L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

Twelid li ċaqlaq l-istorja kollha tad-dinja ...

jalla jkompli jċaqlaq tagħna wkoll

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Immigranti u Refuġjati 2017. 08/09/2016.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 28/12/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-Festa ta' San Stiefnu, l-ewwel martri.  26/12/2016.


Redemptoris Custos, Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-persuna u l-missjoni ta' San Ġużepp fil-ħajja ta' Kristu u tal-Knisja. 15/08/1989.

Bil-Malti wkoll; aktar diskorsi u dokumenti tal-Papa San Ġwanni Pawlu II.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-preżentazzjoni tal-awguri tal-Milied tal-Kurja Rumana. 22/12/2016.


Katekiżmu tal-Knisja Kattolika. Verżjoni bil-Malti riveduta u publikata fl-2014.

Ara aktar dwar il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa stazzjonali fis-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu. 25/12/2016.


Adorazzjoni skont il-fehma tal-Papa Franġisku għal matul Jannar 2017.


Il-Fehma tal-Papa għal matul is-Sena 2017.


Messaġġ Urbi et Orbi tal-Papa Franġisku għal Jum il-Milied. Loġġa Ċentrali tal-Bażilika ta' San Pietru. 25/12/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 25/12/2016.

Isma' wkoll l-awdjo.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta' nofsillejl tal-Milied. Katidral tal-Imdina. 24/12/2016.


Qalb in-Nies. Messaġġ-vidjo tal-Papa Franġisku lill-Festival tad-Duttrina Soċjali tal-Knisja. 24/11/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-lejl tal-Milied. 24/12/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pontifikal ta' lejliet il-Milied fil-Katidral ta' Għawdex. 24/12/2016.


Messaġġ ta' awguri għall-Milied u s-Sena 2017 mill-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-impjegati tal-Kurja u r-Rappreżentanti tal-entitajiet tal-Arċidjoċesi ta' Malta. 23/12/2016.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Ħniena Nisranija. Udjenza Ġenerali. 21/12/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-Milied. Pjazza Kastilja, Valletta. 20/12/2016.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

Misericordia et Misera

L-Ittra Appostolika tal-QT il-Papa Franġisku fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena. Ġesù hu il-Miżerikordja. Il-miżera hija l-midinba li fil-persuna tagħha hemm aħna lkoll.

Aqra l-ittra tal-Papa ...

 

“L-inkarnazzjoni tal-Verb f’familja ta’ bnedmin, f’Nazaret, iċċaqlaq l-istorja kollha tad-dinja bl-element ġdid tagħha. Jeħtieġ nogħdsu fil-misteru tat-twelid ta’ Ġesù, fl-iva ta’ Marija għat-tħabbira tal-anġlu, meta tnisslet il-Kelma f’ġufha; anki fl-iva ta’ Ġużeppi, li ta l-isem lil Ġesù u ħa ħsieb ta’ Marija; fil-festa tar-ragħajja meta waslu fil-għar; fl-adorazzjoni tal-Maġi; fil-ħarba lejn l-Eġittu, fejn Ġesù jduq l-uġigħ tal-poplu eżiljat, ippersegwitat u umiljat tiegħu… Dan hu l-misteru tal-Milied u s-sigriet ta’ Nazaret, imkebbes bi fwieħa ta’ familja!”.

Il-Papa Franġisku, Il-Ferħ tal-Imħabba, 65

MESSAĠĠ GĦALL-50 JUM DINJI GĦALL-PAĊI

 

WAQQFU L-MASSAKRU TA' ALEPPO!

 

SAN ĠWANNI PAWLU II DWAR IL-ĦOLQIEN

In-Non Vjolenza bħala stil ta' politika għall-paċi ...

Il-Papa Franġisku:-

"Jekk il-vjolenza tibda mill-qalb tal-bnedmin, allura rridu nfittxu t-triq tan-non-vjolenza, l-ewwel fi ħdan il-familja nfisha.

Kompli ...

 

 

 

Ara akata ritratti tal-massakru f'Aleppo ...

 

 

"Il-gwerra li hi ġabra ta  abbuż ta poter u falsità.  Nappella għall-impenn ta kulħadd biex issir għażla favur iċ-ċiviltà: le għad-distruzzjoni, iva għan-nies ta Aleppo u tas-Sirja." Il-Papa Franġisku, 11/12/2016

 

 

L-Ewwel sitta minn tmintax-il katekeżi dwar Alla u l-ħolqien mogħtija mill-Papa Ġwanni Pawlu II fl-Udjenzi Ġenerali fl-1986 ...

 

 

Ara aktar katekeżijiet minn San Ġwanni Pawlu II ...

 

DISKORSI  U KITBIET TAL-PAPA FRANĠISKU

B'filmati u t-testi kollha miġjuba għall-Malti ...

 

Diskorsi, omeliji, katekeżijiet, intervisti, flimkien mad-dokumenti ewlenin li ta l-Papa Franġisku matul il-pontifikat tiegħu.

Idħol fil-paġna tal-Papa Franġisku ...

 

IL-KELMA TAL-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

Omeliji, diskorsi, messaġġi u tagħlim ieħor ...

 

Tista' ssibhom miġbura f'paġna waħda. Segwi regolarment il-Kelma ta' Monsinjur Arċisqof minn fuq il-Laikos.

Fittex hawn ...

AMORIS LÆTITIA

Erba' programmi awdjo dwar l-Eżortazzjoni tal-Papa Franġisku fuq l-Imħabba fil-Familja. Produzzjoni u preżentazzjoni minn Francesco Pio Attard ...

 

IL-KATEKIŻMU TAL-KNISJA KATTOLIKA

i. L-Istqarrija tal-Fidi.

ii. Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Misteru.

iii. Il-Ħajja fi Kristu.

iv. It-Talb Nisrani.

 

Riżorsa importanti f'idejn kull Kattoliku, speċjalment katekisti u operaturi pastorali ...

 

47 KATEKEŻI MILL-PAPA DWAR IL-ĦNIENA

Matul il-Ġublew tal-Ħniena, il-Papa Fraġistu ta 47 katekeżi dwar il-ħniena.

Tista' ssibhom kollha bil-Malti flimkien ma filmati bis-sotto-titoli fil-Laikos ...

APPELL URĠENTI

   

IT-TWELID TAL-MULEJ ĠESÙ

Il-Ħadd, 25 ta' Diċembru 2016

 

 

Qari tas-Solennità tat-Twelid tal-Mulej Ġesù ...

Animazzjoni tal-Quddiesa ...

Vanġelu animat minn Joyce u Raymond Zammit ...

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

TLETT MINUTI MAL-KRISTOFRI

Sensiela ta' audio-clips bi ħsibijiet qosra dwar diversi temi. Produzzjoni mill-Għaqda tal-Kristofri, Malta.

 

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

Mill-Laikos tista' ssegwi live  numru ta' stazzjonijiet tat-Televiżjoni Kattoliċi.

Idħol fil-paġna TV/Video ...

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 18 ta' Diċembru 2016

Aktar dettalji ...

Minn Patri Mario Attard OFMcap ...

Minn Patri Silvestu Bonavia OFMcap ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

dwar

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

[klikkja hawn...]

 

Mingħand ...

[Aktar dettalji ...]