Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

Mezzi soċjali u tagħrif ...

 Blog

 Facebook

 Ħinijiet tal-Quddies

 Knejjes għall-Adorazzjoni

 Ħolqa ma’ siti oħra

 Twitter

 

 Jiena d-dielja vera ...

Vanġelu tar-Raba' Ħadd tal-Għid preżentat  bi stampi animati.  [klikkja]

Dives in

Misericordia

 

Ittra Enċiklika tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Ħniena ta’ Alla.  [klikkja]

 

Il-Papa Franġisku dwar sena li tkun Ġublew tal-Ħniena. [klikkja]

Evangelii

Gaudium

Il-Papa Franġisku dwar il-Ferħ tal-Vanġelu.  Test u awdjo. [klikkja]

 Il-Ħames Ħadd tal-Għid 

Riflessjon qasira dwar il-Vanġelu Ħadd. "Jiena d-dielja ... ". [klikkja]

Il-migrazzjoni sfurzata u l-kummerċ tal-armi. 

Il-fenomenu tal-migrazzjoni sfurzata hu marbut bil-kbir ma’ sitwazzjonijiet ta’ kunflitti u gwerrer, u għalhekk anki mal-problema tal-proliferazzjoni tal-armi. ... Tkun kontradizzjoni assurda li nitkellmu dwar il-paċi, ninnegozjaw il-paċi u fl-istess waqt, nippromwovu u nħallu għaddej il-kummerċ tal-armi. 

Diskors tal-Papa Franġisku ftit anqas minn sena ilu [klikkja]

 

Raġel u Mara Ħalaqhom. Programmi minn Mons Anton Gouder.  [klikkja]

 
 

Wirt Missirijiet il-Knisja, dwar is-Santi Padri ma' Fr Mario Delmar.  [klikkja]

 
 

Sena l-Ħajja Konsagrata  Paġna b'diversi   riżorsi relatati.   [klikkja]

"Alla se jurina t-triq lejn l-art il-ġdida. ..."

Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum il-Vokazzjonijiet

Tema: L-eżodu, esperjenza fundamentali tas-sejħa

Fl-għeruq ta’ kull vokazzjoni Nisranija hemm moviment fundamentali ta’ l-esperjenza ta’ fidi. Li temmen ifisser li toħroġ minnek innifsek, tħalli l-kumditajiet u r-riġidità tal-jien tiegħek biex ħajtek tiċċentraha madwar Ġesù Kristu; bħal Abraham, inħallu artna u nibdew mexjin b’fiduċja, għax nafu li Alla se jurina t-triq lejn l-art il-ġdida. 

Imfakkar il-Ħadd, 26 ta' April 2015                                                                                     [klikkja]

It-Teoloġija tal-Ġisem minn San Ġwanni Pawlu II

Bejn is-snin 1979 u 1984, il-Papa San Ġwanni Pawlu II ta 129 katekeżi dwar it-Teoloġija tal-Ġisem.  Kien propju fil-bidu ta’ waħda minn dawn l-Udjenzi tiegħu li huwa kien milqut minn tir ta’ pistola sparata lejl minn Mehmet Ali Ağca.  

Id-diskorsi kienu miġjuba għall-Malti minn Emanuel Zarb u tista’ ssibhom miġbura fil-Laikos.  [klikkja] 

[Ara wkoll paġna tal- facebook]

Żidiet riċenti ...

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Parroċċa Rumana, Santa Mara Regina Pacis, 03/05/2015.

  It-Talb,  Ittra tal-Isqof Bruno Forte, Messaġġ għar-Randan 2007.

  Diskors tal-Papa Franġisku. Regina Coeli tal-Ħames Ħadd tal-Għid. 03/05/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Iż-Żwieġ (I). 29/04/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Saċerdotali. 26/04/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tar-Raba’ Ħadd tal-Għid. 26/04/2015.

  Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fis-Servizz Funebri Inter-Reliġjuż għall-Immigranti. 23/04/2015.

  Intervent ta’ Maria Voce, President tal-Moviment tal-Fokolari: Nivvintaw il-Paċi. 22/04/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Raġel u Mara (II). Udjenza Ġenerali. 22/04/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli. It-Tieled Ħadd tal-Għid. 15/04/2015.

  Misericordiae Vultus. Bolla ta’ Indizzjoni tal-Ġubjew Straordinarju tal-Ħniena. 11/04/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Raġel u Mara (I). Udjenza Ġenerali. 15/04/2015.

 Kollni tal-Mulej. Qari bil-Malti ta' dokumenti dwar il-Ħajja Kkonsagrata. 

  Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fit-Tieni Ħadd tal-Għid. 12/04/2015.

  Tislima tal-Papa Franġisku lill-Armeni u Omelija fil-Quddiesa tat-Tieni Ħadd tal-Għid u l-Ħniena Divina. 12/04/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku waqt ċelebrazzjoni tal-Ewwel Għasar tat-Tieni Ħadd tal-Għid u tal-Ħniena Divina. 11/04/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Il-Familja – It-Tfal (II). 08.04/2015.

  Regina Coeli.  Diskors tal-Papa Franġisku. It-Tnejn fuq l-Għid jew Tnejn l-Anġlu.  06/04/2015.

  Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku.  L-Insara huma rimja ta’ umanità ġdida. Għid il-Kbir. 05/04/2015.

  Noħorġu nxandru l-Vanġelu tal-Irxoxt fit-toroq tagħna. Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Għid 2015. 05/04/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Velja tal-Lejl Qaddis tal-Għid. 04/04/2015. 

  Omelija tal-Isqof Mario Grech fiċ-ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm. Ta’ Pinu. Għawdex. 04/04/2015.

  Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum tal-Komunikazzjoni Soċjali 2015. 23/01/2015.

  Riflessoni tal-Papa Franġisku waqt il-Via Crucis fil-Kolossew. 03/04/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku f’Ħamis  ix-Xirka, Tifkira tal-Ikla tal-Mulej. 02/04/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa taż-Żjut f’Ħamis ix-Xirka filgħodu. 02/04/2015.

  Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut. Il-Liturġija tagħmilna u żżommna Nsara. 02/04/2015.

  It-Tridu Paskwali. Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali. 01/04/2015.

  Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Vokazzjonijiet 2015. 29/03/2015.

Ara Żidiet oħra li saru qabel

Jum il-Komunikazzjoni Soċjali 2015

Nikkomunikaw il-familja

Ambjent privileġġjat tal-laqgħa fil-gratwità tal-imħabba

[Imfakkar il-Ħadd, 17 ta’ Mejju 2015]

It-tema tal-familja hija fiċ-ċentru ta’ riflessjoni ekkleżjali profonda u fiċ-ċentru ta’ proċess sinodali mifrux fuq żewġ Sinodi, wieħed straordinarju, li għadu kif ġie ċelebrat, u ieħor ordinarju li hu msejjaħ għal-Ottubru li ġej.  F’dal-kuntest Il-Papa Franġisku dehrlu li jkun opportun li t-tema tal-Jum Dinji tal-Komunikazzjonijiet Soċjali li jmiss, ikollha bħala punt ta’ riferiment il-familja.  Wara kollox, il-familja hija l-ewwel imkien fejn nitgħallmu nikkomunikaw. 

[klikkja]