L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

Ikkuntattjana  

Fittex

 

 

L-Isqof Charles J. Scicluna li rringrazzja lil Mgr Pawlu Cremona tal-ħidma li wettaq.

Messaġġ tal-Arċisqof Pawlu Cremona OP waqt il-quddiesa fil-festa. Ta’ Kristu Sultan.

L-Arċisqof Pawlu Cremona u l-Kardinal Prospero Grech mal-Papa Franġisku.

 

Jekk il-platti jtiru ħalluhom.  Imma qatt tħallu jum jgħaddi mingħajr ma tagħmlu paċi!

Tista’ tgħinna fi traduzzjoni, proof reading,  typing, iffilmjar jew recording, tpinġija, inkella għajnuna fil-bini u l-manutenzjoi tal-website?

F'paġni oħra ...

  Il-Liturġija tas-Sigħat għal kuljum.

  L-Assemblea Djoċesana 2014

  Evanġelizzazzjoni ġdida

  Il-Kelma tal-Ħajja ta' Novembru

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja

  Id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan ta' Malta

  Ġabra ta’ riżorsi dwar il-Familja

  Id-Djakonat Permanenti f'Malta

 

Kristu Sultan

 

Ħudu b’wirtkom

is-Saltna li tħejjiet għalikom sa mill-bidu ...

 

... Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għatx u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont għeri u libbistuni, kont marid u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni.

(Mill-Vanġelu tal-Ħadd, 23/11/2014)

Ġwanni Pawlu II fuq il-Ġisem tal-Bniedem.

Katekeżi dwar il-ġisem tal-bniedem, imqassma f’129 diskors li l-Papa San Ġwanni Pawlu II għamel bejn Settembru 1979 u Novembru 1984.  Ħafna minnhom diġà lesti bil-Malti.


L-Isqof Charles J. Scicluna lid-Djakni ġodda ...

"Tibżgħux mill-pjagi ta’ Ġesù. ... 

Kunu l-balzmu tal-Knisja."  

Il-Ħadd 9 ta’ Novembru 2014:  Erbgħa seminaristi u patri Kapuċċin ġew ordnati djakni minn Mons. Charles J. Scicluna, Amministratur Appostoliku, waqt quddiesa li ġiet iċċelebrata fil-Parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid. 

 

"Il-kumplimentarjetà bejn ir-ragel u l-mara

hija l-bażi taż-żwieġ u tal-familja"

Meta, f’dan il-kuntest, nitkellmu dwar il-kumplimentarjetà bejn il-mara u r-raġel ma rridux inwaħħdu dan it-terminu mal-idea sempliċistika li r-rwoli kollha u r-relazzjonijiet taż-żewġ sessi huma magħluqin f’mudell wieħed u statiku.  Il-kumplimentarjetà għandha bosta forom għax dak li kull raġel u mara jikkontribwixxu fiż-żwieġ u fl-edukazzjoni tal-ulied hu l-pakkett tal-personalità individwali tagħhom.  Ir-rikkezza personali, il-kariżma personali u l-kumplimentarjetà għalhekk tinbidel f’rikkezza kbira.  U dan mhux biss hu tajjeb imma wkoll sabiħ.

 

Il-Liturġija tas-Sigħat fuq il-Laikos …

Matul l-aħħar snin permezz ta’ dan is-sit wassalna taqsimiet prinċipali mill-Liturġija tas-Sigħat. Sallum dawn huma l-Lawdi, l-Għasar u l-Kompieta.  Imma mill-bidu tal-Avvent, li huwa wkoll il-bidu ta’ Sena Liturġika ġdida, aħna se nibdew inwasslu t-test kollu tal-Liturġija tas-Sigħat, jum b’jum.  Għal aktar faċilità qed nipprovdu link permanenti fuq nett tal-kolonna li hemm fuq ix-xellug ta’ din il-paġna. 

Tista’ tidħol għaliha ukoll minn hawn ...

Verżjoni għall-mobile ...

Taqsimiet ewlenin ...

  Il-Bibbja

  Il-Katekiżmu tal-Knisja

  Liturġija

  Kitbiet Missirijiet il-Knisja

  Mill-Papa Franġisku

  Minn Papiet Oħra

  Mill-Konċilji Ekumeniċi

  Mill-Knisja f’Malta

  Talb u Devozjonijiet

  Arkivju tal-Laikos

 

Mezzi soċjali u tagħrif ...

  Blog

  Facebook

  Ħinijiet tal-Quddies

  Knejjes għall-Adorazzjoni

  Links ma’ siti oħraĠwanni Pawlu II dwar il-Missjoni tal-Knisja fil-Familja

"Knisja Mqaddsa ta' Alla, inti ma tistagħx tagħmel il-missjoni tiegħek, ma tistagħx twettaq il-missjoni tiegħek fid-dinja, jekk mhux permezz tal-familja u l-missjoni tagħha.  ..."


Ara l-Evangelii Gaudium bil-Malti ►