Segretarjat għal-Lajċi, Malta.


IL-VJAĠĠ TAL-PAPA FRANĠISKU F'KUBA

Segwi dirett id-diskorsi kollha tal-Papa u wara wkoll bil-Malti

 

Il-Ħadd, 20ta' Settembru 2015: 

Wara l-wasla tal-Papa Franġisku u l-merħba mogħtija lilu fl-ajruport ta' Havana, illum huwa jqaddes fil-Plaza de la Revolución, (3.00pm ħin ta' Malta).

Tista' ssegwi l-Papa f'dan il-Vjaġġ Apposoliku tiegħu minn din il-paġna billi tikklikkja fuq il-programm ta' hawn taħt.  Id-diskorsi tal-Papa, wara ssibhom miġjuba għall-Malti mit-tim tal-Laikos.

 Merħba fl-Ajruport ta' Ħavana. 19/09/2015 [...]

 Quddiesa u Angelus f'Havana, 20/09/2015 [...]

 Talba tal-Għasar fil-Katidral. 20/09/2015 [...]

 Laqgħa maż-Żgħażagħ. 20/09/2015 [...]

 Tberik tal-belt ta' Holguin. 21/09/2015. [...]

 Quddiesa f'Holguín. 21/09/2015 [...]

 Quddiesa f'Santiago. 22/09/2015 [...]

 Laqgħa mal-Familji f'Santiago. 22/09/2015 [...]

MIN SE JIPPROTEĠI L-EMBRIJUN?

Lejn ħarsien sħiħ t’ulied Maltin

Filwaqt li nifhmu t-tbatija u l-uġigħ ta’ dawk li jixtiequ jsiru ġenituri u ma jistgħux, il-bżonn li t-tifel jew tifla jkunu magħquda mal-omm u l-missier bioloġiku tagħhom għandu jiġi qabel ix-xewqa jew is-sodisfazzjoni li wieħed isir ġenitur. Qed niktbu biex nappellaw lil kull min hu nvolut fid-deċiżjonijiet li se jittieħdu wara l-proċess ta’ konsultazzjoni dwar l-emendi tal-Embryo Protection Act biex l-embrijun jibqa’ fiċ-ċentru tal-ħarsien meta tkun ikkunsidrata xi emenda.”  Dan kien dikjarat minn grupp ta’ ommijiet li jaħdmu fil-qasam soċjali, edukattiv u taż-żgħażagħ. bħala reazzjoni għall-emendi proposti li jsiru fl-Embryo Protection Act.   […]


L-ISQFIJIET TAL-EWROPA DWAR IL-KRIŻI TAR-REFUĠJATI

L-Ewropa għandha tadotta politika komuni

Ma nistgħux naċċettaw il-fatt li nies jegħrqu jew imutu fgati fuq il-fruntieri tal-Ewropa.  Il-bini ta’ ħitan jew inkella t-tqegħid ta’ barbed wire biex ir-refuġjati ma jkunux jistgħu jidħlu fl-Ewropa mhumiex soluzzjoni. Barra minn hekk, hu dmir nisrani li  ngħinu lir-refuġjati, ġejjin minfejn ġejjin jew hi xinhi r-reliġjon tagħhom.  [...]


DISKORS TAL-PAPA FRANĠISKU LIĊ-ĊELLOLI PARROKKJALI TA' EVANĠELIZZAZZJONI

L-Ewkaristija trid tkun il-qalb tal-missjoni tagħkom

Intom imsejħin biex tkunu bħal żerriegħa li permezz tagħha l-komunità parrokkjali  tistaqsi lilha nnifisha dwar il-ħajja missjunarja tagħha, u allura tridu tħossu taħraq fikom is-sejħa li tiltaqgħu ma’ kulħadd biex tħabbru l-ġmiel tal-Evanġelju. ... Ibqgħu dejjem miftuħa għal dan is-smigħ u araw li  qatt ma jeżawrixxi ruħu minħabba l-għeja jew id-diffikultajiet tal-mument, għax  b’hekk tibqgħu fidili lejn il-Kelma tal-Mulej, u fl-istess ħin dan iqanqalkom biex tegħlbu t-tfixkil  li tiltaqgħu miegħu fil-mixja tal-evanġelizzazzjoni.  [...]


INDULĠENZA GĦALL-ĠUBLEW STRAORDINARJU TAL-ĦNIENA

Tista’ tinkiseb ukoll għall-għeżież mejtin

Issa li qed joqrob il-Ġublew Staordinarju tal-Ħniena, nista’ niffoka fuq xi punti li nemmen li għandna nieqfu fuqhom biex nagħmlu mod li ċ-ċelebrazzjoni tas-Sena Mqaddsa tkun għal kull min jemmen tabilħaqq żmien ta’ laqgħa mal-ħniena ta’ Alla.  Fil-fatt, hi xewqa tiegħi li l-Ġublew ikun esperjenza ħajja ta’ kemm il-Missier hu qrib tagħna, hekk li bħal donnu jrid imissina b’idu ħelwa, biex isaħħaħ il-fidi ta’ kull min jemmen u hekk titqawwa dejjem iżjed ix-xhieda li jagħti.  [...]


SAN ĠWANNI PAWLU II DWAR IS-SAGRAMENT TAL-PENITENZA

Ittra Appostolika dwar xi aspett tas-Sagrament tal-Penitenza

"Għandi f’moħħi issa, li nagħmel kuraġġ u fl-istess waqt stedina qawwija, lil Ħuti Isqfijiet u permezz tagħhom lill-presbiteri kollha li jagħtu ħajja ġdida u mmedjata lis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni. Din hija ħtieġa ta’ karita awtentika u ġustizzja pastorali tassew."

Riżorsa pastorali oħra li minkejja li għaddew 13-il sena tista' tkun ta' għajnuna għal matul il-Ġublew  tal-Ħniena.   [...]

Ara wkoll il-paġna tal-Ġublew tal-Ħniena b'diversi riżorsi [...]


L-ENĊIKLIKA LAUDATO SI' ...

Il-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni

Minn San Franġisk għall-Papa Franġisku ...

 Dak li qed jiġri lid-dar tagħna ...

 L-Evanġelju tal-ħolqien ...

 L-għerq uman tal-kriżi ekoloġika ...

 Ekoloġija integrali ...

 Xi linji ta’ orjentament u azzjoni ...

 Edukazzjoni spiritwali u ekoloġika ...

Ara l-Enċiklika bil-Malti flimkien ma’ bosta riżorsi dwarha  [...]

AWDJO

L-Enċiklika Laudato Si'  issa wkoll moqrija bil-Malti f'format mp3 [...]


Jekk hemm xi ħaġa li żgur inti tista’ tkellimna dwarha hija l-familja.  Ħu sehem fid-diskussjoni inti wkoll billi tiktbilna l-fehmiet tiegħek  ...


 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

ŻIDIET RIĊENTI ...

 Omeliji u diskorsi tal-Papa Franġisku fil-Vjaġġ Appostoliku tiegħu f'Kuba.  Mid-19 sat- 22/09/2015.

 Tislima tal-Papa lill-Ġurnalisti tul it-titjira Ruma - Havana. 19/09/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja - Popli. Udjenza Ġenerali, 16/09/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-24 Ħadd matul is-sena. 13/09/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja - Komunità. Udjenza Ġenerali, 09/09/2015.

 L-Isqfijiet Ewropej dwar il-kriżi attwali tar-Refuġjati. 09/09/2015.

 Syntagma Nru 36. Fuljett mill-Monasteru San Pietru fl-Imdina.

 Nagħtu ospitalità li-refuġjati. Stqarrija tad-Djoċesi ta' Għawdex.06/09/2015.

 Appell mill-Papa Franġisku biex il-parroċċi jospitaw familja refuġjata. 06/09/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-23 Ħadd matul is-sena. 06/09/2015.

 Diskors tal-Papa Fran[isku lill-Membri taċ-Ċelloli ta' Evanġelizzazzjoni.  05/09/2015.

 Intenzjoni tal-Papa Franġisku għat-talb matul ix-xahar ta'  Settembru 2015.

 Il-Vjolenza tal-Imħabba. Omelija waqt l-Ordinazzjoni Episkopali ta' Mons George Bugeja OFM. 04/09/2015.

 Il-Familja - Evanġelizzazzjoni. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 02/09/2015.

 Ittra tal-Papa Franġisku dwar Indulġenza fil-Ġublew tal-Ħniena.  01/09/2015.

 Ittra mill-Isqof Mario Grech lit-Tfal fl-okkażjoni tal-Jum Dinji ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien. 01/09/2015.

 Newsheet tal-Għaqdiet Kattoliċi f'Għawdex. Nru 465. Settembru 2015.

Żidiet oħra li saru qabel

FIL-KNISJA KATTOLIKA

BEJN IS-SNIN 2014 U 2016

  Ġublew tal-Ħniena [...]

  Sena tal-Ħajja Kkonsagrata [...]

  Sinodu dwar il-Familja [...]

 

IL-KELMA TA' ALLA F'JUM IL-MULEJ

Il-Ħadd, 20 ta' Settembru 2015,  25 Ħadd matul is-Sena "B"

 Stampi animati bl-awdjo minn Joyce u Raymond Zammit.

 Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri.

 Ħsieb minn Fr Hayden Williams OFMCap.

 Preżentazzjoni bi slides mis-Segretarjat Liturġija.

IL-PAPA ĠWANNI PAWLU II

  It-Teoloġija tal-Ġisem [...]

  Katekeżi dwar Ġesù Kristu  [...]

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

TAL-ĦADD, 20 ta' Settembru 2015

Nazzjonali

 L-ewwel konsagrazzjoni episkopali f Ta' Pinu

 Il-Qorti tilqa’ talba tal-Kurja

 P. Ġorġ Zammit il-Provinċjal tal-Franġiskani Konv.

 Xita ta’ grazzji u ta’ karità fix-xagħra

 Korsijiet għall-katekisti tat-tfal, adolopxxenti u adulti

 10,000 euro lill-Fondazzjoni Rise

 Żgħażagħ mill-Iraq mistiedna tad-djoeċesi t’Għawdex

 Jintlaqgħu l-applikazzjonijiet għall-Università Terz Età

 Vestizzjoni ta’ novizz ġdid fi ħdan l-Ordni Dumnikan

 

Internazzjonali

 Avvenimenti sbieħ u ta’ sfida

 Talb biex il-vjaġġ tal-Papa f’Kuba jħalli l-frott mixtireq

 Il-Ministri Ewropej tal-Ambjent iltaqgħu mal-Papa

 L-avvenimenti ewlenin tal-Papa sa Novembru

 Pjazza San Pietru se tinbidel f’konfessinarju 

 Film dwar il-Papa Franġisku qed jagħmel suċċess

 Riforma fil-proċedura tan-nullità taż-żwieġ

 Saċerdot  Malti fit-tmexxija ta’ moviment internazzjonali

 Ir-rabta bejn il-familja u l-Knisja

 Laqgħa Ewropeja tal-Fraternità Charles de Foucauld

 

Opinjoni

 Tagħlim li m’għandniex inħalluh għaddej

 Il-qdusija tal-familja

 Il-vjolenza tal-imħabba

 Id-diversi wċuħ tal-faqar

 Fidi u reliġjon

 Nies ta’ sinsla

 Il-Maġġur Anthony Aquilina

 Mill-ħażna tat-tifkiriet

 Kemm huma ffortunati wliedna

 L-awtorità pubblika f’demokrazija

 Kontra l-aħħar attakki fuq il-ħajja umana

 Esperjenza fl-Albanija

 Putin jgħallimna

 Il-Professu Albert Fenech

 L-anzjanità attiva

 

Il-Kelma

 Il-koabitazzjoni

 San Vinċenz de Paul

 Mgħarraf minn Alla bil-mewt tiegħu

 Għix ħajja li tgħinek tkun qrib Ġesù

 Kultura Nisranija fl-Ewropa

 Alla, il-Madonna, il-qaddisin u l-President

Il-ħarġa tal-Ħadd, 20 ta' Settembru .. [...]

 

L-AĦĦAR AVVIŻI

GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex [...]

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża [...]

 Evangelii Gaudium [...]

 Ġrajjiet il-Knisja [...]

 Il-Kelma tal-Ħajja [...]

 Korsijiet ta' Formazzjoni [...]

 Raġel u Mara Ħalaqhom [...]

 Santi Padri - Wirt Missirijiet il-Knisja [...]

 Santi Padri - Kitbiet Missirijiet il-Knisja bl-Ingliż [...]