L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

 
MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


   

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


L-ordni tal-lista hawn taħt hija skont id-data meta dehru fil-Laikos u mhux dik tal-publikazzjoni oriġinali ...

IL-KELMA HI DON ... IL-PERSUNA L-OĦRA HI DON

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2017

 

Ir-Randan hu bidu ġdid ...

B’mod partikulari, hawn nixtieq nieqaf fuq il-parabbola tar-raġel għani u tal-fqajjar Lazzru ...”

Ara l-Messaġġ tal-Papa għar-Randan ...

   

MINN FUQ IL-BJUT TA' ŻMIENNA

Dak li ngħidilkom f'widnejkom xandruh minn fuq il-bjut.   Mt 10:27.

Lest tingħaqad magħna f’din is-sejħa li għamlilna l-Imgħallem?  Għandna bżonn l-għajnuna tiegħek ukoll. 

 

Iktbilna fuq lajci@maltadiocese.org

 

BĦAL OMM LI TĦOBB

Motu Proprio tal-Papa Franġisku u intervista dwaru mal-Arċisqof Charles

Bħal omm li tħobb, il-Knisja tħobb lil uliedha kollha; iżda tindokra u tħares b’għożża għalkollox partikolari lil dawk li huma l-iktar ċkejkna u li ma jistgħux iħarsu lilhom infushom ...

 

MIT-TAGĦLIM TAL-PAPA SAN ĠWANNI PAWLU II

EMORRAĠIJA FIL-ĦAJJA KKONSAGRATA

Ninsabu quddiem “emorraġija” li qed iddgħajjef il-ħajja kkonsagrata u l-istess ħajja tal-Knisja.  .. Qed ngħixu mgħaddsa fl-hekk imsejħa kultura tal-frammentazzjoni, tal-proviżorju, li tista’ twassalna biex ngħixu “à la carte” u nkunu lsiera tal-moda.

Ara d-diskors tal-Papa ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


Adorazzjoni Ewkaristika mmexxija mis-Superjur Joe Fenech. Kalendarju għall-Frar 2017 ...

Tberik u Tqegħid tal-Irmied mill-Arċisqof bis-sehem tal-Kor il-ġdid tal-Kon-Katidral. 1 ta' Marzu 2017 ...

Eżerċizzi minn Fr Hayden. Darba fil-ġimgħa fil-Knisja ta' SantAntnin, Raħal Ġdid, Jibdew 5 ta' Marzu 2017 ...

The Role of Scriptures in the lives of the Saints. By the Team, Let's Get Biblical. 5th March 2017 ...

Theology Research Seminars mill-Fakultà tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Introduction to the Spirituality of St Ignatius. Led by Fr Christopher Vella sj. Mt St Joseph Retreat House, Mosta. ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

Consecration to Jesus through Mary. Talks by Fr Tony Alex MSSP. Starting 22nd February 2017 ...

The meditations by Maximillian Colbe, Louis Montfort, Blessed Mother Teresa of Calcutta and Blessed John Paul II. Four talks by Fr Toni Alex of ICCP, starting on 22nd February 2017. ...

 

IT-TMIEN ĦADD MATUL IS-SENA "A"

Il-Ħadd, 26 ta' Frar 2017

 

 

 

Animazzjoni tal-Quddiesa ...

Vanġelu animat minn Joyce u Raymond Zammit ...

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

PASS PASS:   IL-QADDISIN IKELLMUNA

 

DUN ĠWANN CARUANA MILL-BRAŻIL

Hu stess missjunarju l-Brażil għal aktar minn 30 sena, jiktbilna dwar l-esperjenzi ta' missjunarji Maltin f'70 pajjiż  ...

Kompli aqra ...

 

 

 

IL-BLOG TA' PATRI MARIO OFM Cap

Patri Mario Attard jiktbilna regolarment dwar diversi esperjenzi li jiltaqa magħhom fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. 

Inti x'taħseb ?

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

Amoris Lætitia

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

 

[klikkja hawn...]