Segretarjat għal-Lajċi, Malta.

IL-VANĠELU TAT-TIENI ĦADD TAR-RANDAN

Trasfigurazzjoni tal-Mulej

Il-ġrajja tat-Trasfigurazzjoni li sseħħ bejn żewġ siltiet oħrajn fejn Ġesù jħabbar il-passjoni u l-mewt tiegħu.   Huma mumenti li jfixxlu lid-dixxipli u għalhekk Ġesù jagħtihom l-esperjenza tat-Trasfigurazzjoni u din tgħinhom jaraw it-tbaitija tiegħu minn perspettiva differenti.  Ara filmat qasir li fih Fr Stefan Attard jagħti riflessjoni dwar din il-ġrajja li l-Knisja toffrilna fil-quddiesa tat-Tieni Ħadd tar-Randan ta’ din is-Sena

 

Ara aktar videos tar-Randan [...]

 

ITTRA PASTORALI TAL-ISQFIJET GĦAR-RANDAN 2016

 Qed ngħixu flimkien il-Ġublew tal-Ħniena.  Skopri aktar dwaru ... 

STAZZJONIJIET TAL-ĦNIENA MAL-PAPA FRANĠISKU

Silta mill-Iskrittura u tagħlim relevanti tal-Papa

Vjaġġ mal-Papa Franġisku tul l-Istazzjonijiet tant magħrufa tal-Passjoni ta’ Kristu biex ma’ kull pass niskopru l-ħniena bla tarf ta’ Alla li tagħti l-ħajja. Kull Stazzjon jinkludi silta qasira mill-Iskrittura u tagħlim relevanti tal-Papa Franġisku, li jikxef il-ħsibijiet tiegħu dwar il-ħniena. Dawn it-temi ta’ maħfra u ħniena, hekk importanti matul is-Sena tal-Ħniena, jistgħu jinftiehmu aħjar permezz ta’ din id-devozzjoni sempliċi imma antika. 

Miġbura minn Anette Ley

u miġjuba għall-Malti minn Francesco Pio Attard   [...]

MESSAĠĠ TAL-PAPA GĦAR-RANDAN 2016

L-opri tal-ħniena fil-mixja tal-Ġublew

Il-ħniena ta’ Alla tibdel il-qalb tal-bniedem u ddewqu mħabba fidila li hekk tagħmel lilu wkoll kapaċi jħenn.  Hu miraklu dejjem ġdid li l-ħniena divina tista’ ddawwal bih il-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minna, tqanqalna għall-imħabba tal-proxxmu, u tagħti l-ħajja lil dawk li t-tradizzjonijiet tal-Knisja ssejjaħ l-opri tal-ħniena korporali u spiritwali.  Huma jfakkruna li l-fidi tagħna tissarraf f’atti konkreti u ta’ kuljum, biex ngħinu lill-proxxmu tagħna fil-ġisem u fir-ruħ, u li fuqhom għad isir ħaqq minna  [...]

PAĠNA TA' RIŻORSI PASTORALI GĦAR-RANDAN

Fil-Librerija tal-Laikos tista’ ssib taqsima li fiha bosta riżorsi pastorali li jistgħu jintużaw matul ir-Randan fosthom ukoll testi differenti tal-Via Sagra,  bosta talb u devozzjonijiet oħra relatati, messaġġi mill-Papiet u mill-Isqfijiet, kif ukoll meditazzjonijiet, riflessjonijiet spiritwali minn diversi kontributuri, kif ukoll sussidju għar-Randan fil-Ġublew tal-Ħniena.

Mill-Librerija tal-Laikos - Riżorsi għar-Randan [...]

SUSSIDJU GĦAR-RANDAN FIL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA

Tagħlim, ċelebrazzjonijiet u talb mal-poplu

It-tieni parti tas-sussidju għall-Ġublew tal-Ħniena maħruġ mill-Uffiċċju tal-Katekeżi tad-Djoċesi ta' Għawdex. Din il-parti hi ddedikata għal żmien ir-Randan. Hemm madwar 130 paġna ta' tagħlim, ta' ċelebrazzjonijiet u ta' talb mal-poplu. Jolqtu lill-poplu in ġenerali, liż-żgħażagħ u lit-tfal u jistgħu jiġu faċilment adattati. Grazzi kbira lill-kontributuri li għamlu ħafna sagrifiċċji biex jgħinu fis-sussidju. 

Kopja tas-sussidju [...]

Lectio Divina - Riżorsi dwar din l-esperjeza li biha l-Kelma ta' Alla miktuba ssir talba. 

LECTIO DIVINA (13)

In-Nagħġa Mitlufa u d-Drakma Mitlufa

“Il-Ħniena ta’ Alla mhix gomma li tħassar id-dnubiet, imma ġuf li jwelled mill-ġdid."  Din kienet waħda mir-riflessjonijiet li għamel Fr Paul Sciberras waqt il-Lectio Divina li mexxa l-bieraħ fil-kappella tal-Kurja tal-Arċisqof fil-Floriana.  Dawn il-laqgħat organizzati mis-Segretarjat għal-Lajċi għal matul il-Ġublew tal-Ħniena qed isiru kull nhar ta’ Ġimgħa bejn 6.45pm u 7.45pm. Kelliema oħra minbarra Fr Paul qed ikunu, Fr Stefan Attard, Patri Martin Micallef OFMcap u Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna.   Kulħadd huwa mistieden.

Ara filmat ta’ din il-Lectio Divina u ta’ dawk li saru qabel […]

 

 

 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

L-EVANĠELJU TAL-JUM   [...]

 

QADDISIN MATUL IS-SENA

B'ħajjithom ixandru l-għeġubijiet ta' Kristu u jagħtu eżempju lilna. 

Ara l-qaddis/a li nfakkru llum  [...]

Ara dawk imfakkra f'jiem oħra [...]

IR-RUŻARJU JUM B'JUM MATUL IL-ĠIMGĦA

ŻIDIET RIĊENTI ...

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Ħniena u Korrezzjoni. 02/03/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-tielet Ħadd tar-Randan. 28/02/2016.

Ħniena u Poter. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 24/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew tal-Kurja Rumana. 22/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fit-Tieni Ħadd tar-Randan. 21/02/2106.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġubilari. Ħniena u Impenn. 20/02/2016.

Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku waqt it-titjira mill-Messiku lura lejn Ruma. 18/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Haddiema fil-Messiku. 17/02/2016.

Diskorsi tal-Papa Franġisku f"Ħabs fil-Messiku. 17/02/2016.

Via Sagra mal-Papa Franġisku. Stazzjonijiet tal-Ħniena. 2016.

Omelija tal-Papa Franġisku.  Messiku, 17/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku liż-Żgħażagħ tal-Messiku. 16/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa mas-Saċerdoti, Reliġjużi u Seminaristi. Messiku, 16/02/2016.

Diskors tal-Papa Frangisku lill-Familji Messikani. Messiku, 15/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku f'San Cristóbel de Las Casas, Messiku. 15/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt żjara fi Sptar tat-Tfal fil-Messiku. 14/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Messiku. 14/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku f'Ecatepec, Messiku. 14/02/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet tal-Messiku. 13/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fil-Bażilika ta' Guadalupe, Messiku. 13/02/2016.

Il-Papa Franġisku fil-Messiku. Diskors lill-Awtoritajiet. 13/02/2016.

Il-Papa Franġisku waqt it-titjira minn Kuba għall-Messiku. 12/02/2016.

Il-Papa Franġisku u l-Patrijarka Kiril, Dikjarazzjoni Komuni u Diskorsi. 12/02/2016.

Żjara tal-Papa Franġisku fil-Messiku. Titjira Ruma-Kuba. Jsellem lill-Ġurnalisti. 12/02/2016.

Omelija tal-Papa Franġisku fl-Erbgħa tal-Irmied. 10/02/2016.

Żidiet oħra li saru qabel

FIL-KNISJA KATTOLIKA

BEJN IS-SNIN 2014 U 2016

  Ġublew tal-Ħniena [...]

  Sena tal-Ħajja Kkonsagrata [...]

  Sinodu dwar il-Familja [...]

 

IL-KELMA TA' ALLA

F'JUM IL-MULEJ

Ir-Raba Ħadd tar-Randan,

6 ta' Marzu 2016.

klikkja >    

 Stampi animati bl-awdjo minn Joyce u Raymond Zammit

 Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri

 Ħsieb minn Fr Hayden Williams OFMCap

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 28 ta' Frar 2016

[klikkja hawn]

GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex [...]

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża [...]

 Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si' [...]

 Eżortazzjoni Appostolika, Evangelii Gaudium [...]

 Ġrajjiet il-Knisja [...]

 Il-Kelma tal-Ħajja [...]

 Korsijiet ta' Formazzjoni [...]

 Raġel u Mara Ħalaqhom [...]

 Santi Padri - Wirt Missirijiet il-Knisja [...]

 Santi Padri - Kitbiet Missirijiet il-Knisja bl-Ingliż [...]

 Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja 2014-2015 [...]