Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

Mezzi soċjali u tagħrif ...

 Blog

 Facebook

 Ħinijiet tal-Quddies

 Knejjes għall-Adorazzjoni

 Ħolqa ma’ siti oħra

 Twitter

 

 Dun Hector Scerri

Il-Ġublew tal-Ħniena bħala stedina minn Alla għalina. [klikkja]

Il-Ġublew

tal-Ħniena

Riżorsi għall-Ġublew tal-Ħniena li jibda fit-8 ta’ Diċembru.  [klikkja]

 Il-Papa Franġisku

Il-Papa jħabbar Ġublew Straordinarju tal-Ħniena. [klikkja]

 Dun Joe Galea Curmi

X’inhuwa l-Ġublew tal-Ħniena mħabbar mill-Papa?  [klikkja]

 Raġel u Mara Ħalaqhom

Minn Mons Anton Gouder dwar it-Teoloġija tal-Ġisem.   [klikkja]

In-Novena ta’ Għid il-Ħamsin

Il-Ġimgħa, 15 ta’ Mejju 2015: Illum huwa l-ewwel jum tan-Novena ta’ Għid il-Ħamsin.  Biex inħejju ruħna aħjar għal din is-Solennità kbira tal-Knisja, qed inwasslu disa’ video clips b’riflessjoni qasira.  Dawn huma preżentati minn Fr Hayden Williams OFM Cap, wieħed għagħal kull jum tan-novena.

[klikkja]

Il-Kelma tal-Mulej f'Jum Għid il-Ħamsin

 

Riflessjoniji minn Patri Hayden Williams OFM Cap [klikkja]

 
 

Stampi animati bi kliem u mużika minn Joyce u Raymond Zammit.  [klikkja]

 

 

Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri, Parroċċa Iklin. [klikkja]

Il-Logo u l-Motto tal-Ġublew tal-Ħniena

Il-logo uffiċċjali tal-Ġublew tal-Ħniena huwa disinjat ta’ Fr Marko Rupnik SJ, u juri lil Ġesù bħala r-Ragħaj it-Tajjeb li qed jerfa’ fuq spallejh lir-ruħ mitlufa, raffigurata fil-persuna ta’ Adam.  B’dan juri li hija l-imħabba ta’ Kristu li twassal fi tmiemu l-misteru tal-Inkarnazzjoni li jilħaq il-milja tiegħu fl-opra tal-Fidwa.

Ta' min jinnota li l-għajn tal-lemin ta’ Kristu hija mwaħħda ma’ dik tax-xellug ta’ Adam.  Dan juri li bil-Ħniena ta’ Alla, Kristu u l-bniedem jaraw minn għajnejn ta’ xulxin.

Il-kliem tal-motto li jidher fuq ix-xellug tal-logo huwa, “Ħanina bħall-Missier”

[klikkja fuq il-logo ...]

 

Żidiet riċenti ...

  Diskors tal-Papa Franġisku fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni ta’ Għid il-Ħamis qabel it-talba tar-Regina Coeli. 24/05/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-Quddiesa ta’ Għid il-Ħamsin. 24/05/2015.

  Misericordiae Vultus mill-Papa Franġisku dwar il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena. Indiċi ta’ Temp Prinċipali. 21/05/2015.

  Udjenza Ġenerali. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja.  L-Edukazzjoni. 20/05/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet Taljani (CEI). 18/05/2015.

  Rit tat-Tifi tal-Blandun fi tmiem Żmien l-Għid.

  Messaġġ tal-Papa Franġisku fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni tal-Kanonizazzjoni u r-Regina Coeli. 17/05/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa u Kanonizzazzjoni.  17/05/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 13/05/2015.

  Talba tal-Papa Franġisku għall-Ġublew tal-Ħniena 2015-2016.

  Logo għall-Ġublew tal-Ħniena 2015-2016.

  Ħobbu lil xulxin.  Omelija tal-Isqof Mario Grech. 10/05/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. 10/05/2015.

  Inqajjmu x-xewqa għal-Alla. Omelija mill-Isqof Mario Grech fil-festa ta’ San Ġorġ Preca.  08/05/2015.

  Misericordiae Vultus.  Ħsibijiet, u Temi Prinċipali, u Analiżi tal-Bolla tal-Indizzjoni miġbura minn Dun Hector Scerri.  07/05/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Iż-Żwieġ (II).  06/05/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Parroċċa Rumana, Santa Mara Regina Pacis, 03/05/2015.

  It-Talb,  Ittra tal-Isqof Bruno Forte, Messaġġ għar-Randan 2007.

  Diskors tal-Papa Franġisku. Regina Coeli tal-Ħames Ħadd tal-Għid. 03/05/2015.

Żidiet oħra li saru qabel

"Għid il-Ħamsin jgħinna nerġgħu ngħixu l-bidu tal-Knisja."

L-Ispirtu s-Santu jissawwab il-ħin kollu llum fuq il-Knisja u fuq kull wieħed minna sabiex aħna nitilqu’ l-medjokrità tagħna u noħorġu mill-għeluq tagħna u mwasslu lid-dinja kollha l-imħabba kollha ħniena tal-Mulej. ...  [Regina Coeli, 24/05/2015]