LIBRERIJA TA' RIŻORSI PASTORALI

Miġbura mis-Segretarjat għal-Lajċi, Malta

 

Il-Messaġġ tal-Milied għadu validu?

Illum, fi tmiem l-2017, meta għaddew kważi 2000 sena mill-ġrajja oriġinali, meta l-bniedem qiegħed fiċ-centru tad-dinja l-allat foloz tal-flus u l-kummerċ, il-messaġġ tal-Milied għadu validu?  Għadu jagħmel sens? Il-filmat qasir ta' hawn fuq bħal donnu qed iwieġeb, "iva".  Imma inti x'taħseb?

Iktibilna l-opinjoni tiegħek minn hawn stess ...

   

ŻIDIET RIĊENTI

Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar il-Milied waqt erba' Udjenzi Ġenerali li kien ta' fl-1978.


Talba mill-Papa Piju XII għall-Konsagrazzjoni tal-Knisja u tal-Umanità lill-Qalb ta' Marija. Radju Messaġġ. 31/10/1942.


Il-Quddiesa: Ir-Rit tal-Bidu.  Il-ħames katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 20/12/2017.


Mater Ecclesiae: Mara hawn hu ibnek. Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Marid, imfakkar fil-11 ta' Frar 2018. 26/11/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Parteċipanti fil-Kors Organizzat mit-Tribunal tar-Rota Rumana. 25/11/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tielet Ħadd tal-Avvent. 17/12/2017.


Ittra Appostolika tal-Papa Ġwanni Pawlu II liż-Żgħażagħ tad-dinja. Kien kitibha fl-okkażjoni tas-Sena Internazzjonali  taż-Żgħażagħ. 31/03/1985.


Għaliex immorru l-quddiesa l-Ħadd. Ir-Raba katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Quddiesa. Udjenza Ġenerali. 13/12/2017.


Żmien l-Avvent. Riflessjonijiet ispirati mill-Patrijarki u mill-Profeti tal-Antik Testment.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bangladesh. Diskors lill-Isqfijiet. 01/12/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Myanmar. Laqgħa mal-Isqfijiet. 29/11/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-Tieni Ħadd tal-Avvent. 10/12/2017.


Min huwa l-Papa Franġisku? Sensiela ta' 23 programm qasir awdjo li jagħtu ħarsa lejn il-ħajja u l-persuna tal-Papa.


Att ta' Qima mill-Papa Franġisku lill-Immakulata fi Piazza di Spagna, Ruma. 08/12/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni. 08/12/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. Jitkellem dwar il-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Myanmar u l-Bangladesh. 06/12/2017.


Newletter tas-Soċjetà Patristika Maltija. Ħarġa ta' Diċembru 2017. 05/12/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-1 Ħadd tal-Avvent. 03/12/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Myanmar u l-Bagladesh. Konferenza Stampa waqt it-titjira lura lejn Ruma. 02/12/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bangladesh.  Diskors lis-Saċerdoti, Reliġjużi, Persuni f'Ħajja Konsagrata, Seminaristi u Novizzi. 02/12/2017.


Messaġġ vidjo tal-Papa Franġisku liċ-CELAM dwar il-laqgħa għal-lajċi b'responsabbiltajiet Politiċi. 01/12/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku fil-Bagladesh. Omelija fil-Quddiesa u Ordinazzjoni Presbiterali f'Dhaka. 01/12/2017.


Il-Feħma tal-Papa Franġisku għat-Talb matul Diċembru 2017.  01/12/2017.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku f'Bangladesh. Diskors fil-laqgħa Inter-Reliġjuża u Ekumenika u diskors lir-Rifuġjati Rohingya. 01/12/2017.


Pustini bil-fehmiet tal-Papa għat-talb matul kull xahar tas-Sena 2018.


Il-Video tal-Papa Franġisku dwar il-fehma tiegħu għat-talb matul Diċembru 2017.


 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

  ADORAZZJONI LIVE

 

Mill-Ittra tal-Papa Franġisku liż-Żgħażagħ

Bi pjaċir inħabbrilkom li f’Ottubru 2018 sa jiġi ċċelebrat is-Sinodu tal-Isqfijiet bit-tema “Iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali”. Ridt li tkunu intom fiċ-ċentru tal-attenzjoni għax jiena nġorrkom fil-qalb tiegħi. Propju llum qed jiġi ppreżentat id-Dokument Preparatorju, li nafdah lilkom ukoll bħala “boxxla” tul din il-mixja ..

Ara wkoll aktar riżorsi fil-paġna tas-Sinodu taż-Żgħażagħ ...

 

Rebecca Kiessling imnissla minn stupru

 

IL-BIBBJA BIL-MALTI

 

TALB POPOLARI

KATEKEŻI DWAR IL-QUDDIESA

Fl-aħħar Udjenzi Ġenerali tiegħu ta' kull nhar ta' Erbgħa, il-Papa Franġisku beda jagħti sensiela ta' katekeżi dwar il-quddiesa.  Tista' ssibhom bil-Malti ...

 

IT-TAMIET TAL-KNISJA U TAD-DINJA

Fl-awguri tiegħu għall-Milied il-Kardinal Peter Turkson jislet minn kliem il-Konċilju t-tħassib tal-Knisja dwar il-qagħda tad-dinja llum ...

L-ABORT

Qtilt erbgħa minn uliedi ... ibni kien qed jikber fija u qtiltu ...

 

IL-FAMILJA

L-Amoris Laetitia tal-Papa Franġisku dwar il-Familja ...

 

ITTRA LIŻ-ŻGĦAŻAGĦ

L-ittra li l-Papa San Ġwanni Pawlu II kien kiteb liż-żgħażagħ ...

ATT TA' KONSAGRAZZJONI

 

Konsagrazzjoni tal-Knisja u l-Umanità lill-Madonna ...

 

IL-KNISJA TEMMEN FL-INDULĠENZI?

Il-Knisja Kattolika għadha temmen fl-Indulġenzi? ...

 

SENA LITURĠIKA ORDO 2017-2018

Iċ-Ċelebrazzjoni tal-Quddies, il-Liturġija tas-Sigħat, etc ...

 

ĠWANNI PAWLU II DWAR IL-MILIED

Katekeżi tal-Papa Ġwanni Pawlu iI dwar il-Milied ...

 

RIŻORSI GĦAL ŻMIEN IL-MILIED

Għadd ta' riżorsi li jistgħu jintużzw fi żmien il-Milied ...

 

IL-QUDDIES MFISSRA BIĊĊA BIĊĊA

Fr Michael Bugeja fi 12-il vidjo qasir dwar il-Quddiesa ...

IL-FEHMA

TAL-PAPA

F'DIċembru nitolbu biex l-anzjani jgħinu ħalli tixtered il-fidi ...

 

JIKTBILNA

FR  MARIO ATTARD

L-esperjenzi li kuljum jiltaqa' magħhom fil-ħidma tiegħu ...

 

DUN ĠWANN CARUANA

 MILL-BRAŻIL

Dwar l-esperjenzi tiegħu  u oħrajn fil-missjoni ...

 

REFLECTIONS BY

GEORGE CALLEJA

Short yet deep reflections to inspire and encourage ...

 

X'TISTA' TAQRA

FIL-LEĦEN TAL-ĦADD

Gazzetta tal-Ħadd b'ispirazzjoni Kattolika ...

 

EWTN EUROPE ON

 LAIKOS

Follow EWTN on Laikos ...

EWTN TV GUIDE ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta