L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK LIBRERIJA AĦBARIJIET AVVIŻI KUNTATTI

ILLUM:

 


 

"Għix, ħobb, oħlom, emmen;

u, bil-grazzja ta Alla, qatt taqta qalbek."

"Iċċedix għal-lejl: ftakar li l-ewwel għadu li trid tqiegħed taħtek mhux qiegħed barra minnek: jinsab fik. Għalhekk, tagħtix spazju lil ħsibijiet koroh, mudlama. Din id-dinja hi l-ewwel miraklu li għamel Alla, u Alla qiegħed fidejna l-grazzja ta għeġubijiet ġodda ..."

Parti minn kliema il-Papa Franġisku fil-Katekeżi li għamel waqt l-Udjenza Ġenerali ta' nhar l-Erbgħa, 20 ta' Settembru 2017 bit-tema, "Nedukaw għat-Tama".

Aqra bil-Malti d-diskors kollu tal-Papa Franġisku ...  

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Tirċievi biex tagħti. Diskors ta' Fr Martin Cilia MSSP waqt seminar dwar il-pastorali. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria, Għawdex. 27/09/2017.


L-Għedewwa tat-Tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 27/09/2017,


Id-Dixxerniment Spiritwali u Pastorali. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ġodda. 14/09/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-25 Ħadd matul is-Sena. 24/09/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kummissjoni Pontifiċja għall-Ħarsien tal-Minorenni. 21/09/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kummissjoni Parlamentari kontra l-Mafja. 21/09/2017.


Nedukaw għat-Tama.  It-33 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 20/09/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-Sena. 17/09/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-23 Ħadd matul is-Sena. Kolombja. 10/09/2017.


Summa Familiae Cura. Ittra Appostolika f'għamla ta' Motu Proprju mill-Papa Franġisku għat-twaqqif tal-Istitut Pontifiċju Teoloġiku Ġwanni Pawlu II ġħax-Xjenzi taż-Żwieġ u tal-Familja.  08/09/2017.


Stqarrija dwar l-Abort maħruga mill-Kummissjoni Djoċesana għaż-Żgħażagħ, MCYN.


Diskors tal-Papa Franġisku lil dawk li ħadu sehem fit-68 edizzjoni tal-Ġimgħa Liturġika Nazzjonali. 24/08/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Diskors waqt il-laqgħa ta' talb għar-Rikonċiljazzjoni. 08/09/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Diskors lill-Kumitat Eżekuttiv taċ-CELAM. 07/09/2017.


Il-Papa Franġisku jitkellem fl-Udjenza Ġenerali dwar il-Vjaġġ Appostoliku tieghu fil-Kolombja. 13/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja.  Konferenza Stampa fit-titjira lura lejn Ruma. 11/09/2017.


Magnum Principiu. Ittra Appostolika f'għamla ta' Motu Proprju tal-Papa Franġisku li biha jiġi modifikat il-Kan. 838 tal-Kodiċi tad-Drittu Kanoniku. 03/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Omelija f'Cartagena de Indias. 10/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja.  Omelija fl-Ajruport ta' Medellin. 09/09/2017.


Għejjun ta' Ilma Frisk u Dejjem Ħaj. Ħolqa bejn il-Ħbieb ta' Missirijiet il-Knisja. Publikata mis-Soċjet Patristika Maltija. Nru 4. 11/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Omelija fil-Quddies u Beatifikazzjoni f'Villavicencio. 08/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Fraqnġisku fil-Kolombja. Il-Papa jsellem lill-poplu mill-gallarija tal-Palazz Kardinalizju. 07/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet. 07/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fil-Kolombja. Omelija fil-Park Simn Bolivar. 07/09/2017.


Vjaġġ Appostoliku fil-Kolombja. Diskors lill-Awtoritajiet. 07/09/2017.


Katekeżi dwar ir-relazzjoni ta' Marija ma' Kristu. Kitba riprodotta mir-Rivista Pastor.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa li kellu maż-Żgħażagħ f'Ġenova. 27/05/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-22 Ħadd matul is-Sena. 03/09/2017.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Settembru 2017.  Fuljett mill-Moviment tal-Fokolarini. 01/09/2017.


Messaġġ Konġunt tal-Papa Franġisku u tal-Patrrijarka Ekumeniku Bartilmew għall Jum Dinji ta' Talb għall-Ħolqien. 01/09/2017.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

LAUDATO S   (par. 2)

Din oħtna [l-Art] tipprotesta għall-ħsara li nġibulha, meta nħaddmu bmod irresponsabbli u nabbużaw mill-ġid li Alla għanieha bih.  Trabbejna naħsbu li aħna s-sidien u ħakkiema tagħha, bil-jedd li nħarbtuha kif irridu.

ID-DIXXERNIMENT HU AZZJONI KOMUNITARJA

Il-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ġodda dwar id-dixxerniment spiritwali u pastorali ...

 

IL-PAPA DWAR L-ABBUŻI FUQ IL-MINURI

Miżuri l-aktar ħarxa kontra dawk li jittradixxu s-sejħa tagħhom u jabbużaw minn ulied Alla ...

 

SAN ĠWANNI PAWLU II DWAR IR-RUŻARJU

Bi tħejjija għax-xahar tar-Rużarju, bil-Malti fil-Laikos. l-Ittra Appostolika dwar ir-Rużarju ...

NIXTIEQ NISTAQSI ...

Inwieġbu għad-domandi li nirċievu dwar il-fidi u l-prattika tar-reliġjon ...

 

X'TGĦALLEM IL-KNISJA DWAR IL-FAMILJA ?

Dwar diversi temi marbuta mal-ħajja u l-familja. Tweġibiet mill-Amoris Laetitia ...

 

NITOLBU SKONT

IL-FEHMA TAL-PAPA

Matul Settembru nitolbu għall-parroċċi tagħna ...

 

PATRI MARIO ATTARD JAĦDEM L-ISPTAR

Dwar l-esperjenzi li jiltaqa' magħhom fil-ħidma tiegħu ...

 

DUN ĠWANN CARUANA MILL-BRAŻIL

Dwar l-esperjenzi tiegħu  u oħrajn fil-missjoni ...

 

AĦBARIJIET MID-DINJA NISRANIJA

Dwar ħutna l-insara minn madwar id-dinja ...

 

AVVIŻI MINN KOMUNITAJIET INSARA

L-avviżi li jaslulna minn gruppi u komunitajiet ...

 

X'TISTA' TAQRA

FIL-LEĦEN TAL-ĦADD

Gazzetta tal-Ħadd b'ispirazzjoni Kattolika ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta