L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

M’għandniex bżonn ta’ żgħażagħ tal-pultruna

Wara li laqgħet il-bxara tal-anġlu u wieġbet bl-“iva” tagħha għas-sejħa li tkun omm il-Feddej, Marija qamet u marret tħaffef iżżur lil kuġintha Eliżabetta, li kienet fis-sitt xahar tat-tqala. Marija kienet għadha żagħżugħa; dak li tħabbrilha hu don mill-ikbar, imma jġib ukoll miegħu sfidi kbar ħafna [...] Imma Marija ma ngħalqitx id-dar, ma ħallietx il-biża’ jew il-kburija jipparalizzawha. Marija mhix it-tip li biex tħossha tajjeb għandha bżonn ta’ pultruna komda fejn tħossha fiż-żgur. Mhix żagħżugħa tal-pultruna. Jekk ix-xwejħa kuġintha għandha bżonn daqqa t’id, hi ma toqgħodx ittella’ u tniżżel, imma titlaq dritt fil-vjaġġ.

Mill-Messaġġ tal-Papa għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2017 ...

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Il-Mixja tan-Nisrani ma' Ġesł u ma' Omm, Marija Addolorata. Festa tad-Duluri 2017. Minn Dun Hector Scerri.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. It-tama kontra kull tama. Udjenza Ġenerali. 29/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Cħarles J. Scicluna fil-Viżta Pastorali tiegħu fil-parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal-Qormi. 26/03/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fiż-Żjara Pastorali tiegħu f'Milan. 25/03/2017.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' April 2017. Moviment tal-Fokolari.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tar-Raba Ħadd tar-Randan. 26/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ewwel Viżta Pastorali tiegħu.  Parroċċa ta' San Sebastjan, Ħal-Qormi. 25/03/2017.


Ittra tal-Kardinal Dionigi Tettamanzi lil dawk il-koppji li qed jisseparaw, jiddivorzjaw jew se jibdew xi relazzjoni ġdida.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Bażilika ta' Marija Bambina, L-Isla. 24/03/2017.


Lectio Divina għar-Raba' Ħadd tar-Randan, Sena A. Patri Martin Micallef OFMcap. 23/03/2017 [filmat].


Lectio Divina għar-Raba' Ħadd tar-Randan, Sena A. Dun Joseph Mercieca. 24/03/2017 [awdjo].


Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Assoċjazzjoni internazzjonali tal-Karitą, AIC. 22/02/2017.


Gaudium et Spes. Il-Kostituzzjoni Pastorali tal-Konċilju Vatikan II dwar il-Knisja fid-Dinja tallum. 08/12/1965. Verżjoni bil-Malti riveduta.


It-Tama msejsa fuq il-Kelma. Katekeżi tall-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 22/03/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2017. 27/02/2017.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-ewwel sena mill-Mewt tal-Arċisqof Ġużeppi Mercieca. 21/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa b'sufraġju tal-Arċisqof Ġużeppi Mercieca. Kappella San Kalċidonju, Kurja, Floriana. 21/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa b'sufraġju tal-Arċisqof Mons. Ġużeppi Mercieca. Katidral tal-Imdina. 20/03/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fit-Tielet Ħadd tar-Randan. Sena A.  19/03/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fir-rit ta' ammissjoni ta' Seminarista. Ix-Xagħra. 19/03/2017.


Qaddisin, Beati, Venerabbli u Qaddejja ta' Alla Maltin. Kandidati għall-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'quddiesa mal-anzjani tad-Dar Little Sisters of the Poor, Hamrun. 18/03/2017.


Lectio Divina għat-Tielet Ħadd tar-Randan, Sena A.  Minn Fr Martin Micallef OFM cap. (Filmat). 16/03/2017.


Fr Nicholas Doublet jitkellem dwar l-aspett storiku tal-Martirju ta' San Pietru. Knisja ta' San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuga. 21/02/2017.


Nifirħu bit-Tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 15/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta' Radd il-Ħajr f'għeluq il-25 anniversarju tal-istazzjoni RTK. Seminarju, Tal-Virtu. 14/03/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-Konvenju dwar il-Mużika Sagra. 04/03/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kappillani tad-Djoċesi ta' Ruma. Lateran, 02/03/2017.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-25 sena ta' Radju RTK. 13/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja tas-Salib Imqaddes tal-Kapuċċini fil-Floriana. 12/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-50 sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali ta' grupp ta' Saċerdoti. 11/03/2017.


Mitt Sena minn Fatima. Sensiela ta' programmi minn Fr Hayden Williams OFM cap fl-okkażjoni taċ-ċentinarju mid-dehriet tal-Madonna f'Fatima. 1917-2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tieni Ħadd tar-Randan. 12/03/2017.


Paġna ġdida b'ġabra ta' bosta riżorsi bil-lingwa tas-sinjali Maltija. Fosthom ukoll il-Qari tal-Quddies tal-Ħadd u talb popolari.


Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-bidu tal-Pontifikat tiegħu. 22/10/1978.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Girgor. Kerċem (awdjo). 12/03/2017.

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' San Girgor. Kerċem. 12/03/2017.


Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għal matul ir-Randan 2017. Għażliet skont il-qalb tal-Mulej. 11/03/2013.


Lectio Divina għat-Tieni Ħadd tar-Randan. Minn Patri Martin Micallef OFM cap. (vidjo). Knisja tal-Kapuċċini, Floriana. 09/03/2017.


Posters dwar il-Qari tal-Evanġelju fil-Ħdud tar-Randan Sena A, u tal-festa ta' Marija Addolorata.


Omelija tal-Isqof Mario Grech lis-Saċerdoti fi tmiem l-irtir tar-Randan. Dar Manresa, Victoria. 08/03/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-parteċipanti fil-kors dwar il-proċess taż-żwieġ. 25/02/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-bidu tar-Randan Imqaddes. Katidral tal-Assunta. Victoria. 01/03/2017.


Dossier dwar l-Ispirtu s-Santu. Kummissjoni għad-Djalogu bejn ir-Reliġjonijiet.


L-Ispirtu s-Santu u l-Liturġija. Il-Kummissjoni Liturġika tas-Santa Sede' fit-tħejjija għas-Sena 2000.


L-Ispirtu s-Santu u l-Ekumeniżmu. Kummissjoni Ekumenika tas-Santa Sede' u l-Kummissjoni għad-Djalogu mar-Reliġjonijiet fit-tħejjija għas-Sena 2000. 01/09/1997.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ewwel Ħadd tar-Randan. 05/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Ewwel Ħadd tar-Randan. Pellegrinaġġ u quddiesa ta' Ħadd in-Nies. Ħaż-Żabbar. 05/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'għluq it-30 sena tal-Youth Fellowship f'Malta. Gattard House, Blata l-Bajda. 04/03/2017.


L-ewwel taħdita minn kors ta' Eżerċizzi tar-Randan immexxi minn Fr Hayden. Knisja ta' Sant' Antnin, Raħal Ġdid. 05/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna meta kkonsagra l-artal tal-kappella tad-Dar tal-Kleru. 04/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt irtir għall-impjegati tal-Kurja, tal-Caritas u tat-Tribunal. Knisja tal-Karmelitani, Imdina. 03/03/2017.


Il-Vigarju Ġenerali, Fr Joe Galea Curmi dwar l-akkompanjament u d-dixxerniment li jirreferu għalihom l-Isqfijiet Malti fil-kriterji dwar kapitlu 8 tal-Amoris Lętitia. 28/02/2017.


Dun Richard N. Farrugia fuq il-kriterji tal-Isqfijiet Maltin għall-applikazzjoni ta' kapitlu 8 tal-Amoris Lętitia. 04/03/2017.


Lectio Divina minn Dun Joseph Mercieca,  (awdjo). Parroċċa ta' San Ġorġ, Victoria. 03/03/2017.


L-Ewwel Ħadd tar-Randan. Lectio Divina min Fr Martin Micallef OFM cap (vidjo). Knisja tal-Kapuċċini, Floriana. 02/03/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa tat-tberik u tqegħid tal-Irmied. Bażilika ta' Santa Sabina. 01/03/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-Erbgħa tal-Irmied. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 01/03/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Erbgħa tal-Irmied. Katidral, Victoria. 01/03/2017.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Ir-Randan huwa mixja ta' tama. Udjenza Ġenerali. 01/03/2017.


Kapitlu VIII tal-Amoris Lętitia. Il-Vigarju Ġenerali, Fr Joe Galea Curmi jikteb dwar il-kriterji għaqlin tal-Isqfijiet Malti. 01/03/2017.


Omelija tal-Papa Frangisku lill-Komunitą Anglikana fil-Knisja, All Saints, f'Ruma. 26/02/2017.


Sussidju għar-Randan 2017.


Kelma tal-Ħajja għal Marzu 2017. "Agħmlu ħbieb ma' Alla". 28/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Istudenti u l-Istaff tal-Universitą ta' Malta. 28/02/2017.


Il-Qari tal-Quddies fl-Erbgħa tal-Irmied u fil-Ħdud tar-Randan.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-tmien Ħadd matul is-Sena. 26/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fiċ-Ċentru Pastorali San Luqa, in-Nigret. 25/02/2016.


It-Tnax-il Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. 22/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tifkira tad-Dmugħ tal-Madonna. Knisja tal-Mirakli, Lija. 20/02/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Seba' Ħadd matul is-Sena. Ir-Rivoluzzjoni Kristjana. 19/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Kappella Familja Mqaddsa, Is-Sgħajtar, In-Naxxar. 18/02/2017.


Dun Kevin Schembri f'seba' filmati qosra dwar il-kapitli differenti tal-Amoris lętitia.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

MILL-PASTORALI TAL-ISQFIJIET GĦAR-RANDAN  

Li aħna nilqgħu lil dawk ħutna li fil-ħajja affettiva jagħmlu għażliet differenti ma jħassar xejn mis-sbuħija tal-Evanġelju li kien mill-bidu, l-Evanġelju tal-Ferħ tal-Imħabba bejn ir-raġel u l-mara.

MIXJA WARA ĠESŁ U MARIJA ADDOLORATA

Aktar ...

 

MINGĦAND PILATU SAL-GOLGOTA

Ħsibijiet qosra minn Mons Anton Borg dwar it-triq li mexa Ġesł mingħand Pilatu sal-Golgota. Fi tmiemha talba qasira li tfakkarna mhux biss fl-qawmien tiegħu, imma wkoll f'dak tagħna.

Aktar ...

 

LECTIO DIVINA GĦAR-RANDAN

B'kull Kelma li toħroġ minn fomm Alla.

 

Aktar Lectio Divina għal matul il-Ħdud tar-Randan. filmati minn Patri Martin Micallef OFM cap  u awdjo minn Dun Joe Mercieca ...

EŻERĊIZZI TAR-RANDAN

It-Tielet Taħdita:

Qalb maqsuma u sogħbiena

 

It-tielet taħdita fl-Eżerċizzi tar-Randan immexxija minn Fr Hayden u li qed isiru kull nhar ta’ Ħadd fil-Knisja ta’ Sant’ Antnin, Raħal Ġdid fis-6.00pm ...

 

MALTIN XEMPJU TA' QDUSIJA

Kandidati Maltin

għall-Beatifikazzjoni u Kanonizzazzjoni

 

Lil San Ġorġ Preca smajna bih lkoll, imma forsi ftit minna nafu bil-kandidati kollha li hemm fil-lista għall-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tagħhom ...

 

IFTĦU BERAĦ IL-BIBIEN GĦAL KRISTU

Bidu tal-pontifikat ta'

San Ġwanni Pawlu II

 

               22 ta' Ottubru 1978

Ħuti! La tibżgħux tilqgħu lil Kristu u li taċċettaw il-qawwa tiegħu!  Għinu lill-Papa u lil dawk kollha li jridu jaqdu lil Kristu u, bil-qawwa ta’ Kristu, jaqdu lill-bniedem u lill-umanitą kollha kemm hi!  ...

PAĠNA TA' RIŻORSI GĦAR-RANDAN

Il-Knisja Kattolika tagħti bidu għal dan iż-żmien importanti matul is-Sena Liturġika bl-Erbgħa tal-Irmied, miegħu il-messaġġ ta’ Kristu, “Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba”.

Paġna ta’ riżorsi għar-Randan ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


Lura mill-Infern. Ix-Xhieda ta' Gloria Polo,f'Malta. Ħadd il-Palm, 9 ta' April 2017 ...

Spiritual Exercises in English. More details ...

Laqgħat tar-Randan fil-Parroċċa ta' Santa Luċija. Jibdew fis-27 ta' Marzu 2017 ...

Eżerċizzi tar-Randan b'differenza. Fil-Knisja ta' San Duminku, Rabat, Malta. Jibdew fl-20 ta' Marzu 2017 ...

Lectio Divina għal żmien ir-Randan minn Fr Martin Micallef OFMcap. Kull nhar ta' Ħamis għand il-Kapuċċini, Floriana, Tibda fit-3 ta' Marzu 2017 ...

Eżerċizzi minn Fr Hayden. Darba fil-ġimgħa fil-Knisja ta' Sant' Antnin, Raħal Ġdid. Jibdew 5 ta' Marzu 2017 ...

Ecce Mater. Kunċert ta' Mużika Sagra, Knisja ta' San Ġakbu, Victoria. 18 ta' Marzu 2017 ...

Theology Research Seminars mill-Fakultą tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Introduction to the Spirituality of St Ignatius. Led by Fr Christopher Vella sj. Mt St Joseph Retreat House, Mosta. ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

Consecration to Jesus through Mary. Talks by Fr Tony Alex MSSP. Starting 22nd February 2017 ...

The meditations by Maximillian Colbe, Louis Montfort, Blessed Mother Teresa of Calcutta and Blessed John Paul II. Four talks by Fr Toni Alex of ICCP, starting on 22nd February 2017. ...

 

IR-RABA' ĦADD TAR-RANDAN

Il-Ħadd, 26 TA' MARZU 2017

 

 Animazzjoni tal-Quddiesa ...

 Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

 Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

 Preżentazzjoni bil-Qari fil-Ħdud tar-Randan ...

 Qari tal-Quddiesa bil-lingwa tas-sinjali Maltija ...

 Vanġelu għat-tfal minn Joyce u Ray Zammit ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

Amoris Lętitia

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

 

[klikkja hawn...]