L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

META ALLA JSEJJAĦ U L-BNIEDEM JGĦIDLU IVA

Minn Footballer għal Patri

Philip Mulryne, wara karriera ta' 13-il sena bħala footballer professjonali isir Patri Dumnikan u Saċerdot Kattoliku. Fr Mulryne intervistat fil-Kunvent tad-Dumnikani, r-Rabat, fejn uriena wkoll ftit mill-ħiliet tiegħu bil-ballun.

Ara l-intervista ma' Fr Philip Mulryne OP ...

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Sittax-il Ħadd matul is-Sena. 23/07/2017.


L-Offerta tal-Ħajja fil-proċess tal-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni. Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku. 11/07/2017.


Ittra ċirkulari mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divina dwar il-ħobż u l-inbid għall-Ewkaristija. 15/06/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena. 16/07/2017.


Omelija tal-Arċisqof ta' Tirana fl-Albanija, Mons. George Frendo fil-quddiesa tat-Tqegħid tal-Palju. 02/07/2017.


The Third Way: Homosexuality and the Catholic Church. [vidjo]


L-Isqfijiet Maltin dwar l-Impenn tal-Knisja dwar żwieġ bejn ragel u mara. 13/07/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Ewwel Simposju Internazzjonali fuq il-Katekeżi. 05/07/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-14-il Ħadd matul is-Sena. Pjazza San Pietru. 09/07/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku f'quddiesa għall-ħaddiema taċ-Ċentru Industrijali tal-Vatikan. 07/07/2017.


Il-Papa San Ġwanni Pawlu II. Att ta' Affidament tal-Bnedmin u tal-Ġnus lill-Verġni Marija. 24/03/1984.


Optatam Totius. Riveduta l-verżjoni Maltija tad-Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Formazzjoni Saċerdotali. Publikat 28/10/1965.


Intervisti ma' Fr Richard McAlear waqt iż-żjara tiegħu f'Malta f'Ġunju 2017.


Kelma tal-Ħajja għax-Xahar ta' Lulju 2017. Puljett mill-Moviment tal-Fokolari. 02/07/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus at-13-il Ħadd matul is-Sena. 02/07/2017.


Il-fehma tal-Papa Franġisku għat-talb għal matul ix-xahar ta' Lulju. 01/07/2017.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

L-Għaqda bejn Raġel u Mara:-

Meta [Ġesł] jirriferi għall-pjan oriġinali għall-koppja umana, jerġa’ jagħfas fuq ir-rabta li ma tinħallx bejn raġel u mara. (Amoris lętitia, par. 62)

Żwieġ jew koabitazzjoni?

Quddiem in-numru allarmanti ta’ żwiġijiet li jfallu, ma tkunx idea tajba li qabel jiżżewġu l-għarajjes jagħmlu żmien jgħixu flimkien biex jaraw humiex kompatibbli bejniethom?

 

OMOSESSWALITĄ

Persuni li sabu t-tweġiba għall-omosesswalitą tagħhom fit-tagħlim tal-Knisja Kattolika u t-tama ġdida li huma skoprew f’Alla ...

 

ŻWIEĠ FIL-KNISJA?

Għaliex intom tridu tiżżewġu u mhux toqgħodu flimkien? Għaliex tridu iż-Żwieġ Sagrament u ma għażiltux Żwieġ Ċivili? 

 

RAĠEL U MARA BISS

L-Arċisqof Charles Scicluna: Iż-żwieġ veru hu bejn raġel u mara. Il-liġi tal-pajjiż tista’ tbiddel il-kliem, imma ma tbiddilx ir-realtą ...

 

MIN HUMA L-ĠUSTI

L-Isqof Frendo: Il-ġust huwa dak id-deputat li ma jibżax joħodha kontra abbozz ta’ liġi li jmur kontra l-prinċipji morali tiegħu ...

MESSAĠĠ GĦAL ŻMIENNA

Christopher West dwar kif ġo Fatima, Marija tkellmet fuq dak li kien ser jiġri fi żmienna ...

 

TRIQ OĦRA

LEJN

IL-QDUSIJA

L-GĦOTI TAL-ĦAJJA

L-offerta tal-ħajja hi kawża ġdida għall-beatifikazzjoni u kanonizzazzjoni ...

 

40 JUM F'MONASTERU

L-esperjenza ta' 5 persuni li mill-ħajja ta' barra jgħaddu 40 jum f'monasteru ...

 

IL-ĦOBŻ U L-INBID

Il-Kongregazzjoni għall-Kult Divin dwar il-ħobż u l-inbid fl-Ewkaristija ...

 

HAS SCIENCE BURIED GOD?

John Lennox u Richard Dawkins jiddiskutu jekk l-univers kienx maħluq minn Alla jew sarx waħdu ...

Aktar TVs Kattoliċi ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA L-AVVIŻ ...


Adorazzjoni Ewkaristika matul Awwissu 2017. Titmexxa mis-Superjur Joe Fenech SDC ...

Velja tal-Għid tal-Assunta. Zuntier tas-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Trasport minn Malta u Għawdex ...

Adorazzjoni Ewkaristika matul Lulju 2017. Titmexxa mis-Superjur Joe Fenech SDC ...

Summer Club bejn is-7 ta' Lulju u l-1 ta' Settembru fl-Oratorju Don Bosco, Victoria Għawdex ...

L-Erbgħat fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Niskopru l-ġmiel tat-Talba tar-Rużarju ...

The Duty to Commemorate. Two seperate evenings by the Diocesan Ecumenical Commission ...

Il-Viżjoni ta' Franġisku u Franġisku. Sensiela ta' 7 laqgħat b'differenza ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

 

IS-SBATAX-IL ĦADD MATUL IS-SENA "A"

Il-Ħadd, 30 ta' Lulju 2017

 Animazzjoni tal-Quddiesa ...

 Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

 Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

 Kliem u Ħajja mis-Suddjaknu Dennis Mifsud ...

 Qari tal-Quddiesa bil-lingwa tas-sinjali ...

 Vanġelu għat-tfal minn Joyce u Ray Zammit ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta