Segretarjat għal-Lajċi, Malta.


IL-VJAĠĠ TAL-PAPA FRANĠISKU FL-ISTATI UNITI U FIL-ĠNUS MAGĦQUDA

Segwi dirett id-diskorsi kollha tal-Papa u wara wkoll bil-Malti

Waqt zjara li l-President Amerikan kien għamel lill-Papa Franġisku fil-Vatikan fis-27 ta' Marzu 2014

L-Erbgħa, 23 ta' Settembru 2015

Wara li temm il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu f'Kuba, illum il-Papa Franġisku jibda l-Vjaġġ tiegħu fl-Istati Uniti tal-Amerka li matulu ser iżur ukoll il-Kwartieri Ġenerali tal-Ġnus Magħquda u jagħmel ukoll żjara lill-Kungress Amerikan.  Segwi mil-links ta' hawn taħt il-laqgħat ewlenin li se jkollu f'dan il-vjaġġ. Klikkja hawn taħt ...

 Ċerimonja ta' Merħba. 23/09/2015 [...]

 Laqgħa mal-Isqfijiet. 23/09/2015 [...]

 Quddiesa u Kanonizazzjoni. 23/09/2015 [...]

 Żjara lill-Kungress. 24/09/2015 [...]

 Żjara f'Ċentru tal-Karità. 24/09/2015 [...]

 Għasar mal-Kleru u Reliġjużi. 24/09/2015 [...]

 Żjara fil-Ġnus Magħquda. 25/09/2015 [...]

 Laqgħa Inter-reliġjuża, Ground Zero. 25/09/2015 [...]

 Laqgħa mat-tfal u l-familji tal-Imigranti. 25/09/2015 [...]

 Quddiesa fi New York. 25/09/2015 [...]

 Quddiesa f'Philadelphia. 26/09/2015 [...]

 Laqgħa għal-Liberta Reliġjuża. 26/09/2015 [...]

 Laqgħa mal-Isqfijiet f'Philadephia. 27/09/2015 [...]

 Żjara lid-Detenuti. 27/09/2015. [...]

 Ċelebrazzjoni għall-Familji. 27/09/2015 [...]

RIFORMA TAL-PROĊESS GĦALL-KAWŻI TA’ DIKJARAZZJONI TAN-NULLITÀ TAŻ-ŻWIEĠ

Is-setgħa tal-imfietaħ għat-twettiq ta' opri ta’ ġustizzja u tas-sewwa

Hi l-preokkupazzjoni dwar is-salvazzjoni tal-erwieħ li – illum bħall-bieraħ – tibqa’ l-iskop aħħari tal-istituzzjoni, tal-liġijiet, tad-drittu, li wasslet lill-Isqof ta’ Ruma sabiex joffri lill-Isqfijiet dan id-dokument ta’ riforma, ħalli huma jaqsmu miegħu l-ħidma tal-Knisja fil-ħarsien tal-għaqda fil-fidi u fid-dixxiplina fir-rigward taż-żwieġ, il-fus u l-bidu tal-familja Kristjana. [...]

DISKORS TAL-PAPA FRANĠISKU LIĊ-ĊELLOLI PARROKKJALI TA' EVANĠELIZZAZZJONI

L-Ewkaristija trid tkun il-qalb tal-missjoni tagħkom

Intom imsejħin biex tkunu bħal żerriegħa li permezz tagħha l-komunità parrokkjali  tistaqsi lilha nnifisha dwar il-ħajja missjunarja tagħha, u allura tridu tħossu taħraq fikom is-sejħa li tiltaqgħu ma’ kulħadd biex tħabbru l-ġmiel tal-Evanġelju. ... Ibqgħu dejjem miftuħa għal dan is-smigħ u araw li  qatt ma jeżawrixxi ruħu minħabba l-għeja jew id-diffikultajiet tal-mument, għax  b’hekk tibqgħu fidili lejn il-Kelma tal-Mulej, u fl-istess ħin dan iqanqalkom biex tegħlbu t-tfixkil  li tiltaqgħu miegħu fil-mixja tal-evanġelizzazzjoni.  [...]

L-ENĊIKLIKA LAUDATO SI' ...

Il-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni

Minn San Franġisk għall-Papa Franġisku ...

 Dak li qed jiġri lid-dar tagħna ...

 L-Evanġelju tal-ħolqien ...

 L-għerq uman tal-kriżi ekoloġika ...

 Ekoloġija integrali ...

 Xi linji ta’ orjentament u azzjoni ...

 Edukazzjoni spiritwali u ekoloġika ...

Ara l-Enċiklika bil-Malti flimkien ma’ bosta riżorsi dwarha  [...]

AWDJO

L-Enċiklika Laudato Si'  issa wkoll moqrija bil-Malti f'format mp3 [...]
Jekk hemm xi ħaġa li żgur inti tista’ tkellimna dwarha hija l-familja.  Ħu sehem fid-diskussjoni inti wkoll billi tiktbilna l-fehmiet tiegħek  ...


 

 

 

 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

ŻIDIET RIĊENTI ...

 USA. Quddiesa għall-Familji u Vġili ta' Talb fil-B. Franklin Parkway ta' Philadelphia. 27/09/2015.

 USA. Omelija waqt il-Quddiesa f'Philadelphia. 26/09/2015.

 USA. Omelija waqt il-Quddies f'Madison Square fi New York. 25/09/2015.

 USA. Diskors tal-Papa Franġisku waqt iż-żjara tiegħu fil-Ġnus Magħquda. 25/09/2015.

 USA. Għasar mal-Kleru u Reliġjużi fil-Katidral St Patrick's ta' New York. 24/09/2015.

 USA. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kungress tal-Istati Uniti tal-Amerka. 24/09/2015.

 USA. Laqgħa mal-Isqfijiet tal-Istati Uniti tal-Amerka fil-Katidral Saint Matthew ta' Washigton , D.C. 23/09/2015.

 USA. Quddiesa u Kanonizazzjoni tal-Beatu Fr Junipero Serra fin-National Shrine of the Immaculate Conception, f'Washington, D.C. 23/09/2015.

 USA. Ċerimonja ta' Merħba fis-South Lawn tal-White House. 23/09/2015.

 Redemptionis Sacramentum, Istruzzjoni dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. 25/03/2004.

 Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku tul il-vjaġġ minn Kuba għall-Istati Uniti tal-Amerka. 22/09/2015.

 Kuba. Quddiesa fil-Bażilika minuri tas-Santwarju tal-Virgen de la Caridad del Cobre, f'Santiago. 22/09/2015.

 Kuba. Quddiesa fil-Plaza de la Revolución, f'Holguín. 21/09/2015.

 Kuba. Talba tal-Papa Franġisku lill-Verġni tal-Karità.  21/09/2015.

 Kuba. Laqgħa maż-Żgħażagħ fiċ-Ċentru Kulturali Padre Félix Varela f'Ħavana. 20/09/2015.

 Kuba. Ċelebrazzjoni tal-Għasar mas-Saċerdoti, Reliġjużi u Seminaristi fil-Katidral ta' Ħavana. 20/09/2015.

 Kuba. Angelus. 20/09/2015.

 Kuba. Quddiesa fil-Plaza de la Revolución, f'Ħavana. 20/09/2015.

 Kuba. Ċerimonja ta' Merħba fl-Ajruport internazzjonali ta' Ħavana. 19/09/2015.

 Kuba. Laqgħa mal-Familji fil-Katidral Nostra Signora dell’Assunzione, f'Santiago. 22/09/2015.

 Tislima tal-Papa lill-Ġurnalisti tul it-titjira Ruma - Havana. 19/09/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja - Popli. Udjenza Ġenerali, 16/09/2015.

 L-Isfidi tal-Knisja fl-Ewropa. Intervent fl-Assemblea Plenarja tal-Isqfijiet Ewropej. 11-16/09/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-sena. 13/09/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja - Komunità. Udjenza Ġenerali, 09/09/2015.

 L-Isqfijiet Ewropej dwar il-kriżi attwali tar-Refuġjati. 09/09/2015.

 Mitis Iudex Dominus Iesus, dwar ir-riforma tal-proċess kanoniku dwar nullità ta-żwieg. 08/09/2015.

 Syntagma Nru 36. Fuljett mill-Monasteru San Pietru fl-Imdina.

 Nagħtu ospitalità li-refuġjati. Stqarrija tad-Djoċesi ta' Għawdex.06/09/2015.

 Appell mill-Papa Franġisku biex il-parroċċi jospitaw familja refuġjata. 06/09/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-23 Ħadd matul is-sena. 06/09/2015.

 Diskors tal-Papa Fran[isku lill-Membri taċ-Ċelloli ta' Evanġelizzazzjoni.  05/09/2015.

 Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta'  Settembru 2015.

 Il-Vjolenza tal-Imħabba. Omelija waqt l-Ordinazzjoni Episkopali ta' Mons George Bugeja OFM. 04/09/2015.

 Il-Familja - Evanġelizzazzjoni. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 02/09/2015.

 Ittra tal-Papa Franġisku dwar Indulġenza fil-Ġublew tal-Ħniena.  01/09/2015.

 Ittra mill-Isqof Mario Grech lit-Tfal fl-okkażjoni tal-Jum Dinji ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2015.

 Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi f'Għawdex. Nru 465. Settembru 2015.

Żidiet oħra li saru qabel

FIL-KNISJA KATTOLIKA

BEJN IS-SNIN 2014 U 2016

  Ġublew tal-Ħniena [...]

  Sena tal-Ħajja Kkonsagrata [...]

  Sinodu dwar il-Familja [...]

 

IL-KELMA TA' ALLA F'JUM IL-MULEJ

Il-Ħadd, 27 ta' Settembru 2015,  26 Ħadd matul is-Sena "B"

 Stampi animati bl-awdjo minn Joyce u Raymond Zammit.

 Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri.

 Ħsieb minn Fr Hayden Williams OFMCap.

 Preżentazzjoni bi slides mis-Segretarjat Liturġija.

IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

  It-Teoloġija tal-Ġisem [...]

  Katekeżi dwar Ġesù Kristu  [...]

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

TAL-ĦADD, 27 ta' Settembru 2015

NAZZJONALI

 Triq għal-legalizzazzjoni tal-abort

 Appell lill-Maltin u l-Għawdxin

 Warda sabiħa tal-Knisja

 Nagħtu ospitalità

 Kollaborazzjoni - ŻAK u Ministeru tal-Edukazzjoni

 Żewġ Kappillani ġodda

 Ħaddnu l-ispirtu ta’ servizz

 

INTERNAZZJONALI

 Il-vjaġġ appostoliku tal-Papa f’Kuba u fl-Amerika

 L-Assemblea Plenarja tal-Isqfijiet  Ewropej

 Il-Parlament Ingliz ma vvutax favur is-suwiċidju assistit

 Komunità fundamentali

 

OPINJONI

 Żjara miżgħuda b’avvenimenti importanti

 Mhux lilna, Mulej

 L-isfida tal-Knisja fl-Ewropa

 Meta r-Rużarju jkun moda

 Il-homework

 Bejn rieda u rota

 Mill-ġdid ninsab f’dari…

 Messaġġ importanti favur il-ħajja

 

IL-KELMA

 L-annullament

 Abitazzjoni għall-monaċi

 Illum il-festa tal-Madonna tas-Saħħa

Il-ħarġa tal-Ħadd, 27 ta' Settembru .. [...]

 

L-AĦĦAR AVVIŻI -

 Lectio Divina dwar il-Ħniena ta' Alla, fil-Kappella San Bert, Ħal Tarxien, kull nhar ta' Tnejn bejn is-7.15 u 8.15pm. Jibdew, it-Tnejn 5 ta' Ottubru 2015. Imexxi Joe Farrugia.


 Irtir fil-Kampanja. Immexxi minn Claire Camilleri u Maria Theresa Portelli.  Fid-dar tal-irtiri, f'Mount St Joseph.


GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex [...]

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża [...]

 Evangelii Gaudium [...]

 Ġrajjiet il-Knisja [...]

 Il-Kelma tal-Ħajja [...]

 Korsijiet ta' Formazzjoni [...]

 Raġel u Mara Ħalaqhom [...]

 Santi Padri - Wirt Missirijiet il-Knisja [...]

 Santi Padri - Kitbiet Missirijiet il-Knisja bl-Ingliż [...]