Wara talba mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, il-Papa Franġisku ħatar lil Monsinjur Joseph Galea Curmi bħala Isqof Awżiljarju għall-Arċidjoċesi ta' Malta.

Minn qalbna nwegħduh it-talb  u kollaborazzjoni sħiħa tagħna f'din il-missjoni fdata lilu.

Kompli ...

 

Idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa u itlob lil Missierek li hu fil-moħbi ... (Mt 6:6)

Idħol ...

 

ŻIDIET RIĊENTI

It-tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Udjenza Ġenerali. 27/06/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fil-festa ta-Twelid ta' San Ġwann Battista. 24/06/2018.


Quddiesa Pontifikali mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tat-twelid ta' San Ġwann Il-Battista. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 24/06/2018.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fit-tħabbira tan-nomina ta' Monsinjur Joe Galea Curmi bħala Isqof Awżiljarju ġdid tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Palazz tal-Arċisqof, Mdina. 23/06/2018.


Messaġġ tal-Isqof Mario Grech dwar il-valur tal-ħajja waqt iċ-ċelebrazzjoni tat-tberik tat-tarbija fil-ġuf. Santwarju Madonna ta' Pinu. 23/06/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Pontifikal ta' filgħaxija tal-Festa tas-Sejħa tal-Madonna ta' Pinu. 22/06/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tas-Sejħa tal-Madonna ta' Pinu. Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. 22/06/2018.


Pellegrinaġġ Ekumeniku tal-Papa Franġisku f'Ġinevra. Konferenza Stampa fit-Titjira lura lejn Ruma. 21/06/2018.


Pellegrinaġġ Ekumeniku tal-Papa Franġisku f'Ġinevra. Diskors tal-Papa fil-laqgħa ta' Talba Ekumenika. 21/06/2018.


Pellegrinaġġ Ekumeniku tal-Papa Franġisku f'Ġinevra. Diskors waqt il-laqgħa ekumenika fiċ-Centru Ekumeniku WCC. 21/06/2018.


Pellegrinaġġ Ekumeniku tal-Papa Franġisku f'Ġinevra. Omelija waqt il-quddiesa mill-Palexpo. 21/06/2018.


It-Tieni Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti. Udjenza Ġenerali. 20/06/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-quddiesa ta' Radd il-Ħajr ta' Sr Ġuljana Portelli fil-50 anniversarju mill-professjoni reliġjuża tagħha. 20/06/2018


Talba tal-Papa Franġisku bi Tħejjija għas-Sinodu taż-Żgħażagħ 2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fi tmiem is-Sena ta' Formazzjoni u b'suffraġju ta' Patri Arthur Vella SJ. 19/06/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-11-il Ħadd matul is-Sena.  Pjazza San Pietru. 17/06/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Forum tal-Assoċjazzjoijiet tal-Familji. 16/06/2018.


Omelija tal-Vigarju Ġenerali Mons. Joe Galea Curmi fil-festa tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija. 16/06/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni Presbiterali ta' Dun Joseph Hili mill- parroċċa tax-Xagħra. Katidral, Victoria. 15/06/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni Presbiterali fil-Katidral ta' Għawdex. 15/06/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-funeral ta' Ġuża Grech, fil-Bażilika ta' San Ġorġ, il-Belt Victoria. 14/06/2018.


Statut tad-Dikasteru tal-Lajċi, Familja u Ħajja.  Motu Proprio tal-Papa Franġisku. 04/06/2016.


L-ewwel Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Kmandamenti.  Introduzzjoni. Xewqa għal ħajja sħiħs. 13/06/2018.


Traduzzjoni tal-ewwel tlieta minn 137 katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja. 1991-1995.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-10 Ħadd matul is-Sena "B". 10/06/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-festa tal-Qalb ta' Ġesù. Knisja parrokkjali ta' Ħal Lija. 10/06/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Konfirmazzjoni fil-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl fin-Nadur. 09/06/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-knisja parrokkjali ta' San Filep f'Ħaż-Żebbuġ. 09/06/2018.


Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lis-Saċerdoti dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate. 08/06/2018.


It-Tielet Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Konfirmazzjoni. Biex il-Knisja tikber. Udjenza Ġenerali. 06/06/2018.


Il-vidjo tal-Papa Franġisku dwar il-feħma tiegħu għat-talb matul Ġunju 2018.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta' Kristu. Knisja ta' Santa Monika, Ostia. 03/06/2018.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fil-Festa tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej. 03/06/2018.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Festa ta' Ġisem u d-Demm tal-Mulej. Katidral, Mdina. 03/06/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-knisja parrokkjali ta' San Filep ta' Aġira, Ħaż-Żebbuġ. 03/06/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech f'għeluq tas-Simposju Marjoloġiku-Marjan. Santwarju Ta' Pinu, Għarb. 03/06/2018.


Diskors tal-Isqof Mario Grech fi tmiem simposju Marjoloġiku-Marjan bit-tema, Marija Omm u fi ħdan il-Knisja. 02/06/2018.


Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Ġunju 2018.


 Żidiet eqdem ...

 

 

 

 

 SINODU TAL-ISQFIJIET 2018 

Talba tal-Papa Franġisku bi Tħejjija għas-Sinodu taż-Żgħażagħ 2018 ...

 AKTAR DWAR IS-SINODU 

Tagħrif u dokumenti dwar l-istess Sinodu: iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali ...

 

 

 IL-PAPA MAL-FAMILJI 

Il-familja umana xbieha  t’Alla, raġel u mara, hi waħda biss.  Hi unika.

“Itilfu l-ħin ma wliedkom”,  Tgħidulhomx: “ittellifnix!.

Ara diskors tal-Papa ...

IT-TALBA LI TIBDEL KOLLOX

Meta nfaħħru lil Alla nkunu qegħdin inneħħu l-attenzjoni minn fuqna u npoġġuha fuqu. It-tifħir iressaqna viċin Alla u permezz tiegħu nikkomunikaw l-imħabba tagħna lejH. Meta nfaħħru lil Alla nkunu qegħdin l-aktar qrib Tieghu li nistgħu nkunu. U l-verita’ hi  li inti issir dak li inti tadura!.

Katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja

L-ewwel tlieta minn 137 katekeżi tal-Papa Ġwanni Pawlu II dwar il-Knisja ...

Ara wkoll mijiet ta' diskorsi u kitbiet oħra tal-Papa San Ġwanni Pawlu II, kollha bil-Malti ...

 

 

Il-Konferenza  Centesimus Annus

Politika ġdida u stili ġodda  ta’ ħajja fl-era digitali.

Ara d-diskors tal-Papa Franġisku ...

Ara d-diskors tal-Patrijarkja Bartilmew ...

Laikos for Life Video Channel

Ġabra estensiva ta' vidjos, kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż favur il-ħajja umana sa mill-konċepiment sal-mewt naturali. Aħna favur il-ħajja mhux biss għax il-Knisja tgħid hekk.

Skopri aktar ...

 

Dirett mill-Vatikan

Segwi life mill-Vatikan kull ċelebrazzjoni, udjenza u diskors tal-Papa Franġisku.  Paġna tal-Laikos li hija kontinwament f'kollegament dirett mal-Bażilika ta' San Pietru f'Ruma jew knejjes u postijiet oħra.

Segwi inti wkoll ...

 

Video On Demand

Għadd ta' vidjos, kemm bil-Malti u kemm b'ilsna oħra, kollha mqassma skont is-suġġett li jitrattaw; il-Quddiesa, l-Istorja tal-Knisja, Lectio Divina, Anġli u Qaddisin, u bosta temi oħra dwar il-ħajja nisranija.

Fittex is-suġġet li tixtieq ...

MILL-ARKIVJU TA' 

MGR VICTOR GRECH

Mill-arkivju vast ta' Mgr Victor Grech, il-kelma tiegħu ...

 

JIKTBILNA PATRI MARIO ATTARD

Mill-esperjenzi li jkollu fil-ħidma tiegħu fl-isptar ...

 

ĦSIBIJIET MINN PATRI  PHILIP CUTAJAR

Patri Philip Cutajar dwar id-djalogu inter-reliġjuż  ...

 

QADDISIN IKELLMUNA  JOE FENECH

Pass pass għal kull jum tal-ġimgħa fuq kliem il-qaddisin ...

 

ANGELO XUEREB

 SOĊJU TAL-MUSEUM

Soċju tal-MUSEUM  jaqsam riflessjonijiet magħna ...

 

REFLECTIONS BY GEORGE CALLEJA

Short yet deep reflections to inspire and encourage ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

Il-Bibbja bil-Malti

Mill-Papa Franġisku u Papiet oħra

Mill-Isqfijiet f'Malta u Għawdex

Mill-Arċidjoċesi ta' Malta

Mid-Djoċesi ta'Għawdex

 

Missirijiet il-Knisja

Konċilji tal-Knisja

Katekiżmu tal-Knisja

Liġi Kanonika tal-Knisja

LITURĠIJA

Il-Brevjar ta' kuljum

Aktar dwar il-Brevjar

Il-Quddiesa

Is-Sagramenti

Ordo Sena Liturġika 2017-8

Kalendarju Universalis

 

Talb u Devozzjonijiet

PUBLIKAZZJONIJIET

Flimkien, Kulleġġ tal-Kappilani

Il-Kelma tal-Ħajja, Fokolarini

Kitbiet mir Rivista Pastor

Il-Leħen. Gazzeta publikata mill-AKM

Newsheet Għaqdiet, Għawdex

Newletter tas-Soċjeta Patristika Maltija

Rivista, Madonna ta' Pinu

Sussidji, Kummissjoni Teoloġika

It-Triq. Grupp ta' talb fost il-Ħaddiema

 

MEDIA SOĊJALI

Blog

Facebook

Twitter

Ħolqa ma' siti oħra

 

AKTAR MIL-LAIKOS

Aħbarijiet mid-Dinja Nisranija

Agħmel kuntatt magħna

Arkivju tal-Laikos

Avviżi Komunitarji

Librerija - Werrej tematiku