http://www.laikos.org -  Sit uffiċjali tas-Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

"Inwasslu l-imħabba ta’ Ġesù lill-oħrajn"

Mill-Evangelii Gaudium tal-Papa Franġisku

 

"Li nkunu dixxipli jfisser li jkollna dispożizzjoni permanenti biex inwasslu l-imħabba ta’ Ġesù lill-oħrajn, u dan iseħħ b’mod spontanju kullimkien, fit-triq, fil-pjazza, fuq ix-xogħol, tul vjaġġ."

[Minn paragrafu 127]

LECTIO DIVINA

Is-Segretarjat għal-Lajċi qed jerġa’ jorganizza laqgħat ta’ Lectio Divina, din id-darba ser isiru fil-Kappella tal-Fergħa Ewkaristika fi Triq iċ-Ċentru Ewkaristiku, Marsa. Ikunu kull nhar ta’ Ħamis bejn it-2 ta’ Ottubru u t-18 ta’ Diċembru 2014. Il-ħin ikun bejn is-7.00 u t-8.30 ta’ filgħaxija. 

Il-laqgħat kollha, tnax b’kollox, ser ikunu dwar testi fejn persuni fil-ħajja ta' Kristu jkollhom esperjenza ta’ laqgħa miegħu fit-toroq tal-Palestina. Aħna nagħmlu l-istess fil-paġni tal-Evanġelju.  Jekk tixtieq tieħu sehem iktbilna email fuq lajci@maltadiocese.org.