L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

Ma tistax toqtol f’isem Alla, imma ma lanqas tista' tirredikola l-fidi tal-oħrajn.

Aktar stejjer ta’ Ġesù għat-tfal, rakkuntati bi stamp animati u bl-awdjo. Dan hu Ibni  l-għażiz.

Il-Papa Franġisku lill-Familji fil-Filippini: Titilux il-ħila li toħolmu!

Il-Papa Franġisku qal li din is-sena ser jippublika Enċiklika dwar  il-Ħarsien tal-Ħolqien.

 

Ġimgħa ta’ talb għall-Għaqda fost l-Insara. 18-25 ta’ Jannar 2015. Ara ktejjeb ta’ materjal.

F'paġni oħra ...

  Il-Liturġija tas-Sigħat għal kuljum

  Wirt Missirijiet il-Knisja [awdjo]

  Dokumenti għas-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata

  Evanġelizzazzjoni ġdida

  Il-Kelma tal-Ħajja ta' Jannar 2015

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja

  Id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan ta' Malta

  Ġabra ta’ riżorsi dwar il-Familja

  Id-Djakonat Permanenti f'Malta

 

Indmu u emmnu fl-Evanġelju

Ġie Ġesù jħabbar l-Evanġelju ta’ Alla

Ara riflessjoni qasira minn Dun Pawl Camilleri dwar il-Vanġelu tal-Ħadd li ġej.  [klikkja]

Biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ ...

Tixtieq li għal-waqt taħrab mill-ġenn u l-ġiri tal-ħajja? Tixtieq mument fejn għal ftit ħin terġa tikseb lura dak is-serħan u l-paċi tal-qalb li tixxennaq għalih. Ingħaqad fil-paġna tal-facebook, “Biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ.”  [klikkja]

Għaliex it-tfal ibatu? Għaliex, Alla jħalli dawn il-ħwejjeġ jiġru?

“Għaliex it-tfal ibatu? Għaliex, Alla jħalli dawn il-ħwejjeġ jiġru?”  Din kienet id-domanda ta’ tifla ta’ 10 snin li lanqas il-Papa ma sab kliem biex iweġibha.  "It-tweġiba għal dawn id-domandi", qal il-Papa, "isibha biss min ikun ħasel għajnejh bid-dmugħ."

 klikkja hawn ...

F'xi problema, nikteb karta u nqegħidha taħt San Ġużepp

"Irrid anki ntarrfilkom xi ħaġa personali ħafna.  Jiena nħobbu ħafna lil San Ġużepp, għax hu bniedem qawwi u sieket.  Fuq il-mejda tiegħi għandi xbieha ta’ San Ġużepp rieqed.  U waqt l-irqad jieħu ħsieb tal-Knisja!  Iva!  Jista’ jagħmel hekk, dan nafuh.  U meta jkolli xi problema, diffikultà, jien inħarbixha fuq daqsxejn ta’ karta u nqegħidha taħt San Ġużepp, biex joħlomha!  Dan il-ġest ifisser: Itlob fuq din il-problema!"

Mid-diskors tal-Papa lill-Familji f’Manila … [klikkja]      

Żidiet riċenti ...