L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

Soċjetà Ġusta għal Żminijietna

“Il‑politika trid tkun l‑arti tal‑imħabba li taħseb fil‑ġid komuni. Mhux ta’ b’xejn li l‑Papa Franġisku, fl‑Eżortazzjoni Appostolika, Il‑Ferħ tal‑Evanġelju, jgħid li l‑politika, meta mħaddma kif imiss, hija espressjoni tassew għolja tal‑karità, tal‑imħabba lejn il‑proxxmu, għaliex qed taħdem favur il‑ġid komuni.”

Mill-messaġġ tal-Arciqof Charles J. Scicluna lill-konferenza 'Soċjetà Ġusta għal Żminijietna', li saret fit-13 ta' Mejju u li kienet organizzata mis-Segretarjat Assistenza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika Maltija.  

Ara l-filmat u aqra t-test tal-messaġġ ...

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 24/05/2017.


Il-Vigarju Ġenerali Fr Joe Galea Curmi dwar il-Pastorali tal-Isqfijiet fuq l-Elezzjoni Ġenerali 2017. Network, Radju RTK. 23/05/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fit-Tielet Laqgħa Dinjija tal-Movimenti Popolari. 05/11/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt ir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. Pjazza San Pietru. 21/05/2017.


Ħsibijiet għan-Novena tal-Ispirtu s-Santu u riżorsi oħra bi tħejjija għal Għid il-Ħamsin.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Marija Maddalena, Appostlu tat-Tama. Udjenza Ġenerali. 17/05/2017.


Ġo Fatima twaħħad bit-talb mal-poplu. Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tal-Ħames Ħadd tal-Għid. 14/05/2017.


Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Konferenza Stampa waqt it-titjira minn Fatima lura lejn Ruma. 13/05/2017.


Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Tislima lill-Morda. 13/05/2017.


Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Omelija tal-Papa waqt il-Quddiesa bir-rit tal-Kanonizzazzjoni tal-Beati Francisco Marto u Jacinta Marto. 13/05/2017.


Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Diskors tal-Papa fiċ-ċerimonja tat-Tberik tax-Xemgħat. 12/05/2017.


Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Talba tal-Papa fil-Kappella tad-Dehriet. 12/05/2017.


Pellegrinaġġ tal-Papa Franġisku f'Fatima. Tislima lill-ġurnalisti fit-titjira minn Ruma għall-Fatima. 12/05/2017.


Erba' katekezijiet li kien għamel il-Papa San Ġwanni Pawlu II fl-1978 dwar il-virtujiet bi tkomplija tal-istess tema li kien beda qablu il-Papa Ġwanni Pawlu I.


Erba' katekeżijiet li kien għamel il-Papa Ġwanni Pawlu I fl-1978 dwar il-virtujiet.


Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għall-Elezzjoni Ġenerali 2017. Nerfgħu r-responsabiltà tagħna. 08/05/2017.


Il-Qalba tal-messaġġ ta' Fatima. Filmat qasir minn Fr Nicholas Doublet.


Il-Messaġġ ta' Fatima favur il-Ħajja. Filmat qasir ta' Fr Nicholas Doublet.


Publikat il-prospectus ta' korsijiet mill-Istitut ta' Formazzjoni Pastorali għas-sena akkademika 2017-2018.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Omm it-Tama. Udjenza Ġenerali. 10/05/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Santwarju gdid Marjan ta' Marsaxlokk. 08/05/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-Youth Leaders li attendew għall-Konferenza taż-Żgħażagħ, Plexus. 07/05/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fl-Ordinazzjoni Presbiterali. Bażilika ta' San Pietru. 07/05/2017.


Il-Mexxej tagħna huwa Ġesù. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-konsagrazzjoni tal-artal u l-knisja tal-Iklin. 07/05/2017.


Lejn Ewropa ta' tama, rikonċiljazzjoni u akkoljenza. Taħdita minn Maria Voce, President tal-Moviment tal-Fokolari fil-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 07/05/2018.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa' ta' San Ġużepp fil-Bażilika ta' Marija Bambina, ix-Xagħra. 07/05/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tar-Raba' Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet. 07/05/2017.


Programm tal-Festa ta' San Ġorġ Preca li taħbat nhar it-Tlieta, 9 ta' Mejju 2017.


Talba għall-Elezzjoni Ġenerali 2017. Ċirkulari mill-Kurja tal-Arċisqof indirizzata lis-Saċerdoti u r-Reliġjużi kollha tal-Arċidjoċesi ta' Malta. 06/05/2017.


Djalogu jew Djalogi.  Diskors ta' Maria Voce, President tal-Moviment tal-Fokolari. Istitut Kattoliku, Floriana. 05/05/2017.


Riżorsi għal Jum il-Vokazzjonijiet 2017. Preparat miċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet u s-Seminarju tal-Arċisqof.


Fl-Udjenza Ġenerali, il-Papa Franġisku tkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fl-Eġittu. 03/05/2017.


Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta' Mejju 2017.


Il-Kelma tal-Ħajja għax-xahar ta' Mejju 2017.  jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien. 01/05/2017.


Id-Dritt għall-Mistrieħ. Omelija tal-Isqof Mario Grechfil-festa ta' San Ġużepp Ħaddiem. Qala. 01/05/2017.


L-Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta' Mejju 2017. Biex l-Insara fl-Afrika jimitaw lil Ġesù, mimli ħniena, u jagħtu xhieda profetika ta' rikonċiljazzjoni, ġustizzja u paċi. 01/05/2017.

 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

TALBA TIFKIRA MINN FATIMA

O Ġesu', aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li jinħtieġu il-ħniena tiegħek.

 

Il-Vigarju Ġenerali dwar il-Pastorali tal-Isqfijiet

It-Tlieta, 23 ta’ Mejju 2017. Il-Vigarju Ġenerali  Fr Joe Galea Curmi tkellem fuq l-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet dwar l-Elezzjoni Ġenerali 2017. Network fuq Radju RTK.   Għażla verament skont il-kuxjenza, li quddiem Alla verament temmen li hi l-aħjar għażla ...

 

Ir-Rerum Novarum - Għaddew 126 sena

It-Tnejn, 15 ta' Mejju 2017 mmarka l-126 anniversarju tar-Rerum Novarum, l-Ittra Enċiklika li biha l-Papa Ljun XIII ta bidu għal era moderna fit-Tagħlim Soċjali tal-Knisja, teżor li sfortunatament, għal bosta kattoliċi għadu kaxxa magħluqa ...

KATEKEŻI DWAR IT-TAMA

Fl-Udjenzi Ġenerali ta' nhar ta' Erbgħa, il-Papa Franġisku qiegħed regolarment jitkellem dwar It-Tama Nisranija ...

 

L-ISQFIJIET DWAR IL-VOT

"Hi responsabbiltà li titlob minna li nivvutaw skont il-kuxjenza."  Pastorali tal-Isqfijiet għall-Elezzjoni ...

 

DWAR IL-PASTORALI

Il-Radju tal-Vatikan irraporta b'mod prominenti dwar il-Pastorali tal-Isqfijiet Malti fuq għall-elezzjoni ...

 

KATINA TA' RUŻARJU

Fit-23 ta' Ġunju 2017, Festa tal-Qalb ta' Ġesù, ingħaqad inti wkoll mad-dinja f'katina ta' Rużarju ...

 

FORMAZZJONI PASTORALI

L‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali u entitajiet oħra fil‑Knisja joffru korsijiet  ta’ formazzjoni Nisranija ...

INTENZJONI GĦAT-TALB MATUL MEJJU

 

Il-Fehma tal-Papa għax-xahar ta' Mejju 2017 ...

 

Biex l-Insara fl-Afrika, jimitaw lil Ġesù, mimli ħniena, u jagħtu xhieda profetika ta’ rikonċiljazzjoni, ġusitizzja u paċi ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


Ordinazzjoni Presbiteri u Djaknu 2017 fid-Djoċesi ta' Għawdex ...

Jum Dinji ta' Talb organizzat mill-Fergħa Nisa tal-Azzjoni Kattolika f'Għawdex ...

Għeluq il-100 sena tad-dehriet ta' Fatima. Programm ta' ċelebrazzjonijiet fil-Knisja ta' Ħamet, Għawdex....

Noti u Riflessjonijiet għal Mejju 2017 mis-Superjur Joe Fenech ...

Adorazzjoni matul Mejju 2017. Immexxija mis-Superjur Joe Fenech ...

Summer Club bejn is-7 ta' Lulju u l-1 ta' Settembru fl-Oratorju Don Bosco, Victoria Għawdex ...

L-Erbgħat fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Niskopru l-ġmiel tat-Talba tar-Rużarju ...

PELLEGRINAĠĠ NAZZJONALI fiċ-Ċentinarju tad-Dehriet tal-Madonna f'Fatima fit-12 ta' Mejju 2017 ...

FID-DJOĊESI TA' GĦAWDEX: Vġili ta’ talb bi tħejjija għaċ-Ċentinarju mid-Dehriet tal-Madonna ġewwa Fatima u l-Kanonizzazzjoni ta’ Francisco u Jacinta Marto ...

Jum Bibliku mill-Fraternità Charles De Foucauld ...

Open-Weekend għall-publiku inġenerali fil-Kunvent ta' San Mark, ir-Rabat ...

The Duty to Commemorate. Two seperate evenings by the Diocesan Ecumenical Commission ...

Invitaion to the Commemoration of the 5th Centenary of the Reformation. Events by Christians Together in Malta and the Evangelical Lutheran Church in Malta ...

Il-Viżjoni ta' Franġisku u Franġisku. Sensiela ta' 7 laqgħat b'differenza ...

Seminars għall-pubbliku mill-Fakultà tat-Teoloġija dwar temi marbuta mal-fidi u l-isfidi pastorali. Aktar dettalji ...

Theology Research Seminars mill-Fakultà tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

 

TLUGĦ IL-MULEJ FIS-SEMA

Il-Ħadd, 28 ta' Mejju 2017

 Animazzjoni tal-Quddiesa ...

 Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

 Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

 Kliem u Ħajja minn Suddjaknu Dennis Mifsud ...

 Qari tal-Quddiesa bil-lingwa tas-sinjali ...

 Vanġelu għat-tfal minn Joyce u Ray Zammit ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta