LIBRERIJA TA' RIŻORSI PASTORALI

Miġbura mis-Segretarjat għal-Lajċi, Malta

 

 

Il-Knisja ma tistax tkun bla vuċi jew truxa ...

... fid-difiża u t-tisħiħ tal-persuni b’diżabilità, trid tkun qrib il-familji, biex tgħinhom jegħlbu s-solitudni li bosta drabi jingħalqu fiha minħabba nuqqas ta’ attenzjoni u appoġġ ...

   

ŻIDIET RIĊENTI

Konflitt u Komunjoni. Kommemorazzjoni Komuni Luterana-Kattolika tar-Riforma. 2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 29/10/2017.


Diskors tal-Papa Franġsku dwar l-Evanġelizzazzjoni lill-Persuni b'diżabiltà. 21/10/2017.


Il-ġenna, destinazzjoni tat-tama tagħna.  It-38 katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija.  Udjenza Ġenerali. 25/10/2017.


Għejjun ta' Ilma Frisk u Dejjem Ħaj, Publikazzjoni tas-Soċjetà Patristika Maltija. Ħarġa Nru 5. 23/10/2017.


Ittra tal-Papa Franġisku fil-100 sena tal-Ittra tal-Papa Benedittu XV,  Maximum Illud dwar il-Ħidma Mettqa mill-Missjunarji fid-Dinja. 22/10/2017.


Il-bniedem hu ċittadin tal-Istat, imma wkoll xbieha ta' Alla. Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-29 Ħadd matul is-Sena. 22/10/2017.


Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II  dwar ir-rwol u l-appostolat tal-lajċi fil-Knisja. 26/11/1978.


Henjin dawk li jmutu fil-Mulej.  Is-37 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija.  Udjenza Ġenerali. 18/10/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa u Kanonizzazzjoni. Pjazza San Pietru. 15/10/2017.


Diskors tal-Papa Franġsku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena A.  Pjazza San Pietru. 15/10/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa dwar id-dinjità tat-tfal f'dinja diġitali. 06/10/2017.


L-Istennija Attenta. Is-36 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 11/10/2017.


Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Bologna u Cesena. Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Immigranti. 01/10/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tas-27 Ħadd matul is-Sena. 08/10/2017.


Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Cesena.  Laqgħa mal-Kleru, Reliġjużi, Lajċi tal-Kunsilli Pastorali, membri tal-Kurja u rappreżentanti tal-parroċċi. 01/10/2017.


Presbyterorum Ordinis.  Id-digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar il-ministeru u l-ħajja tal-presbiteri.  Publikat fi-18 ta' Novembru 1965. Reviżjoni tat-test bil-Malti.


Il-Ħajja hi l-akbar Don ta' Alla lill-bniedem. Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgha tal-Istitut Taljan tad-Donazzjoni. 02/10/2017.


Għejjun ta' Ilma Frisk u Dejjem Ħaj. Sensiela ta' programmi awdjo dwar Missirijiet il-Knisja. Produzzjoni tas-Soċjetà Patristika Maltija. 05/10/2017.


Il-Vidjo tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Ottubru 2017. Id-Drittijiet tal-Ħaddiema u ta' dawk bla xogħol. 01/10/2017.


Missjunarji tat-Tama. Il-35 Katekeżi tal-Papa Franġsku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 04/10/2017.


Il-Missjoni fil-Qalba tal-Fidi Nisranija. Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għal Jum il-Missjoni li din is-sena jkun imfakkar fit-22 ta' Ottubru 2017.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-Xahar ta' Ottubru 2017. Fuljett mill-Moviment tal-Fokolari. 01/10/2017,


Il-Quddiesa. Sensiela ta' 12-il vidjo qasir dwar il-quddiesa. Preżentati minn Fr Michael Bugeja. 03/10/2017.


Il-Fidi taż-Żgħażagħ u d-dixxerniment vokazzjonali.  Messaġġ mill-Assemblea Plenarja tal-Isqfijiet Ewropej. 01/10/2017.


Messaġġ finali tal-Assemblea Plenarja tal-Isqfijiet Ewropej f'Minsk.  Il-Knisja tħobb l-Ewropa u temmen fil-futur tagħha. (Verżjoni bl-Ingliż) 01/10/2017.


Stqarrija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fl-okkażjoni tal-World Habitat Day, Aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u bi prezzijiet li jintlaħqu. 02/10/2017.


Żjara tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Laqgħa ma' dawk fid-dinja tax-Xogħol, ma' dawk bla Xogħol, u oħrajn. 01/10/2017.


Żjara tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Diskors tal-Angelus.  01/10/2017.


Żjara tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Pranzu ta' Solidarjetà mal-Foqra, ir-Refuġjati u l-Ħabsin. 01/10/2017.


Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Cesena u Bologna. Omelija. 01/10/2017.


Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul ix-xahar ta' Ottubru 2017. 01/10/2017.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

Nitolbu ...

 
 

IL-BIBBJA BIL-MALTI

 

DEI VERBUM

 

DWAR IL-BIBBJA

 

Mill-Maġisteru

 

KATEKIŻMU TAL-KNISJA

 

KONĊILJI TAL-KNISJA

 

AKTAR MILL-MAĠISTERU

 

  ADORAZZJONI LIVE

RUŻARJU

TALB POPOLARI

NITOLBU SKONT

IL-FEHMA TAL-PAPA

Matul Ottubru nitolbu għall-parroċċi tagħna ...

 

PATRI MARIO ATTARD JAĦDEM L-ISPTAR

Dwar l-esperjenzi li jiltaqa' magħhom fil-ħidma tiegħu ...

 

DUN ĠWANN CARUANA MILL-BRAŻIL

Dwar l-esperjenzi tiegħu  u oħrajn fil-missjoni ...

 

SHORT REFLECTIONS BY GEORGE CALLEJA

Forgiveness and reconciliation are important in my life ...

 

X'TISTA' TAQRA

FIL-LEĦEN TAL-ĦADD

Gazzetta tal-Ħadd b'ispirazzjoni Kattolika ...

 

EWTN EUROPE ON LAIKOS

Follow EWTN on Laikos ...

EWTN TV GUIDE ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta