L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

It-2 riflessjoni dwar Evangelii Gaudium. Fr Joe Galea Curmi jitratta dwar l-Għażż Egoista.

L-Istejjer ta’ Ġesù. Produzzjoni għat-tfal maħduma bi stampi animati.

Raġel u Mara għamilhom. Sitt vidjos qosra dwar il-ġmiel taż-Żwieġ

Jekk fil-quddiesa m'hemmx spirtu ta' adorazzjoni  lanqas ikun hemm wara ...

 

Inħejju għas-Sinodu dwar il-Familja 2015. Komunikat mill-Konferenza Episkopali Maltija.

F'paġni oħra ...

  Il-Liturġija tas-Sigħat għal kuljum

  Messaġġ għas-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata

  Evanġelizzazzjoni ġdida

  Il-Kelma tal-Ħajja ta' Diċembru

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja

  Id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan ta' Malta

  Ġabra ta’ riżorsi dwar il-Familja

  Id-Djakonat Permanenti f'Malta

 

Deżert fil-Belt

Il-Familja Mqaddsa u l-Maternità ta' Marija

Fil-familja tiegħi u fil-ħajja tiegħi ta’ kuljum, kif nista’ ngħix il-ħajja kontemplattiva?  Kif nista’ ngħix l-ispiritwalità li għexet il-Familja Mqaddsa, u li l-Knisja tfakkarna fiha Ħadd fuq il-Milied. Imbagħad fl-ewwel tas-sena tfakkarna wkoll fil-Maternità tal-Verġni Marija. … [kompli]

Ġwanni Pawlu II fuq il-Ġisem tal-Bniedem.

Katekeżi dwar il-ġisem tal-bniedem, imqassma f’129 diskors li l-Papa San Ġwanni Pawlu II għamel bejn Settembru 1979 u Novembru 1984.  Ħafna minnhom diġà lesti bil-Malti.

Mhux aktar ilsiera imma aħwa

" ... Minkejja li l-komunità internazzjonali għamlet bosta ftehim bl-għan li l-iskjavitù jispiċċa fil-forom kollha tiegħu u minkejja li daħħlet fis-seħħ strateġiji differenti biex tiġġieled lil dan il-fenomenu, xorta waħda llum, miljuni ta’ bnedmin – tfal, irġiel u nisa ta’ kull età – titteħdilhom il-libertà tagħhom u jkunu mġegħelin jgħixu f’kundizzjonijiet li jixbħu ħafna lil dawk tal-iskjavitù. ... "

Ara l-messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum il-Paċi 2015

Eżami tal-Kuxjenza għal kull Nisrani

Ħafna mill-media ma fehmu propju xejn

Bosta mill-media ddeskrivewh bħala attakk tal-Papa Franġisku fuq il-Kurja Rumana, imma dawk li għamlu hekk jew ma qrawx id-diskors jew ma fehmu xejn minnu.  Il-Papa nnifsu sejjaħlu katalgu ta’ mardiet u tentazzjonijiet li jistgħu jolqtu lil kull nisrani.  Fih ġabra ta’ 15-il marda li mhemmx bżonn tkun kurjalista biex timrad b’xi waħda jew aktar minnhom …

Ara filmat u aqra d-diskors kollu tal-Papa ...

Żidiet riċenti ...