L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

 Il-Ħadd, 30 ta' Ottubru, 9.45 am:-

Segwi dirett mis-Seminarju l-preżentazzjoni  tal-Amoris lætitia bil-Malti

minn Mons. Arċisqof Charles Scicluna

klikkja

ILLUM:

 


 

L-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna u l-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Mario Grech jiflu l-ewwel kopja tal-Amoris lætitia bil-Malti.

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Ordinazzjoni ta' ħames Djakni ġodda. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 28/10/2016.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Opri tal-Ħniena. Ilqa lill-barrani u libbes lil min hu għarwien. 26/10/2016.


Talb għax-Xita. Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof ta' Ghawdex Mons. Mario Grech. 26/10/2016.


Istruzzjoni, Ad resurgendum cum Christo, dwar id-dfin tal-mejtin u l-konservazzjoni tar-rmied f'każ ta' kremazzjoni. 15/08/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lis-36 Kongregazzjoni Ġenerali tal-Kumpanija ta' Ġesù - (il-Ġiżwiti). 24/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-Baħrija. 23/10/2016.


Apostolicam Actuositatem. It-Tieni Edizjoni bil-Malti tad-Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar l-Appostolat tal-Lajċi. 18/11/1965.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena.  23/10/2016.


Ħniena u Djalogu. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġubilari. 22/10/2016.

Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

 

L-Amoris Lætitia bil-Malti

Il-Ħadd, 30 ta’ Ottubru 2016:  Dalgħodu fis-Seminarju, r-Rabat, waqt il-Ġublew tal-Familja, Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna ppreżenta l-publikazzjoni bil-Malti tal-Amoris Lætitia, Il-Ferħ tal-Imħabba,  Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku dwar il-Ferħ fil-Familja. It-traduzzjoni saret minn Francesco Pio Attard filwaqt li l-edizzjoni Maltija saret mid-dar tal-publikazzjoni Ruħ u Ħajja.  Bi 341 paġna, il-volum jinkludi wkoll Werrej Tematiku dettaljat ta’ 61 paġna.  [Ara t-test kollu bil-Malti ...]

◄   Ħsieb għal matul il-jum.

 

L-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

Mill-Kelma tal-Arċisqof Charles Scicluna

 

Ġabra tad-diskors, omeliji u messaġġi li l-Arċisqof ta matul l-Espiskopat tiegħu kif ukoll uħud mid-diskors tiegħu bħala Isqof Awżiljari ...

idħol fil-paġna tal-Arċisqof ...

 

L-EWTANASJA DRITT?

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

Dikjarazzjoni

mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi ...

" ... Uħud jistaqsu jekk għandhomx id-dritt li għalihom jew għal oħrajn, tingħata l-“mewt ħelwa”, li tqassar iż-żmien ta’ tbatija u li f’għajnejhom tkun tidher iktar dinjituża għall-bniedem ..."

Ara d-dikjarazzjoni bil-Malti ...

  Ġublew tal-Familja. L-Arċidjoċesi ta' Malta. 30/10/2016.

Mozart Requiem and other Sacred Works. Divine Mercy Sanctuary, Naxxar. 12/11/2016.

PFI - Christian Leadership Higher Education Award 2016-2017.

CIS - Programme of activities 2016-2017.

Augustine for All. Augustinian Institute. Commencing 07/10/2016.

DISKORSI  U KITBIET TAL-PAPA FRANĠISKU

B'filmati u Testi miġjuba

għall-Malti

 

KAPITLU TMIENJA TAL-AMORIS LAETITIA

L-Isqfijiet tal-Arġentina dwar kapitlu 8

 

ĦNIENA U DJALOGU

 

Udjenza Ġubilari

mill-Papa Franġisku

Diskorsi, omeliji, katekeżijiet, intervisti, flimkien mad-dokumenti ewlenin li ta l-Papa Franġisku matul il-pontifikat tiegħu.

idħol fil-paġna tal-Papa Franġisku ...

Mhux dwar permess biex wieħed jersaq għas-sagramenti, imma dwar mixja ta’ dixxerniment imdawla mir-Ragħaj, wie]ed personali u pastorali.

ara l-ittra tal-Isqfijiet tal-Arġentina ...

Li niddjalogaw jgħinna nagħmlu iżjed umani r-relazzjonijiet ta’ bejnietna u negħlbu n-nuqqas ta’ ftehim li jkollna.

il-katekeżi bil-Malti flimkien ma' filmat ...

 

GĦAX TAGĦĦA GĦANDHA DRITT TOQTOLHA?

aktar filmati ...

 

DFIN JEW KREMAZZJONI ?

Istruzzjoni mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi ...

 

Il-prassi tal-kremazzjoni xterdet qatigħ f’kemm-il pajjiż, imma fl-istess waqt xterdu wkoll ideat ġodda li ma jaqblux mal-fidi tal-Knisja.

Ara l-Istruzzjoni kollha ...

 

JUM IL-BIBBJA

 

L-EVANĠELJU TAL-ĦADD

It-31 Ħadd, Sena Ċ 

San Luqa 19: 1-10

30 ta' Ottubru 2016

Animazzjoni minn Joyce u Raymond Zammit

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap

Talb tal-Fidili għall-ġimgħa kollha ...      Ara oħrajn ...

RADJU U RIŻORSI AWDJO

Stazzjonijiet tar-Radju Kattoliċi u Riżorsi Pastorali awdjo.

Fittex minn hawn ...

 

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

Mill-Laikos tista' ssegwi live  numru ta' stazzjonijiet tat-Televiżjoni Kattoliċi.

idħol fil-paġna TV/Video ...

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 30 ta' Ottubru 2016

aktar dettalji ...

Minn Patri Mario Attard OFMcap ...

Minn Patri Silvestu Bonavia OFMcap ...

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

Amoris Lætitia

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

 

[klikkja hawn...]