L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


   

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Diskors fil-laqgħa ta' talb mal-Kleru, Reliġjużi u Seminaristi. Kajr. 29/04/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Omelija fil-quddiesa fl-Istadium. Kajr. 29/04/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Żjara ta' kortesija fil-Patrijarkat Kopt-Ortodoss. Diskors tal-Papa Franġisku -  Dikjarazzjoni Komuni bejn iż-żewġ Knejjes - Talba Ekumenika. Kajr. 28/04/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu. Tislima lill-ġurnalisti waqt it-titjira minn Ruma għall-Kajr. 28/04/2017.


Siltiet mis-Santi Padri għat-Tielet Ġimgha tal-Għid. Mwassla mis-Soċjetà Patristika Maltija.


Il-Papa Franġisku f'filmat f'anteprima mondjali għal TED2017. 25/04/2017.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 26/04/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tat-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Pjazza San Pietru. 23/04/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku f'konvenju mal-Luterani dwar Luteru. 31/03/2017.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Kristu Rxoxt it-Tama tagħna. Udjenza Ġenerali. 19/04/2017.


Inter Mirifica. Digriet tal-Konċilju Ekumentika Vatikan II dwar il-Mezzi ta' Komunikazzjoni Soċjali. 04/12/1963. Verżjoni bil-Malti riveduta.


Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli.  It-Tnejn tal-Anġlu. Pjazza San Pietru. 17/04/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku fi tmiem il-quddies tal-Għid il-Kbir u qabel il-barka, Urbi et Orbi. 16/04/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa fil-Għid tal-Qawmien tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 16/04/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili tal-Għid. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 15/04/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-velja ta' talb bi tħejjija għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Santa Marija Maggiore. 08/04/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-velja tal-lejl qaddis tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru, Vatikan. 15/04/2017.


Omelija Papa Franġisku fil-quddiesa tal-Griżma. Ħamis ix-Xirka, Bażilika ta' San Pietru, Vatikan. 13/04/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej.  Pjazza San Pietru. 09/04/2017.


LIVE MILL-VATIKAN: Il-Papa Franġisku jiċċelebra l-quddiesa tal-Għid il-Kbir u wara jagħti l-Barka, Urbi et Orbi. 16/04/2017:9.55 am.


Siltiet Patristiċi għall-ewwel ġimgħa tal-Għid. Magħżula u maqluba għall-Malti minn Dun Jonathan Farrugia. 15/04/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Lejl Qaddis tal-Għid tal-Qawmien tal-Mulej. 15/04/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa b'tifkira tal-ikla tal-Mulej. Ħamis ix-Xirka. Ħabs ta' Paliano. 13/04/2017.


LIVE MILL-VATIKAN: L-Għid il-Kbir mal-Papa Franġisku. Segwi ċ-ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid. 15/04/2017, 8.25 pm.


L-Exultet, il-gawhra liturġika tas-Sahra tal-Għid. Kitba ta' Patri Mario Attard OFM cap.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fiċ-ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, l-Għarb. Sibt il-Għid, 15/04/2017.


Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Kolossew ta' Ruma. Ġimgħa l-Kbira. 14/04/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Adorazzjoni tas-Salib f'jum il-Ġimgħa l-Kbira. Katidral tal-Assunta. 14/04/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Azzjoi Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 14/04/2017.


LIVE - Via Sagra mmexxija mill-Papa Franġisku fil-Kolossew ta' Ruma.  Ara wkoll test bil-Malti. 14/04/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tat-Tifkira tal-Ikla Solenni tal-Mulej. 13/04/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'il-Quddiesa tal-Griżma. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 13/04/2017.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. It-tamiet tad-dinja u t-tama tas-Salib. Udjenza Ġenerali. 12/04/2017.


Is-Seba' Viżti lill-Ġesù Ewkaristija fl-Artal tar-Ripożizzjoni f'nhar Ħamis ix-Xirka.  Kitba ta' Dun Nikol Aquilina.


Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus ta' Ħadd il-Palm. 09/04/2017.


Motu Proprio tal-Papa Franġisku dwar is-Santwarji fil-Knisja. 11/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ħadd il-Palm. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 09/04/2017.


Il-Movie kollu ta' Franco Zeffirelli, Jesus of Nazareth 1977, b'Robert Powell fil-parti ta' Ġesù. 1977.


Ħsibijiet għall-Ġimgħa Mqaddsa. Filmati qosra b'riflessjoni minn Fr Hayden OFM cap. 09/04/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm. Katidral ta' Għawdex. 09/04/2017 - awdjo.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm. Katidral ta' Għawdex. 09/04/2017 - test.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mal-impjegati tal-BOV. Jum id-Duluri. 07/04/2017.


Marija u l-Beatitudnijiet. Riflessjoni dwar kull waħda mill-beatitudnijiet f'rabta ma' Marija.


Il-Katekeżijiet li l-Papa Ġwanni Pawlu I għamel matul it-33 jum tal-pontifikat tiegħu f'Settembru 1978.


Omelija tal-Isqof Mario Grech  fil-festa devozjonali tad-Duluri. Victoria, Għawdex. 07/04/2017.

It-test tal-Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tad-Duluri. 07/04/2017.


Ittra Appostolika li biha l-Papa Ġwanni Pawlu II kien iddikjata lil Santa Tereża tal-Bambin Ġesù bħala Duttur tal-Knisja Universali. 19/10/1997.


Id-Dinjità tal-Anzjani u l-Missjoni tagħhom fil-Knisja. Dokument tal-Kunsill Pontifiċju Lajċi. 01/10/1998.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Nagħtu raġuni tat-tama li hemm fina. Udjenza Ġenerali. 05/04/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus f'Carpi. 02/04/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Pjazza tal-Martri, waqt iż-Żjara Pastorali tiegħu f'Carpi. 02/04/2017.


L-Imħabba tal-Għarus. Via Sagra b'testi u talbiet imnebbħa mill-Eżorazzjoni Appostolika Amoris Lætitia. Santwarju ta' Pinu. 02/04/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta' Santa Venera. Viżta Pastorali. 02/04/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja l-Qadima ta' Santa Venera. Bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa. 01/04/2017.

 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

"Quddiem is-sensazzjoni mifruxa ta’ fidi għajjiena u li spiċċat biss dmirijiet li jridu jsiru, iż-żgħażagħ tagħna jixtiequ jiskopru l-faxxinu dejjem attwali tal-figura ta’ Ġesù, li jħallu l-kliem u l-ġesti tiegħu jisfidawhom u jipprovokawhom u, fl-aħħar nett, li, grazzi għalih, joħolmu ħajja kollha kemm hi umana, kuntenta li tista’ tgħix fl-imħabba."  Mill-Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum il-Vokazzjonijiet 2017

Il-Vjaġġ tal-Papa Franġisku fl-Eġittu

"... vjaġġ b'aspettattiva soċjali għax qed nagħmlu fuq stedina tal-President tar-Repubblika, tal-Papa Tawadros II Patrijarka ta Lixandra tal-Kopti, tal-Patrijarka Kopt Kattoliku u tal-Imam il-Kbir ta Al-Azhar. L-erbgħa li huma stednuni nagħmel dan il-vjaġġ."

 

Fl-Omelija tiegħu fl-Eġittu, il-Papa Franġisku qal li l-uniku estremiżu permess lil min jemmen hu dak tal-karità ...

 

Id-Diskors tal-Papa Franġisku waqt il-laqgħa fil-Patrijarkat Kopt, Dikjarazzjoni komuni u Talba Ekumenika ...

 

Id-diskorsi l-oħra li l-Papa għamel fl-Eġittu tkun tista’ ssibhom bil-Malti flimkien ukoll ma’ filmati fil-paġna tal-Vjaġġi tal-Papa ...

IL-PAPA FRANĠISKU FUQ TED TALKS ...

It-Tlieta, 25 ta’ April 2017, bosta kienu sorpriżi b’filmat ta’ 17-il minuta, rekordjat fil-Vatikan minn TED Talks u li fih, il-Papa Franġisku jikkummenta dwar l-istat tad-dinja llum waqt li jesprimi xi ħsibijiet tiegħu dwar kif jista’ jkollna dinja aħjar.

L-organizazzjoni TED (Technology, Entertainment and Design) twaqqfet fl-1984, mhux b’għan kummerċjali, iżda biex permezz ta’ filmati qosra, mwassla b’aktar minn mitt lingwa differenti, tferrex ideat dwar diversi temi  - xjenza,  negozju u kwestjonijiet oħra ta’ interess globali ...

JUM IL-KARITÀ 2017

Nhar il Ħadd, 30 ta’ April 2017, il-Knisja f’Malta se tiċċelebra Jum il Karità ...

 

 

FATIMA 100 SENA ILU

Fiċ-ċentinarju tad-dehriet tal-Madonna f'Fatima, segwi mill-Laikos sensiela ta' programmi awdjo minn Fr Hayden ...

 

ĠESÙ TASSEW IRXOXTA?

Ġesù veru qam mill-imwiet?  Għax jekk le aħna l-insara tassew ta’ min jitħassarna.  Iwieġeb Fr Brendan.

 

IL-PAPA FL-EĠITTTU

Fit-28 u 29 ta' April, Il-Papa Franġisku se jżur l-Eġittu. Segwi diż-żjara tiegħu dirett minn fuq il-Laikos ...

 

LINGWA TAS-SINJALI

Il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd, kif ukoll bosta talb popolari, kollha bil-lingwa tas-sinjali Maltija ...

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

 

Illum tista' tagħżel stazzjon kattoliku li jogħġob lilek ...

 

Permezz tal-Laikos qed inwasslulek stazzjonijiet tat-TV, filmati u riżorsi oħra ta' ispirazzjoni nisranija. L-għażla hija f'idejk ...

 

DJALOGU MAL-LUTERANI

 

Kattoliċiu Luterani f'konvenju dwar Luteru ...

 

Il-Papa juri gratitudni lejn Alla, flimkien ma’ ċertu stgħaġib meta jiftakar  li sa ftit żmien ilu, konvenju bħal dan lanqas biss kien jgħaddi minn moħħna ...

 

IT-TAMA NISRANIJA

 

Kristu Rxoxt huwa it-Tama tagħna ...

 

Li nkunu Nsara jfisser ma nibdewx mill-mewt, imma mill-imħabba ta Alla għalina, li rebaħ lill-eqqel għadu tagħna ...

L-IKONI NSARA

L-ikoni għandhom prominenza kbira fil-Knisja Ortodossa.  Imma fl-aħħar snin l-ikona bdiet tkun apprezzata anke fil-Knisja Kattolika. 

Żewġ programmi awdjo dwar l-Ikoni ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


Summer Club bejn is-7 ta' Lulju u l-1 ta' Settembru fl-Oratorju Don Bosco, Victoria Għawdex ...

L-Erbgħat fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Niskopru l-ġmiel tat-Talba tar-Rużarju ...

PELLEGRINAĠĠ NAZZJONALI fiċ-Ċentinarju tad-Dehriet tal-Madonna f'Fatima fit-12 ta' Mejju 2017 ...

FID-DJOĊESI TA' GĦAWDEX: Vġili ta’ talb bi tħejjija għaċ-Ċentinarju mid-Dehriet tal-Madonna ġewwa Fatima u l-Kanonizzazzjoni ta’ Francisco u Jacinta Marto ...

Jum Bibliku mill-Fraternità Charles De Foucauld ...

Open-Weekend għall-publiku inġenerali fil-Kunvent ta' San Mark, ir-Rabat ...

The Duty to Commemorate. Two seperate evenings by the Diocesan Ecumenical Commission ...

Invitaion to the Commemoration of the 5th Centenary of the Reformation. Events by Christians Together in Malta and the Evangelical Lutheran Church in Malta ...

Il-Viżjoni ta' Franġisku u Franġisku. Sensiela ta' 7 laqgħat b'differenza ...

Adorazzjoni matul April 2017. Immexxija mis-Superjur Joe Fenech ...

Seminars għall-pubbliku mill-Fakultà tat-Teoloġija dwar temi marbuta mal-fidi u l-isfidi pastorali. Aktar dettalji ...

Theology Research Seminars mill-Fakultà tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

 

IT-TIELET ĦADD TAL-GĦID

Il-Ħadd, 30 ta' April 2017

 Animazzjoni tal-Quddiesa ...

 Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

 Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

 Qari tal-Quddiesa bil-lingwa tas-sinjali Maltija ...

 Vanġelu għat-tfal minn Joyce u Ray Zammit ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

Amoris Lætitia

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

 

[klikkja hawn...]