L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Ħniena Nisranija. Udjenza Ġenerali. 21/12/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-Milied. Pjazza Kastilja, Valletta. 20/12/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku f'Angelus tar-Raba' Ħadd tal-Avvent. 18/12/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Kappella tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Victoria. 18/12/2016.


Diskors tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-kunċert mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta fil-Bażilika ta' San Paolo fuori le Mura, Ruma. 17/12/2016.


L-ewwel sitta minn sensiela ta' tmintax-il katekeżi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Ħolqien. 08/01/1986 - 06/08/1986.


Erba' programmi awdjo dwar l-Amoris Laetitia tal-Papa Franġisku. Produzzjoni u preżentazzjoni minn Francesco Pio Attard.


Christus Dominus. Digriet tal-Konċilju Vatikan II dwar l-Uffiċċju Pastorali tal-Isqfijiet. (reviżjoni tal-edizzjoni Maltija).


Intervista lill-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-gazzetta, the Malta Independent.


Talb għall-Paċi fis-Sirja. Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof Mario Grech. 16/12/2016.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Udjenza Ġenerali. 14/12/2016.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-54 Jum Dinji ta' Talb għall-Vokazzjonijiet 2017. 27/11/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-pussess ta' Dun Luke Seguna, l-kappillan ġdid fil-parroċċa ta' Marsaxlokk. 11/12/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lir-Residenti Nisa fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. 11/12/2016.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għaċ-ċelebrazzjoni tal-50 Jum Dinji tal-Paċi 2017. 08/12/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tielet Ħadd tal-Avvent. 11/12/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pussess ta' Mons. Joseph Curmi bħala Arċipriet tal-parroċċa ta' San Ġorġ, Victoria. 11/12/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Familji.  Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 10/12/2016.


Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-preżentazzjoni tal-presepju għall-Pjazza San Pietru lill-Papa Franġisku. 09/12/2016.


Tislima tal-Papa Franġisku lid-Donaturi tas-Siġra tal-Milied u l-Presepju fi Pjazza San Pietru. 09/12/2016.


Talba tal-Papa Franġisku fis-Solennnità tal-Immakulata Kunċizzjoni Verġni Marija. Piazza di Spagna, Ruma. 08/12/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus fis-Solennità tal-Kunċizzjoni.  08/12/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Vġili tas-Solennità tal-Kunċizzjoni. Knisja ta' San Franġisku, Victoria. 07/12/2016.


L-Ewwel Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Udjenza Ġenerali. 07/12/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Istudenti mill-Iskejjel tal-Istat. Konkatidral ta' San Ġwann. Valletta. 06/12/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Iskola Nazzjonali tal-Isports., Pembroke. 05/12/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Università, Tal-Qroqq. 05/12/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. 04/12/2016.


Diskors tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-kxif ta' Mafkar f'ġieħ l-Isqof Nikol Cauchi. 04/12/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Arċipriet ġdid fil-Mosta. 03/12/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna lil Baned Armati. 01/12/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-mitt sena mill-mewt tal-Baatu Charles de Foucauld. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 02/12/2016.


Il-Fehma tal-Papa Franġisku għat-talb matul Diċembru 2016. Biex titneħħa mid-dinja il-pjaga tat-tfal suldati. 01/12/2016.


 

Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

Misericordia et Misera

L-Ittra Appostolika tal-QT il-Papa Franġisku fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena. Ġesù hu il-Miżerikordja. Il-miżera hija l-midinba li fil-persuna tagħha hemm aħna lkoll.

Aqra l-ittra tal-Papa ...

 

Il-Kartolina tal-Milied tal-Papa Franġisku

Dettal mill-kartolina tal-Milied ta' din is-sena li l-Papa Franġisku għażel biex jibgħat l-awguri tiegħu. Hija x-xena tat-twelid ta' Ġesù Bambin f'wieħed mill-frescos ta' Giotto li hemm fil-Bażilika ta' San Franġisk f'Assisi.  Fiha it-tarbija Ġesù hija mpittra darbtejn - uħud jaħsbu li b'dan l-artist ried juri n-natura divina u n-natura umana ta' Kristu.

Ara l-kartolina kollha  ...

MESSAĠĠ GĦALL-50 JUM DINJI GĦALL-PAĊI

 

WAQQFU L-MASSAKRU TA' ALEPPO!

 

SAN ĠWANNI PAWLU II DWAR IL-ĦOLQIEN

In-Non Vjolenza bħala stil ta' politika għall-paċi ...

Il-Papa Franġisku:-

"Jekk il-vjolenza tibda mill-qalb tal-bnedmin, allura rridu nfittxu t-triq tan-non-vjolenza, l-ewwel fi ħdan il-familja nfisha.

Kompli ...

 

 

 

Ara akata ritratti tal-massakru f'Aleppo ...

 

 

"Il-gwerra li hi ġabra ta  abbuż ta poter u falsità.  Nappella għall-impenn ta kulħadd biex issir għażla favur iċ-ċiviltà: le għad-distruzzjoni, iva għan-nies ta Aleppo u tas-Sirja." Il-Papa Franġisku, 11/12/2016

 

 

L-Ewwel sitta minn tmintax-il katekeżi dwar Alla u l-ħolqien mogħtija mill-Papa Ġwanni Pawlu II fl-Udjenzi Ġenerali fl-1986 ...

 

 

Ara aktar katekeżijiet minn San Ġwanni Pawlu II ...

 

DISKORSI  U KITBIET TAL-PAPA FRANĠISKU

B'filmati u t-testi kollha miġjuba għall-Malti ...

 

Diskorsi, omeliji, katekeżijiet, intervisti, flimkien mad-dokumenti ewlenin li ta l-Papa Franġisku matul il-pontifikat tiegħu.

Idħol fil-paġna tal-Papa Franġisku ...

 

IL-KELMA TAL-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

Omeliji, diskorsi, messaġġi u tagħlim ieħor ...

 

Tista' ssibhom miġbura f'paġna waħda. Segwi regolarment il-Kelma ta' Monsinjur Arċisqof minn fuq il-Laikos.

Fittex hawn ...

AMORIS LÆTITIA

Erba' programmi awdjo dwar l-Eżortazzjoni tal-Papa Franġisku fuq l-Imħabba fil-Familja. Produzzjoni u preżentazzjoni minn Francesco Pio Attard ...

 

IL-KATEKIŻMU TAL-KNISJA KATTOLIKA

i. L-Istqarrija tal-Fidi.

ii. Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Misteru.

iii. Il-Ħajja fi Kristu.

iv. It-Talb Nisrani.

 

Riżorsa importanti f'idejn kull Kattoliku, speċjalment katekisti u operaturi pastorali ...

 

47 KATEKEŻI MILL-PAPA DWAR IL-ĦNIENA

Matul il-Ġublew tal-Ħniena, il-Papa Fraġistu ta 47 katekeżi dwar il-ħniena.

Tista' ssibhom kollha bil-Malti flimkien ma filmati bis-sotto-titoli fil-Laikos ...

APPELL URĠENTI

   

IT-TWELID TAL-MULEJ ĠESÙ

Il-Ħadd, 25 ta' Diċembru 2016

 

 

Qari tas-Solennità tat-Twelid tal-Mulej Ġesù ...

Animazzjoni tal-Quddiesa ...

Vanġelu animat minn Joyce u Raymond Zammit ...

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

RADJU U RIŻORSI AWDJO

Stazzjonijiet tar-Radju Kattoliċi u Riżorsi Pastorali awdjo.

Fittex minn hawn ...

 

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

Mill-Laikos tista' ssegwi live  numru ta' stazzjonijiet tat-Televiżjoni Kattoliċi.

Idħol fil-paġna TV/Video ...

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 18 ta' Diċembru 2016

Aktar dettalji ...

Minn Patri Mario Attard OFMcap ...

Minn Patri Silvestu Bonavia OFMcap ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

dwar

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

[klikkja hawn...]

 

Mingħand ...

[Aktar dettalji ...]