ewwel darba qed tiċċelebra l-festa ta’ Santa Marija Maddalena. 22/07/2016.

In-nunzju l-ġdid tas-Senta Sede fil-Bjelorussja kkonsagrat isqof mis-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, il-Kardinal Pietro Parolin.  22/07/2016.

Korsijiet mill-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali għas-sena 2016/2017. 20/07/2016.

Messaġġ tal-Papa Franġisku lid-Dumnikani: Waħħdu l-ħajja tagħkom. 20/07/2016.

Min jitkellem dwar il-paċi fis-Sirja għadu qed jibgħat l-armi - Il-Papa Franġisku. 20/07/2016.

Il-Papa jċempell Nizza u staqsa kif jista' jkun ta' għajnuna. 19/07/2016.

 

Ara aktar aħbarijiet mid-Dinja Nisranija [...]


ISTITUT TA'

FORMAZZJONI PASTORALI

Diversi Korsijiet 2016-2017

Ara l-prospectus [...]

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 31 ta' Lulju 2016

[klikkja hawn]

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta