L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

Aktar videos dwar l-Evangelii Gaudium u t-tentazzjonijiet tal-operaturi pastorali.  [klikkja]

Aktar stejjer ta’ Ġesù għat-tfal, rakkuntati bi stamp animati u bl-awdjo. Dan hu Ibni  l-għażiz.

Il-Papa Franġisku lill-Familji fil-Filippini: Titilux il-ħila li toħolmu!

 

Bidu tal-kawża ta’ Beatifikazzjoni

L-Isqof ta’ Frascati, Mons. Martinelli jagħti bidu għall-kawża ta’ beatifikazzjoni ta' Chiara Lubich ... [klikkja]

 

Ġimgħa ta’ talb għall-Għaqda fost l-Insara. 18-25 ta’ Jannar 2015. Ara ktejjeb ta’ materjal.

F'paġni oħra ...

  Il-Liturġija tas-Sigħat għal kuljum

  Riżorsi Pastorali għal matul ir-Randan

  Wirt Missirijiet il-Knisja [awdjo]

  Dokumenti għas-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata

  Evanġelizzazzjoni ġdida

  Il-Kelma tal-Ħajja ta' Frar 2015

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja

  Id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan ta' Malta

  Ġabra ta’ riżorsi dwar il-Familja

  Id-Djakonat Permanenti f'Malta

 

Ir-Raba’ Ħadd ta’ matul is-Sena

Ara riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri dwar il-Vanġelu tal-Ħadd li ġej.  [klikkja]

Biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ ...

Tixtieq li għal-waqt taħrab mill-ġenn u l-ġiri tal-ħajja? Tixtieq mument fejn għal ftit ħin terġa tikseb lura dak is-serħan u l-paċi tal-qalb li tixxennaq għalih. Ingħaqad fil-paġna tal-facebook, “Biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ.”  [klikkja]

Qawwu Qalbkom

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2015

Belt tal-Vatikan, It-Tlieta, 27 ta’ Jannar 2015: Dalgħodu s-Santa Sede publikat il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2015. Ras ir-Randan din is-sena tkun fit-18 ta’ Frar.  Ara l-messaġġ tal-Papa bil-Malti ...  [klikkja]

 

Żidiet riċenti ...