L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


   

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-Opri tal-Ħniena. Ilqa lill-barrani u libbes lil min hu għarwien. 26/10/2016.


Talb għax-Xita. Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof ta' Ghawdex Mons. Mario Grech. 26/10/2016.


Istruzzjoni, Ad resurgendum cum Christo, dwar id-dfin tal-mejtin u l-konservazzjoni tar-rmied f'każ ta' kremazzjoni. 15/08/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lis-36 Kongregazzjoni Ġenerali tal-Kumpanija ta' Ġesù - (il-Ġiżwiti). 24/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-Baħrija. 23/10/2016.


Apostolicam Actuositatem. It-Tieni Edizjoni bil-Malti tad-Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar l-Appostolat tal-Lajċi. 18/11/1965.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-30 Ħadd matul is-Sena.  23/10/2016.


Ħniena u Djalogu. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġubilari. 22/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-okkażjoni tal-1050 anniversarju mill-magħmudija tal-Polonja. Imdina, 22/10/2016.


Amoris Laetitia. Kriterji bażiċi għat-twettiq ta' Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. Ittra mill-Isqfijiet tar-Reġjun ta' Buenos Aires lis-Saċerdoti. 05/09/2016.


L-Ewtanasja. Dikjarazzjoni mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi. 05/05/1980.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral ta' Swor Miriam Tabone, Klarissa. 20/10/2016.


Itma' lil min hu bil-ġuħ.  Isqi lil min hu bil-għatx. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 19/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena. 16/10/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa ta' Kanonizzazzjoni ta' seba' Qaddisin ġodda. 16/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. 16/10/2016.


Festa tan-Nanniet. Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Assoċjazzjoni tal-Ħaddiema Anzjani. 15/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt il-quddiesa tal-Wegħda taċ-Ċelebat mis-Seminaristi li ser isiru Djakni. 15/10/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tas-Sena Soċjali tal-Azzjoni Kattolika. Xewkija. 15/10/2016.


Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Oratorju tal-Beata Marija Adeodata Pisani. Katidral, Imdina. 14/10/2016.


Sintesi tal-Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Viżta Pastorali f'Għajnsielem. 14/10/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech lis-Seminaristi fil-kappella tas-Seminarju. Victoria. 13/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lil-Luterani. 13/10/2016.


L-Opri tal-ħniena korporali u spiritwali. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 12/10/2016.


Il-Ġenna, l-Infern u l-Purgatorju. Tliet katekeżi oħra tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. 1999.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'St Paul's Pro-Cathedral.  10/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 09/10/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew Marjan fi Pjazza San Pietru. 09/10/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Ġublew Marjan tal-Ħniena. Knisja tal-Madonna ta' Pompej. Victoria. 09/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-Velja Marjana fi Pjazza San Pietru. 08/10/2016.


Koppli li żżewġu fil-Knisja wara 50 sena ta' żwieġ ċivili. 08/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku u Dikjarazzjoni konġunta fil-laqgħa mal-Arċisqof Justin Welby ta' Canterbury. 05/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Kunsill Pontifiċju għall-kultura dwar l-Isports. 05/10/2016.


Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-vjaġġ tiegħu fil-Ġorġja u l-Ażerbajġan. Udjenza Ġenerali. 05/10/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta' San Franġisk ta' Assisi. Knisja tal-Franġiskani Konventwali, Victoria. 04/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt quddiesa fiċ-Chaplaincy tal-Università ta' Malta. 03/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. 03/10/2016.


Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku matul it-titjira lura mill-Ażerbajġan. 02/20/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fiċ-celebrazzjoni ekumenika, Undivided. Smart City, Kalkara.  02/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-knisja parrokkjali ta' Ħaż Żebbug. 02/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa interreliġjuża fil-Moskea f'Baku. 02/10/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Knisja tal-Immakulata, Baku. 02/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt żjara fil-Katidral Patrijarkali ta' Svetitskhoveli. 01/10/2016.


Diskors tal-Papa Frangisku lill-Awtoritajiet f'Baku. 02/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus mill-Katidral tal-Kunċizzjoni. Baku. 02/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lis-Saċerdoti, Reliġjużi u Seminaristi f'Tbilisi. 01/10/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-Quddiesa fl-Istadju ta' Tbilisi. 01/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku mal-persuni fl-opri tal-karità. Tbilisi. 01/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja tal-Kunċizzjoni, Ħamrun. 01/10/2016.


Diskors tal-Isqof Mario Grech f'Seminar mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Artrite u r-Rewmatiżmu. 01/10/2016.


Ir-Rużarju għodda għażiża. Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof Mario Grech. 01/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Patrijarka tal-Gorġja kollha. 30/09/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Awtoritajiet f'Tbilisi. 30/09/2016.


Talba tal-Papa Franġisku għall-Paċi fil-laqqgħa mal-Komunità Siro-Kaldeja. 30/09/2016.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku lejn il-Ġorġja.  Tislima lill-Ġurnalisti. 30/09/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Ġublew tal-Katekisti. 30/09/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fid-dedikazzjoni ta' Altar ġdid, fl-Għarb. 25/09/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ġodda. 16/09/2016.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

 

Ġurnata ta’ Attivitajiet għall-Familja

Il-Ħadd, 30 ta' Ottubru 2016: Fid-9:00am Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna, ser jiċċelebra quddiesa u wara jippreżenta  l-verżjoni bil-Malti tal-Amoris Laetitia, dokument importanti tal-Papa Franġisku dwar il-ferħ fil-familja. Wara jkun hemm jum sħiħ ta' attivitajiet sportivi għall‑familja, animazzjoni għat‑tfal, mużika, workshops, spazji ta’ talb, u servizz ta’ counselling u qrar. Tista' ssib aktar dettalji mil-links ta' hawn taħt ...

ATTIVITAJIET

DISKORSI U WORKSHOPS

 

◄   Ħsieb għal matul il-jum.

 

L-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

Mill-Kelma tal-Arċisqof Charles Scicluna

 

Ġabra tad-diskors, omeliji u messaġġi li l-Arċisqof ta matul l-Espiskopat tiegħu kif ukoll uħud mid-diskors tiegħu bħala Isqof Awżiljari ...

idħol fil-paġna tal-Arċisqof ...

 

L-EWTANASJA DRITT?

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

Dikjarazzjoni

mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi ...

" ... Uħud jistaqsu jekk għandhomx id-dritt li għalihom jew għal oħrajn, tingħata l-“mewt ħelwa”, li tqassar iż-żmien ta’ tbatija u li f’għajnejhom tkun tidher iktar dinjituża għall-bniedem ..."

Ara d-dikjarazzjoni bil-Malti ...

  Ġublew tal-Familja. L-Arċidjoċesi ta' Malta. 30/10/2016.

Mozart Requiem and other Sacred Works. Divine Mercy Sanctuary, Naxxar. 12/11/2016.

PFI - Christian Leadership Higher Education Award 2016-2017.

CIS - Programme of activities 2016-2017.

Augustine for All. Augustinian Institute. Commencing 07/10/2016.

DISKORSI  U KITBIET TAL-PAPA FRANĠISKU

B'filmati u Testi miġjuba

għall-Malti

 

KAPITLU TMIENJA TAL-AMORIS LAETITIA

L-Isqfijiet tal-Arġentina dwar kapitlu 8

 

ĦNIENA U DJALOGU

 

Udjenza Ġubilari

mill-Papa Franġisku

Diskorsi, omeliji, katekeżijiet, intervisti, flimkien mad-dokumenti ewlenin li ta l-Papa Franġisku matul il-pontifikat tiegħu.

idħol fil-paġna tal-Papa Franġisku ...

Mhux dwar permess biex wieħed jersaq għas-sagramenti, imma dwar mixja ta’ dixxerniment imdawla mir-Ragħaj, wie]ed personali u pastorali.

ara l-ittra tal-Isqfijiet tal-Arġentina ...

Li niddjalogaw jgħinna nagħmlu iżjed umani r-relazzjonijiet ta’ bejnietna u negħlbu n-nuqqas ta’ ftehim li jkollna.

il-katekeżi bil-Malti flimkien ma' filmat ...

 

GĦAX TAGĦĦA GĦANDHA DRITT TOQTOLHA?

aktar filmati ...

 

DFIN JEW KREMAZZJONI ?

Istruzzjoni mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi ...

 

Il-prassi tal-kremazzjoni xterdet qatigħ f’kemm-il pajjiż, imma fl-istess waqt xterdu wkoll ideat ġodda li ma jaqblux mal-fidi tal-Knisja.

Ara l-Istruzzjoni kollha ...

 

JUM IL-BIBBJA

 

L-EVANĠELJU TAL-ĦADD

It-31 Ħadd, Sena Ċ 

San Luqa 19: 1-10

30 ta' Ottubru 2016

Animazzjoni minn Joyce u Raymond Zammit

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap

Talb tal-Fidili għall-ġimgħa kollha ...      Ara oħrajn ...

RADJU U RIŻORSI AWDJO

Stazzjonijiet tar-Radju Kattoliċi u Riżorsi Pastorali awdjo.

Fittex minn hawn ...

 

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

Mill-Laikos tista' ssegwi live  numru ta' stazzjonijiet tat-Televiżjoni Kattoliċi.

idħol fil-paġna TV/Video ...

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 30 ta' Ottubru 2016

aktar dettalji ...

Minn Patri Mario Attard OFMcap ...

Minn Patri Silvestu Bonavia OFMcap ...

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta