L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

Lectio Divina għar-Randan

Matul ir-Randan qed issir Lectio Divina minn Fr Martin Micallef, Kapuċċin. [klikkja]

 

 

 

Il-Vanġelu tat-Tieni Ħadd tar-Randan bi stampi animati, kliem u mużika. [klikkja]

Pastorali għar-Randan 2015

Pastoral għar- Randan 2015: Sawm: Stennija, Antiċipazzjoni, Wens, Maħfra. .. [klikkja]

Ras ir-Randan

fit-18 ta' Frar 2015

Paġna b’diversi riżorsi pastorali għal matul ir-Randan.[klikkja]

It-Tieni Ħadd tar-Randan

Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri dwar il-Vanġelu tal-Ħadd li ġej. [klikkja]

Il-Papa Franġisku

Ir-Randan hu żmien ta’ tiġdid għall-Knisja, għall-komunitajiet u għall-fidili individwali.  Fuq kollox, però huwa żmien ta’ grazzja.

 

Kristu Jixxotta d-Dmugħ

Ittra Pastorali mill-Isqof Mario Grech għar-Randan 2015.

... [klikkja]


It-Teoloġija tal-Ġisem

Minn San Ġwanni Pawlu II

Bejn is-snin 1979 u 1984, il-Papa San Ġwanni Pawlu II ta 129 katekeżi dwar it-Teoloġija tal-Ġisem.  Kien propju fil-bidu ta’ waħda minn dawn l-Udjenzi tiegħu li huwa kien milqut minn tir ta’ pistola sparata lejl minn Mehmet Ali Ağca.  

It-testi kollha ta’ dawn id-diskorsi kienu miġjuba għall-Malti minn Emanuel Zarb u tista’ ssibhom miġbura fil-Laikos.  [klikkja]


Mill-istess paġna tista’ tisma’ recording tal-Ittra Appostolika moqrija bil-Malti minn Alfred Mallia.

Ara l-Evangelii Gaudium bil-Malti ►

It-Testment il-Ġdid fuq il-Mobile

Issa tista’ ssib il-kotba kollha tat-Testment il-Ġdid bil-Malti f’verżjoni tal-mobile.  Qed isir  xogħol biex sa ftit jiem oħra jkun hemm ukoll it-Testment il-Qadim.  Il-link hija din … http://www.laikos.org/BB/BB.htm


Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan

Belt tal-Vatikan, It-Tlieta, 27 ta’ Jannar 2015: Dalgħodu s-Santa Sede publikat il-Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2015. Ras ir-Randan din is-sena tkun fit-18 ta’ Frar.  Ara l-messaġġ tal-Papa bil-Malti ...  [klikkja]


Ix-Xhieda tal-Familja tal-Martri Kopti

Ħu tnejn mill-vittmi stqarr fuq Sat-7 kif il-familji taghhom huwa kburin bihom u ferħanin li tant persuni mill-villaġġ tagħhom mietu martri tat-twemmin tagħhom.  [klikkja]


 Ħsibijiet spiritwali għal kull jum tar-Randan 2015 miktuba minn Monsinjur Joe Farrugia (Għawdex).  [klikkja]

Żidiet riċenti ...