L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


   

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Riflessjonijiet għall-Ħdud tal-Avvent 2016, Sena "A". Mill-Uffiċċju tal-Katekeżi tad-Djoċesi ta' Għawdex.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fl-ewwel Ħadd tal-Avvent. 27/11/2016.


Intervista tal-Papa Franġisku lill-ġurnal kattoliku Taljan, Avvenire. 17/11/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Istudenti tas-sekondarja. Kulleġġ Sacred Heart, San Ġiljan. 21/11/2016.


Iċ-Ċelebrazzjonijiet ewlenin matul is-Sena Liturġika. Dati għas-Snin 2016 - 2030.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa tal-gradwazzjoni tal-Università ta' Malta. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 22/11/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-gradwati l-ġodda. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 21/11/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-Konvenju Internazzjonali għall-Pastorali Vokazzjonali. 21/10/2016.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar l-opri tal-Ħniena. Udjenza Ġenerali. 23/11/2013.


Intervista tal-Papa Franġisku fuq TV2000 fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016.


Misericordia et Misera.  Ittra Appostolika tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus u l-iffirmar tal-Ittra Appostolica, Misericordia et Misera, 20/11/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-għeluq tal-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Katidral, Imdina, 20/11/2016.

- Ara wkoll il-filmat tal-Omelija tal-Arċisqof.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Rotunda Parrokkjali, Xewkija. 20/11/2016.

- Isma wkoll l-Omelija tal-Isqof.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Santwarju tal-Ħniena Divina. Naxxar. 19/11/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorju għall-ħolqien ta' Kardinali ġodda. 19/11/2016.


Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-għeluq tal-Assemblea Djoċesana. 19/11/2016.


Diskors ta' Fr Kevin Schembri fl-ewwel sessjoni tal-Assemblea Djoċesana. Katekumenju, Mosta. 18/11/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Patrijarka tal-Knisja tas-Sirja tal-Orjent. 17/11/2016.


Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-Oratorju, Canticum Vitæ fil-Konkatidral ta' San Ġwann. 17/11/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-Konvenju Ekkleżjali tad-Djoċesi ta' Ruma. San Ġwann Lateran. 16/06/2016.


Nistabru b'min idejjaqna. katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 16/11/2016.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

 

Il-Ħniena u l-Miżera

Misericordia et misera huma ż-żewġ kelmiet li Santu Wistin juża sabiex jirrakkonta l-laqgħa bejn Ġesù u l-adultera.  Ma setax isib espressjoni isbaħ u aktar konsistenti minn din biex iwassal biex wieħed jifhem il-misteru tal-imħabba t’Alla meta jiltaqa’ mal-midneb: «Baqgħu biss huma t-tnejn: il-miżera u l-ħniena». Kemm ħniena u ġustizzja divina f’dan ir-rakkont!  It-tagħlim tiegħu jiġi sabiex idawwal il-konklużjoni tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena, filwaqt li juri l-mixja li aħna mistiedna nimxu fil-futur. ...  kompli aqra

MARĊ FAVUR IL-ĦAJJA 

 

L-ARĊISQOF FI TMIEM IL-ĠUBLEW

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

L-Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena u l-Festa ta' Kristu Sultan ...

 

Fil-Laikos tista ssib ukoll id-diskorsi u omeliji ta' Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna ...

  KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ TARA ...


Niċċelebraw il-Ħniena ta' Alla f'għeluq il-Ġublew tal-Ħniena. Parroċċa Santa Marija Birkirkira. 19-20 ta' Novembru 2016.

Festa ta' Kristu Re u għeluq tal-Ġublew tal-Ħniena. Katidral tal-Imdina, 20 ta' November 2016.

20th Annual St Augustine Lecture - 2016. Political Augustinianism. 21st-22nd November 2016.

PFI - Christian Leadership Higher Education Award 2016-2017.

Adorazzjonijiet matul Novembru 2016. Jitmexxew mis-Superjur Joe Fenech.

CIS - An Advent Retreat in the Countryside. Mt St Joseph Retreat Hse, Mosta. 2nd-4th December 2016.

Malta Stand Up for Life. Candlelight March. 3rd December 2016.

CIS - Programme of activities 2016-2017.

Augustine for All. Augustinian Institute. Commencing 7th October 2016.

 

DISKORSI  U KITBIET TAL-PAPA FRANĠISKU

B'filmati u Testi miġjuba għall-Malti

 

Diskorsi, omeliji, katekeżijiet, intervisti, flimkien mad-dokumenti ewlenin li ta l-Papa Franġisku matul il-pontifikat tiegħu.

Idħol fil-paġna tal-Papa Franġisku ...

 
 

L-INTENZJONI TAL-PAPA GĦAL NOVEMBRU

Il-pajjiżi li jilqgħu numru kbir ta' immigranti

 

Biex il-pajjiżi li jirċievu numru kbir ta’ immigranti jsibu l-għajnuna fl-isforzi tagħhom ta’ solidarjetà.  ...

ara l-video tal-Papa ...

aktar dettalji ...

 

47 KATEKEŻI MILL-PAPA DWAR IL-ĦNIENA

Matul il-Ġublew tal-Ħniena, il-Papa Fraġistu ta 47 katekeżi dwar il-ħniena.

Tista' ssibhom kollha bil-Malti flimkien ma filmati bis-sotto-titoli fil-Laikos ...

DFIN JEW KREMAZZJONI ?

Istruzzjoni mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi ...

 

Il-prassi tal-kremazzjoni xterdet qatigħ f’kemm-il pajjiż, imma fl-istess waqt xterdu wkoll ideat ġodda li ma jaqblux mal-fidi tal-Knisja.

ara l-Istruzzjoni kollha ...

   

L-EWWEL ĦADD TAL-AVVENT. SENA "A"

Il-Ħadd, 27 ta' Novembru 2016

 

 

Animazzjoni tal-Quddiesa ...

Vanġelu animat minn Joyce u Raymond Zammit ...

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

Talb tal-Fidili għall-ġimgħa kollha ...      Ara oħrajn ...

RADJU U RIŻORSI AWDJO

Stazzjonijiet tar-Radju Kattoliċi u Riżorsi Pastorali awdjo.

Fittex minn hawn ...

 

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

Mill-Laikos tista' ssegwi live  numru ta' stazzjonijiet tat-Televiżjoni Kattoliċi.

idħol fil-paġna TV/Video ...

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 27 ta' Novembru 2016

aktar dettalji ...

Minn Patri Mario Attard OFMcap ...

Minn Patri Silvestu Bonavia OFMcap ...

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

dwar

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

[klikkja hawn...]

 

Mingħand ...

[Aktar dettalji ...]