L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

 

Via Sagra b’meditazzjonijiet mill-Papa Benedittu XVI meta kien għadu Kardinal.   [klikkja]

 

 

Id-daħla triunfali ta’ Ġesu f’Ġerusalemm bi stampi animati u awdjo. [klikkja]

Id-Duluri

ta’ Marija

Riflessjonijiet minn omeliji u diskorsi tal-Arċisqof Pawlu Cremona OP.  [klikkja]

 

Intervista tal-Papa Franġisku lil Valentina Alazraki, Vatikanista ta’ Televis. [klikkja]

 

Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri dwar il-Vanġelu tal-Ħadd li ġej. [klikkja]

Il-Misteri tal-Inkarnazzjoni u tal-Fidwa fil-Maġisteru tal-Papa Franġisku

Wara li l-Kummissjoni Teoloġika, f'Diċembru 2014 kienet publikat ħarġa dwar il-Misteru tal-Inkarnazzjoni fil-Maġisteru tal-Papa Franġisku, issa wkoll, għal dawn il-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa ħarġet publkazzjoni oħra dwar il-Misteru tal-Fidwa f’dak li għallem l-istess Papa.  Hekk b’dawn iż-żewġ artikli jkollna ħarsa tajba Kristoloġika fit-tagħlim li tana sa issa l-Papa preżenti. Il-kitbiet huma minn Dun Hector Scerri.

 

Ktejjeb ta' Talb mill-Papa

Il-ktejjeb ta’ talb li l-Papa Franġisku qassam b’don lill-familji fi Pjazza San Pietru f’Diċembru 2014 issa jinsab ukoll bil-Malti u tista' wkoll ssibu fuq il-Laikos.  Fih hemm ukoll il-proposti tal-Papa dwar intenzjonijiet partikolari fit-talb u li bħala għajnuna wieħed jista’ jfassalhom fuq il-ħames swaba tal-id.

Għal aktar tagħrif biex takkwistah …

Ara kopja tal-ktejjeb [pdf] ...

Messaġġ tal-Papa Franġisku

għal Jum iż-Żgħażagħ 2015

It-tema tal-messaġġ tal-Papa Franġisku għat-30 jum Dinji taż-Żgħażagħ hija, “Henjin is-safja f’qalbhom, għax huma jaraw ‘l Alla”.  Dan il-Jum Dinji jkun ċelebrat f’Ħadd il-Palm, li din is-sena ser jaħbat fid-29 ta’ Marzu.   [klikkja]

 Pastoral għar-Randan 2015 mill-Isqof Charles J. Scicluna: Sawm: Stennija, Antiċipazzjoni, Wens, Maħfra.  [klikkja]


 Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan:  Ir-Randan huwa żmien ta’ tiġdid għall-Knisja, ... fuq kollox huwa żmien ta’ grazzja.  Qawwu qalbkom. [klikkja]


 App ġdida mill-Oratorju MSSP bħala kumpann diġitali għall-mixja tar-Randan. Għalissa hi offruta biss għall- Android u tinkludi il-Vanġelu ta’ kuljum, meditazzjoni qasira fuqu u ftit mistoqsijiet li persuna tista' tuża għar-riflessjoni personali. [klikka]


 Ħsibijiet spiritwali għal kull jum tar-Randan 2015 miktuba minn Monsinjur Joe Farrugia (Għawdex).  [klikkja]

 

Talba mill-Papa Franġisku għas-Sinodu fuq il-Familja

Itolbuha spiss b’insistenza qaddisa.

L-Erbgħa, 25 ta’ Marzu 2015: Waqt l-Udjenza Ġenerali fi Pjazza San Pietru tqassmet Santa tal-Familja Mqaddsa b’talba mill-Papa Franġisku għas-Sinodu tal-Isqfijiet li ser isir fil-Vatikan f’Ottubru ta’ din is-sena.

Huwa ħeġġeġ biex din tintalab spiss, b’insistenza qaddisa, kif talab minna Ġesù stess.

Ara s-santa u t-talba bil-Malti ...

Ara talba [.doc] ...

Ara d-diskors kollu tal-Papa u filmat ...

Tħobbni Int?

Is-Sibt, 21 ta’ Marzu 2015:  Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-Ingress Solenni fil-Katidral.

"Iva Mulej, inti taf li nħobbok. Inti tafni. Inti taf dnubieti u l-waqgħat tiegħi. Inti taf lil qalbi, lil ruħi. Inti taf il-ġewwieni tiegħi. Inti taf li mingħajrek ma jien xejn u ma nista' nagħmel xejn. Inti taf. U għaliex taf u minkejja dak li taf, inti tafdani u qiegħed tafdali l-merħla għażiża tiegħek f'din il-gżira ... "

[klikkja]

Il-Papiet Benedittu XVI u Franġisku dwar il-Liżar ta' Kristu

 Meditazzjoni ta' Benedittu XVI dwar il-Liżar ta’ Kristu. Turin 2010. [klikkja]

 Messaġġ bil-Vidjo tal-Papa Franġisku fl-Okkażjoni tal-Ostensjoni straordinarja tal-Liżar ta’ Turin. 30/03/2013. [klikkja]

Żidiet riċenti ...