Segretarjat għal-Lajċi, Malta.DISKORS TAL-PAPA FRANĠISKU FL-ANGELUS

Id-dixxipli jirraġunaw bil-mentalità tas-suq

Id-dixxipli jirraġunaw bil-mentalità “tas-suq”, imma l-loġika tax-xiri Ġesù jibdilha fil-loġika l-oħra, il-loġika tal-għoti... Is-sehem fl-Ewkaristija jfisser daħla fil-loġika ta’ Ġesù, il-loġika tal-gratwità, tal-qsim.  U minkejja li aħna fqar xorta waħda nistgħu nagħtu xi ħaġa.  “Meta nitqarbnu” jfisser ukoll li aħna nixorbu mingħand Ġesù l-grazzja li tagħtina l-ħila li naqsmu mal-oħrajn dak li aħna u dak li għandna.  [...]


KORS DWAR IL-LITURĠIJA

Għal min jaqdi Ministeru Liturġiku fil-parroċċa

L-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali flimkien mas-Segretarjat tal-Liturġija ħejja dan il-kors, li jibda f’Ottubru ta’ din is-sena (2015) u jintemm f’Mejju tas-sena d-dieħla (2016).  Il-kors għandu l-ħsieb li jagħti togħma tajba ta’ x’inhi tassew il-Liturġija, x’inhu l-isfond storiku u teoloġiku taċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi, kif ukoll kif wieħed jadatta u jkun krejattiv, biex jgħin lill-Poplu ta’ Alla jqim tassew lil Alla flimkien bħala komunità li temmen u tgħix dak li temmen.   [...]


L-ENĊIKLIKA LAUDATO SI' ...

Il-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni

Minn San Franġisk għall-Papa Franġisku ...

 Dak li qed jiġri lid-dar tagħna ...

 L-Evanġelju tal-ħolqien ...

 L-għerq uman tal-kriżi ekoloġika ...

 Ekoloġija integrali ...

 Xi linji ta’ orjentament u azzjoni ...

 Edukazzjoni spiritwali u ekoloġika ...

Ara l-Enċiklika bil-Malti flimkien ma’ bosta riżorsi dwarha  [...]

PARAGRAFU 36

Mill-Enċiklika Laudato Si', paragrafu 36:

Il-prezz tal-ħsara li ssir minħabba fit-traskuraġni egoistika fis-sewwa kollu hu bil-wisq ogħla mill-profitt ekonomiku li wieħed jista’ jaqla’.  [...]


Jekk hemm xi ħaġa li żgur inti tista’ tkellimna dwarha hija l-familja.  Ħu sehem fid-diskussjoni inti wkoll billi tiktbilna l-fehmiet tiegħek  ...SINODU DWAR IL-FAMILJA - OTTUBRU 2015


 

Is-Sena tal-Ħajja Konsagrata

Is-sena li l-Knisja ddedikat lill-ħajja kkonsagrata, bix-xewqa u bil-ħsieb li jittieħdu deċiżjonijiet evanġeliċi kuraġġjużi li jwasslu għal tiġdid frott il-ferħ. 

Ara aktar riżorsi dwar il-Ħajja Konsagrata ...


Il-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar Ġesù Kristu

Wara li saret traduzzjoni tal-129 Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar it-Teoloġija tal-Ġisem, issa bdejna noffru l-ewwel minn 85 diskors tiegħu dwar Ġesù Kristu.  Dawn qed isiru bi tħejjija għall-Ġublew tal-Ħniena, għax fi kliem il-Papa Franġisku, “Ġesù Kristu hu wiċċ il-ħniena tal-Missier.

Ħajr lil Emanuel Zarb tal-għajnuna tiegħu f’dan ix-xogħol.

[klikkja]


 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

ŻIDIET RIĊENTI ...

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

TAL-ĦADD, 2 Awwissu 2015

  It-tibdil f’Leħen is-Sewwa grid ikompli
  Imur il-missjoni biex jgħin studenti fqar.

  Il-Koppji President Mondjali u Ewropea tal-ICCF f’Malta.
  Sittax-il lajk f’esperjenza missjunarja fil-Perù.

  Sitt zghazagh f’xogħol volontarju f’Karonga.

  Il-ktieb S. Gianna Beretta Molla pprezentat lill-Isqfijiet.

Aħbarijiet Internazzjonali

  Reġistrazzjoni ghall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2016.

  Linji gwida dwar deċiżjonijiet għal tmiem il-ħajja.

  Sospiża l-kundanna tal-mewt ta’ Asia Bibi.

  Appell ieħor tal-Papa għall-ħelsien tal-ostaġġi fis-Sirja.

Opinjoni

  Il-festi - ċelebrazzjoni li bih nagħtu glorja lil Alla.
  Nieqfu ftit u nirriflettu.

  Fid-dgħajsa ta’ Pietru hemm post għal kulħadd.

  Il-vaganzi: a good detox opportunity.

  Please, meta jkollok ċans….

  X’qed jinħema f’qalbna?

  Il-Knisja tbierek il-koppja raġel u mara.

  Spazju għall-qdusija tal-lajk.

  Il-valuri tal-festi reliġjużi.

Dawn u aktar filBlogs tal-Leħen is-Sewwa  [...]

GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex.

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża.

 Evangelii Gaudium.

 Ġrajjiet il-Knisja

 Ġublew tal-Ħniena.

 Il-Kelma tal-Ħajja.

 Korsijiet ta' Formazzjoni.

 Raġel u Mara Ħalaqhom.

 Sena tal-Ħajja Kkonsagrata.

 Sinodu dwar il-Familja.

 Wirt Missirijiet il-Knisja.