L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

Ikkuntattjana  

Fittex

 

 

Il-Konferenza Stampa li ta l-Papa waqt it-titjira lura minn Strasburgu …

Kif nagħtu mill-ġdid it-tama lill-futur, insibu l-fiduċja f'Ewropa magħquda u fis-sliem?

"Lill-Ewopa nistaqsuha: fejn hi l-ħeġga tiegħek, fejn hu l-għatx għall-verità tiegħek?"  [Il-Papa]

Filmat qasir ieħor minn Dun Pawl Fenech dwar l-Ewkaristija. ...

 

Jekk il-platti jtiru ħalluhom.  Imma qatt tħallu jum jgħaddi mingħajr ma tagħmlu paċi!

Mill-Ħadd, 30 ta’ Novembru 2014, bidu tal-Avvent Imqaddes u ta’ Sena Liturġika ġdida, tista’ ssib fil-Laikos il-Liturġija tas-Sigħat għal kuljum. Issibu wkoll verżjoni għall-mobile.

F'paġni oħra ...

  Il-Liturġija tas-Sigħat għal kuljum

  Messaġġ għas-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata

  Evanġelizzazzjoni ġdida

  Il-Kelma tal-Ħajja ta' Diċembru

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja

  Id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan ta' Malta

  Ġabra ta’ riżorsi dwar il-Familja

  Id-Djakonat Permanenti f'Malta

 

Għandna Alla li Jemmen Fina

 

 

"Kunu għajnejkom miftuħa, ishru, għax ma tafux meta se jasal il-waqt. Jiġri bħal meta bniedem ikun siefer u telaq mid-dar, iħalli kollox f'idejn il-qaddejja tiegħu, kull wieħed fuq xogħlu, ... "

Ewwel Ħadd tal-Avvent, Sena B - 30/11/2014

Ġwanni Pawlu II fuq il-Ġisem tal-Bniedem.

Katekeżi dwar il-ġisem tal-bniedem, imqassma f’129 diskors li l-Papa San Ġwanni Pawlu II għamel bejn Settembru 1979 u Novembru 1984.  Ħafna minnhom diġà lesti bil-Malti.


Intelaq b’fiduċja f’idejn Alla

Jeff Van Brunt, raġel miżżewweġ, missier ta’ erba’ u atleta magħruf, jagħti x-xhieda tal-konverżjoni tiegħu u kif ċeda lilu nnifsu b’fiduċja f’idejn Alla. L-intervista kienet imxandra fuq l-EWTN fil-program Catholic Come Home. ...

 

 

 

Taqsimiet ewlenin ...

  Il-Bibbja

  Il-Katekiżmu tal-Knisja

  Liturġija

  Kitbiet Missirijiet il-Knisja

  Mill-Papa Franġisku

  Minn Papiet Oħra

  Mill-Konċilji Ekumeniċi

  Mill-Knisja f’Malta

  Talb u Devozjonijiet

  Arkivju tal-Laikos

 

Mezzi soċjali u tagħrif ...

  Blog

  Facebook

  Ħinijiet tal-Quddies

  Knejjes għall-Adorazzjoni

  Links ma’ siti oħraL-Arċisqof Cremona mal-Papa Franġisku

L-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP u l-Kardinal Malti Prospero Grech kellhom laqgħa qasira mal-Papa Franġisku fi Pjazza San Pietru fi tmiem l-Udjenza Ġenerali tal-Erbgħa, 5 ta' Novembru 2014. [ara filmat qasir]

 


Ara l-Evangelii Gaudium bil-Malti ►