L-Eżortazzjoni moqrija bil-Malti

Issa tista' mhux biss taqra bil-Malti l-Eżortazzjoni tal-Papa Franġisku dwar is-sejħa għall-qdusija, imma tista' wkoll tismagħa tkun moqrija f'recording tassew professjonali.  Issib ukoll Werrej Tematiku estensiv li kien publikat biss mal-edizzjoni Maltija.

Ara l-Eżortazzjoni bil-Malti ...

Katina ta' Rużarju madwar id-dinja għall-Qdusija tas-Saċerdoti

Il-Ġimgħa 8 ta' Ġunju 2018, Festa tal-Qalb ta' Ġesł, Malta u Għawdex ser jingħaqdu ma' aktar minn 169 pajjiż ieħor biex flimkien indawwru d-dinja b'katina ta' Rużarju għall-Qdusija tas-Saċerdoti.

Dakinhar segwi dirett il-jum kollu minn fuq il-Laikos u itlob magħna inti wkoll.

Ara aktar dettalji ...

Il-Papa Franġisku jitkellem mat-Tfal dwar it-Trinitą Qaddisa

Il-Missier joħloq lil kulħadd, joħloq id-dinja; Ġesł jifdina; u l-Ispirtu s-Santu?  Iħobbna!  U din hi l-ħajja Nisranija: nitkellmu mal-Missier, nitkellmu ma’ l-Iben u nitkellmu ma’ l-Ispirtu s-Santu. 

Ara filmat tal-Papa jitkellem mat-tfal ...

AĦBARIJIET ►

AVVIŻI ►

_

NITLOBU R-RUŻARJU KULJUM

ŻIDIET RIĊENTI ▼

Preżentazzjoni tal-verżjoni Maltija ta' Eżortazzjoni tal-Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Seminarju, Rabat.  31/05/2018.


It-Tieni Katekeżi tal-Papa dwar il-Konfirmazzjoni. Is-Siġill tal-Ispirtu.  Udjenza Ġenerali. 30/05/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral tal-Kan. Ġużeppi Hili.  Bażilika San Pietru u San Pawl, Nadur. 28/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tal-Ħadd, Solennitą tat-Trinitą Qaddisa. 27/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Vizta Pastorali tieghu fis-Siġġiewi kif ukoll fl-okkażjoni tal-Ewwel Tqarbina ta' 99 tifel u tifla mill-istess parroċċa. 27/05/2018.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ġurnata Missjunarja Dinjija 2018. Flimkien maż-Żgħażagħ inwassli l-Evanġelju lil kulħadd. 20/05/2018.


Donum Vitę. Dwar ir-rispett lejn il-Ħajja Umana. Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi. 22/02/1987.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-funeral ta' Fr Arthur Vella SJ.  Parroċċa ta' Marija Assunta, Mosta. 24/05/2018.


L-Ewwel Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Konfirmazzjoni: Ix-Xhieda Nisranija. 23/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennitą ta' Għid il-Ħamsin. 20/05/2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennitą ta' Għid il-Ħamsin. 20/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fls-Solennitą ta' Għid il-Ħamsin. Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Valletta. 20/05/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-għoti tal-Ġriżma tal-Isqof fil-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 20/05/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennitą ta' Għid il-Ħamsin. Katidral tal-Assunta. Victoria. 20/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-25 anniversarju tal-Fundazzjoni Richmond. 19/05/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-għoti tal-Griżma tal-Isqof fil-Bażilika ta' Marija Bambina, ix-Xagħra. 18/05/2018.


Is-Sitt Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Imlibbsa mill-ġdid bi Kristu. 16/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennitą tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema. 13/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt quddiesa mal-Membri tal-A.L.P.S (Association of Lyceum Past Students). 12/05/2018.


Omelija tal-Vigarju Ġenerali fl-okkażjoni tal-31 anniversarju mill-mewt ta' Mons. Mikiel Azzopardi. 12/05/2018.


Gaudete et Exsultate. Ifirħu u Thennew. Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar is-Sejħa għall-Qdusija llum. 19/03/2018.


Messaġġ tal-Kongregazzjoni għall-Kleru fl-okkażjoni tal-Jum il-Qdusija tal-Kleru li ser jitfakkar fit-8 ta' Ġunju 2018.


Novena lill-Ispirtu s-Santu.  Disa' filmati minn Fr Ħayden għal matul id-disa' t'ijiem qabel Għid il-Ħamsin. Novena tibda 11 ta' Mejju 2018.


Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa mal-Komunitą tal-Moviment tal-Fokolari f'Loppiano. 10/05/2018.


Tnissil mill-ġdid. il-Ħames Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija.  Udjenza Ġenerali. 09/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kulleġġ San Injazju, Tal-Ħandaq. 09/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' San Ġorġ Preca. 09/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa tal-Madonna ta' Pompej. Marsaxlokk. 08/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. 06/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Viżta Pastorali tiegħu f'Ħal Safi. 06/05/2018.


L-Ewkaristija Ħobż tal-Ħajjin. Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-għeluq tal-Kwaraturi Mqaddsa, Victoria, Għawdex. 06/05/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa parrokkjali ta' San Ġużepp. Bażilika ta' Marija Bambina, Ix-Xagħra. 06/05/2018.


Knisja sensittiva lejn il-ġenituri u t-trabi tagħhom. Kitba tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fil-Leħen. 06/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mal-Aħwa tal-Mixja Neokatekumenali. 05/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-bidu tal-Viżta Pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' Ħal Safi. 05/05/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa mal-Membri tal-Ħajja Konsagrata. 04/05/2018.


Ir-Raba' Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Magħmudija. Ghejun ta' ilma ħaj. 02/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess ta' Dun Mark Mallia Pawley bħala Arċipriet fil-parrocca ta' Ħad-Dingli. 01/05/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess ta' Patri Publius Mair OFMcap bħala Kappillan fil-Parroċċa ta' Marija Reġina, il-Marsa. 01/05/2018.


Tegħjew qatt b'umiltą tfittxu l-veritą. Il-Papa Franġisku  lid-Dirġenti u Ħaddiema tal-ġurnal, Avvenire. 01/05/2018.


Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi li se jkunu mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Mejju 2018.


Il-feħma tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Mejju 2018.


 Żidiet eqdem ...

KATINA TA' RUŻARJU

Katina ta' Rużarju madwar id-dinja kollha għall-Qdusija tas-Sacerdoti. Ħu sehem inti wkoll. Il-Ġimgħa 8 ta' Ġunju 2018.

DONUM VITAE:  "Il-Maternitą surrogata tirrapreżenta falliment oġġettiv ..."

 

"L-iffriżar tal-embrijuni, anki jekk bl-għan li titħarislu l-ħajja tiegħu jikkostitwixxi offiża kontra r-rispett mistħoqq mill-persuni umani għax jesponiehom għal riskji gravi"  (Donum Vitae 6)

"Il-maternitą surrogata tirrappreżenta falliment oġġettiv li persuna taċċetta d-dmirijiet tal-imħabba materna, tal-fedeltą konjugali u tal-maternitą responsabbli; toffendi d-dinjitą u d-dritt tat-tarbija li tkun konċeputa, mġarra fil-ġuf, miġjuba fid-dinja u mrobbija mill-ġenituri tagħha stess; b’detriment għall-familji toħloq firda bejn l-elementi morali, fiżiċi u psikoloġiċi li jsawwru lil dawk il-familji." (Donum Vitae, 3)

Ara Donum Vitae bil-Malti ...

SENSIELA ĠDIDA TA' FILMATI DWAR L-ISTORJA TAL-KNISJA

Publikati sebg]a mill-ewwel sensiela ta' ħdax-il dokumentarju dwar l-Istorja tal-Knisja. Huma preżentati mill-istudjuż tal-Istorja tal-Knisja, Fr Nicholas Doublet u saru fuq inizjattiva tal-LAIKOS. Il-produzzjoni saret minn True Light Catholic Media.

Ara l-filmati ...

IL-PAPA JKELLEM LILL-ĠURNALISTI TAL-AVVENIRE

 

JUM DINJI TAL-KOMUNIKAZZJONI SOĊJALI 2018

Tegħjew qatt b’umiltą tfittxu l-veritą ...

Ħadd m’għandu jiddetta l-aġenda tagħkom, ħlief il-foqra, dawk li qegħdin fl-aħħar post, il-batuti ...

Ara d-diskors kollu ...

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Komunikazzjoni Soċjali.  It-tema ghal din is-sena hija, "Il-Veritą teħliskmom. Fake news u ġurnaliżmu ta' paċi..

Ara l-Messaġġ tal-Papa ...

"Jiena Kristu" - It-tifsira tal-Konsagrazzjoni biż-Żejt

Għaliex il-Bibbja stess, kemm fit-Testment il-Qadim u kemm fit-Testment il-Ġdid tagħmel tant referenzi għaż-żejt?

Għaliex il-Knisja Kattolika tuża ż-żejt f'erbgħa mis-sebgħa Sagramenti tagħha?

Għaliex Ġesł Kristu nnifsu huwa msejjaħ bħala l-Midluk ta' Alla?

  Filmat dwar it-tifsira tal-konsagrazzjoni biż-Żejt.

MILL-ARKIVJU TA' 

MGR VICTOR GRECH

Mill-arkivju vast ta' Mgr Victor Grech, il-kelma tiegħu ...

 

JIKTBILNA PATRI MARIO ATTARD

Mill-esperjenzi li jkollu fil-ħidma tiegħu fl-isptar ...

 

ĦSIBIJIET MINN PATRI  PHILIP CUTAJAR

Patri Philip Cutajar dwar id-djalogu inter-reliġjuż  ...

 

QADDISIN IKELLMUNA  MINN JOE FENECH

Pass pass għal kull jum tal-ġimgħa fuq kliem il-qaddisin ...

 

ANGELO XUEREB

 SOĊJU TAL-MUSEUM

Soċju tal-MUSEUM  jaqsam riflessjonijiet magħna ...

 

REFLECTIONS BY GEORGE CALLEJA

Short yet deep reflections to inspire and encourage ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

IL-BIBBJA

It-Testment il-Qadim

It-Testment il-Ġdid

Tagħrif dwar il-Bibbja

 

IL-PAPA FRANĠISKU

Indiċi Ġenerali

Katekeżi dwar il-Familja

Katekeżi dwar il-Ħniena

Amoris Lętitia

Evangelii Gaudium

Laudato Si'

Lumen Fidei

 

SORSI OĦRA

Missirijiet il-Knisja

Papiet Oħra

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

IL-KNISJA F'MALTA

L-Arċisqof Charles Scicluna

L-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

IL-KNISJA F'GĦAWDEX

L-Isqof Mario Grech

Id-Djoċesi ta'Għawdex

Lajċi Għawdex

 

 

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Aktar dwar il-Brevjar

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

XI TEMI TA' INTERESS

Blog minn Fr Mario Attard OFMcap

Dun Ġwann Caruana mill-Brażil

Ewtanasja

Ġublew tal-Ħniena

Lectio Divina

Riżorsi bil-lingwa tas-sinjali Maltija

Temi diversi oħra

 

 

 

PUBLIKAZZJONIJIET

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

AWDJO - VIDJO

EWTN TV

Radjijiet u Arkivju Awdjo

Riżorsi Vidjo

Skeda ta' Trażmissjonijiet live

Tliet minuti kuljum mal-Kristofri

Video Channel

 

MEDIA SOĊJALI

Blog

Facebook

Twitter

Ħolqa ma' siti oħra

 

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Agħmel kuntatt magħna

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Indiċi tal-Librerija

Tagħrif dwar Riżorsi Ġodda

 

Laikos TV - Testing

Streaming Test