L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 
 

Ma nibqgħux naraw ċar

Ħadd ma jista’ jaħseb li jekk indgħajfu l-familja bħala soċjetą naturali msejsa fuq iż-żwieġ, dan ħa jiswa ta’ xi ġid għas-soċjetą. Jiġri bil-maqlub: jippreġudika l-maturazzjoni tal-persuni, il-ħarsien tal-valuri komunitarji u l-iżvilupp etiku tal-bliet u l-irħula. Ma nibqgħux naraw ċar kif hi biss l-għaqda esklussiva u indissolubbli bejn raġel u mara li għandha funzjoni soċjali sħiħa, għax hi impenn stabbli u minnha jista’ joħroġ il-frott fl-ulied. (Amoris lętitia, par. 51)

Ara aktar kwotazzjonijiet dwar l-istess suġġett ...

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Christopher West. The Theology of Mary's Body: Hidden Mysteries of Our Lady of Guadalupe. [vidjos]


Christopher West. It-Teoloġija tal-Ġisem u temi oħra relatati. [vidjos]


L-Amoris Laetitia dwar is-sessi differenti u l-identitą tar-raġel u tal-mara. Ġabra ta' kwotazzjonijiet.


Il-Ġimgħa, 23 Ġunju 2017 fis-1.00 pm: Katina ta' Rużarju madwar id-dinja fil-festa tal-Qalb ta' Ġesł, mis-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu f'Għawdex.


Il-Ġimgħa, 23 Ġunju 2017 fis-7.30 am: Katina ta' Rużarju madwar id-dinja fil-festa tal-Qalb ta' Ġesł mis-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa.


Il-Qaddisin, xhieda u sieħba tat-Tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali. 21/06/2017.


Vidjo-Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Pellegrini Maltin u Għawdxin miġbura f'Ta Pinu, Għawdex għall-inawgurazzjoni tal-mużajċi tal-Misteri tar-Rużarju. 18/06/2017.


Messaġġ tas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan lill-Isqof Mario Grech bl-awgurju tal-Papa Franġisku fl-inawgurazzjoni ta' mużajċi ġodda fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. 11/06/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennitą tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. Pjazza San Ġwann Lateran. 18/06/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħadd, Solennitą tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu. 18/06/2017.


Ecclesia de Eucharistia. Ittra Enciklika tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Ewkaristija fil-Ħajja tal-Knisja. Publikata 17/04/2003.


Orientalium Ecclesiarum. Riveduta l-verżjoni Maltija tad-Digriet tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar il-Knejjes tal-Lvant. Publikat 21/11/1964.


Tifkira tal-Beatu Nazju Falzon ċelebrata fl-1 ta' Lulju. Fuljett bil-kolletta, qari u talb ieħor propju fil-quddiesa tal-ġurnata.


Ulied maħbuba, ċertezza tat-Tama. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 14/06/2017.


Ma nħobbux bil-kliem, imma bl-għemil. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Ewwel Jum Dinji tal-Foqra. Ċelebrat fit-33 Ħadd matul is-Sena, 19 ta' Novembru 2017.  Publikat 13/06/2017.


Dettalji ta' Korsijiet offruti mill-Fakulta tat-Teoloġija fl-Universitą ta' Malta minn Ottbru 2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennitą tat-Trinitą Qaddisa. Pjazza San Pietru. 11/06/2017.


Nostra Ętate. Dikjarazzjoni tal-Konċilju Ekumeniku Vatikan II dwar ir-Relazzjoni mar-Reliġjonijiet mhux Insara. 28/10/1965. Edizzjoni Maltija online riveduta.


Lumen Gentium. Kostituzzjoni Dommatiku tal-Konċilju Ekumenika Vatikan II dwar il-Knisja.  21/11/1964.  Edizzjoni Maltija online riveduta.


Il-Paternitą ta' Alla, għajn ta' tama tagħna. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 07/06/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tat-Tiġdid Kariżmatiku waqt il-Velja ta' Talb fil-Vġili tal-Għid. 03/06/2017.


Żjara Pastorali tal-Papa Franġisku f'Ġenova. Diskors tal-Papa waqt il-laqgħa mad-Dinja tax-Xogħol. 27/05/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli fis-Solennita ta' Għid il-Ħamsin. 04/06/2017.


Il-Missjoni fil-qalba tal-fidi nisranija. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji Missjunarju 2017.  Publikat 04/06/2017. Fl-2017 il-Jum Dinji Missjunarju ikun ċelebrat fit-22 ta' Ottubru.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennitą ta' Għid il-Ħamsin. Pjazza San Pietru. 04/06/2017.


Il-Vidjo bl-intenzjoni tal-Papa Franġisku għax-xahar ta' Ġunju.


Erba' vidjos oħra bit-talba tar-Rużarju.  Fihom minbarra awdjo hemm ukoll stampat il-kliem ta' kull talba li tkun qed tingħad f'dak il-waqt.


Id-Don kbir tal-Ministeru Ordnat. Diskors tal-Papa Franġisku lill-Kongregazzjoni tal-Kleru. 01/06/2017.


L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Ġunju 2017. Biex il-mexxejja tal-pajjiżi jikkommettu ruħhom bis-sħiħ biex iwaqqfu l-bejgħ tal-armi, li jġibu tant qerda fost nies innoċenti.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Ġunju 2017. Kif il-Missier bagħat lili, hekk jiena wkoll nibgħat lilkom.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

L-Għaqda bejn Raġel u Mara:-

Meta [Ġesł] jirriferi għall-pjan oriġinali għall-koppja umana, jerġa’ jagħfas fuq ir-rabta li ma tinħallx bejn raġel u mara. (Amoris lętitia, par. 62)

Raġel u Mara ħalaqhom ...

Hi l-koppja miżżewġa x-xbieha ta’ Alla: ir-raġel u l-mara; mhux ir-raġel waħdu, mhux il-mara waħidha, imma t-tnejn li huma flimkien.

Kompli ...

 

KONFUŻJONI

Wasalna li ngħidu li jeżisti biss sess wieħed (unisex) u allura mhemmx differenza tiżżewiġx raġel jew mara ...

Ara l-filmat ...

 

SFIDA OĦRA

Tiċħad id-differenza u r-reċiproċitą naturali bejn raġel u mara, soċjetą bla differenzi ta’ sess, maqtugħa mid-diversitą bijoloġika bejn raġel u mara ...

 

FRUSTRAZZJONI?

Nistaqsi jekk imsejħa teorija tal-gender hix ukoll espressjoni ta’ frustrazzjoni u ta’ rassenjazzjoni, li timmira li teqred id-differenza sesswali ...

 

KUMPLIMENTARI

L-irġiel u n-nisa komplementari għal xulxin. [...] Hu biss  permezz tal-maskulinitą u l-femminilitą li l-umanitą tilħaq il-milja tagħha ...

IL-MESSAĠĠ GĦAL ŻMIENNA

Christopher West dwar kif ġo Fatima, Marija tkellmet fuq dak li kien ser jiġri fi żmienna ...

 

IL-BEATU NAZJU FALZON

Fl-1 ta' Lulju l-Knisja f'Malta tfakkar lill-Beatu Nazju Falzon.  Ara fuljett bil-kolletta, qari, etc ...

 

JUM DINJI TAL-FOQRA

Publikat il-Messaġġ tal-Papa għall-Ewwel Jum Dinji tal-Foqra. "Ma nħobbux bil-kliem imma b'għemil" ...

 

MINN ŻEWĠ PAPIET

L-Enċiklika dwar il-Fidi, mibdija minn Benedittu XVI u mitmuma u publikata minn Franġisku ...

 

KONTRA TIXRID TAL-ARMI

Hija kontradizzjoni assurda li nitkellmu dwar il-paċi u fl-istess ħin nippromwovu il-bejgħ tal-armi ...

Aktar videos minn Christopher West ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


Dawra ma' Xtutna fuq il-baħar organizzata mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent. 01/07/2017 ...

Skola ta' formazzjoni għall-familja. Tliet korsijiet mill-Istitut tal-Familja Ġwanni Pawlu II, Għawdex ...

Adorazzjoni Ewkaristika fil-Bażilika ta' Sant' Elena, Birkirkara. 21/06/2017. ...

Katina ta' Rużarju madwar id-dinja kollha bis-sehem ukoll tas-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa u dak tal-Madonna ta' Pinu fl-Għawdex ...

Tberik ta' Tarbija fil-Ġuf tal-Omm. Santwarju Madonna ta' Pinu. 24 ta' Ġunju 2017 ...

Għeluq il-100 sena tad-dehriet ta' Fatima. Programm ta' ċelebrazzjonijiet fil-Knisja ta' Ħamet, Għawdex ...

Summer Club bejn is-7 ta' Lulju u l-1 ta' Settembru fl-Oratorju Don Bosco, Victoria Għawdex ...

L-Erbgħat fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Niskopru l-ġmiel tat-Talba tar-Rużarju ...

FID-DJOĊESI TA' GĦAWDEX: Vġili ta’ talb bi tħejjija għaċ-Ċentinarju mid-Dehriet tal-Madonna ġewwa Fatima u l-Kanonizzazzjoni ta’ Francisco u Jacinta Marto ...

The Duty to Commemorate. Two seperate evenings by the Diocesan Ecumenical Commission ...

Invitaion to the Commemoration of the 5th Centenary of the Reformation. Events by Christians Together in Malta and the Evangelical Lutheran Church in Malta ...

Il-Viżjoni ta' Franġisku u Franġisku. Sensiela ta' 7 laqgħat b'differenza ...

Seminars għall-pubbliku mill-Fakultą tat-Teoloġija dwar temi marbuta mal-fidi u l-isfidi pastorali. Aktar dettalji ...

Theology Research Seminars mill-Fakultą tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

 

IT-TNAX-IL ĦADD MATUL IS-SENA "A"

Il-Ħadd, 25 ta' Ġunju 2017

 Animazzjoni tal-Quddiesa ...

 Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

 Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

 Kliem u Ħajja minn Suddjaknu Dennis Mifsud ...

 Qari tal-Quddiesa bil-lingwa tas-sinjali ...

 Vanġelu għat-tfal minn Joyce u Ray Zammit ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta