L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

Ikkuntattjana  

Fittex

 

 

L-Assemblea Djoċesana 2014

Il-Ġimgħa, 10/10/2014: Tħabbret minn Mons. Arċisqof Pawlu Cremona d-deċiżjoni li l-Knisja f’Malta jkollha l-Ministeri lajkali u d-Djakonat permanenti.

Aktar ...

Il-Beatifikazzjoni tal-Papa Pawlu VI

Il-Ħadd, 19/10/2014: Segwi dirett mill-Vatikan il-quddies immexxija mill-Papa Franġisku fi tmiem is-Sinodu Straordinarju dwar il-Familja u l-Beatifikazzjoni tal-Papa Pawlu VI.

Klikkja ...

Messaġġ tal-Isqfijiet mis-Sinodu

Is-Sibt, 18/10/2014: L-Isqfijiet tas-Sinodu approvaw il-messaġġ tat-III Assemblea ġenerali straordinarja bit-tema, "l-Isfidi pastorali dwar il-familja fil-kuntest tal-evanġelizzazzjoni".

Ara l-messaġġ ...

Għall-Qadi tal-Bniedem:

Il-Viżjoni tal-Papa Franġisku

Is-Sibt, 25 Ottubru 2014: Riflessjoni li fiha Fr Joe Galea Curmi semma għaxar punti li Papa Franġisku jagħmel fl-Eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium u li jistgħu jgħinu fil-ħidma tal-volontarjat. Il-kelliem wera kif is-Sinodu Djoċesan ta’ Malta (1999-2003) ittratta dawn il-punti, għax fil-fatt hemm xebħ kbir bejn il-viżjoni ta’ Papa Franġisku u dak tas-Sinodu Djoċesan fejn tidħol il-viżjoni ta’ qadi.

Il-filmat tad-diskors ta’ Fr Joe Galea Curmi …

It-test tal-istess diskors …

 

Minn mezzi oħra ...

▬  Blog

▬  Facebook

▬  Ħinijiet tal-Quddies

▬  Knejjes għall-Adorazzjoni

▬  Links ma’ siti oħra

 
 
 
 
 
 
 
 

L-Għid tal-Erwieħ

Il-Ħadd, 2 ta' Novembru 2014:  Kif wasal qrib il-bieb tal-belt, kienu qegħdin iġorru wieħed mejjet li ommu, mara armla, ma kellhiex ħliefu; u magħha kien hemm għadd ġmielu ta' nies mill-belt. Kif raha l-Mulej tħassarha. "Tibkix," qalilha. Resaq, u mess it-tebut. ....

◄  Segwi r-riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri f'dan il-filmat.