L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI  

ILLUM:

 


 

 Nipproteġu l-ħajja dejjem u kullimkien

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-21 Ħadd matul is-Sena. 21/08/2016.


Aktar katekezi mill-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Ispirtu s-Santu miġjuba għall-Malti. Numri 9, 10 u 11.


Sedula Mater, Motu Propju tal-Papa Franġisku li bih waqqaf Dikasteru Pontifiċju ġdid għal-Lajċi, il-Familja u l-Ħajja. 15/08/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa ta' Santa Marija. Mosta, 15/08/2016.


Omelija tal-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-Beatifikazzjoni ta' Madre Teresa ta' Calcutta. 19/10/2003.


Il-Ħniena, għodda tal-komunjoni. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza. 17/08/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tal-Assunta. 15/08/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Pontifikal ta' Santa Marija. 15/08/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Velja tal-Assunta. Zuntier tas-Santwarju ta' Pinu. Għarb. 14/08/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-miżżewġin. Ħal Għaxaq. 13/08/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna f'laqgħa maż-Żgħażagħ tal-Mixja Neo-Katekumenali. Ħamrun, 12/08/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna liż-Żgħażagħ li marru l-JDŻ 2016. 11/08/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-Kapitlu Ġenerali tad-Dumnikani. 04/08/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-20 Ħadd matul is-Sena. 14/08/2016.


The Midas Curse. Artiklu tal-Arċisqof Charles Scicluna. Malta Indipendent on Sunday. 14/08/2016.


Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin fis-Solennità ta' Santa Marija. 06/08/2016.


Stqarrija tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent dwar bini għoli f'Malta. 12/08/2016.


L-ewwel tliet videos minn sensiela preżentata minn Fr Michael Bugeja dwar il-quddiesa.


Udjenza Ġenerali. Il-Papa Franġisku jkompli bil-katekeżi dwar il-ħniena. 10/08/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa ta' Sta Kjara. Dar Manresa, Victoria. 07/08/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tad-dsatax-il Ħadd matul is-sena. 07/08/2016.


Messaġġ tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tat-300 sena mill-konsagrazzjoni tal-Katidral. Victoria. 05/08/2016.


Il-Video tal-Papa għax-xahar ta' Awwissu.  L-isports u l-kultura tal-laqgħa. 01/08/2016.


Il-Logo tal-Ġublew tal-Ħniena imfisser mill-artist nnifsu, Padre Marko Ivan Rupnick SJ.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Ġublew mal-Kappillani. Imdina, 03/08/2016.


Meditazzjoni tal-Papa Frangisku fil-Bażilika ta' Santa Marija tal-Anġli, Assisi. 04/08/2016.


Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Isqfijiet Pollakki. 27/07/2016.


Rocco Buttiglione dwar l-Amoris Laetitia. Osservatore Romano, 20/07/2016.


Paġna ġdida ta' riżorsi dwar l-Ewtanasja.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-ewwel Udjenza Ġenerali wara l-Vjaġġ fil-Polonja. 03/08/2016.


F'Awwissu nitolbu mal-Papa Franġisku biex l-isport ikun okkażjoni ta’ fraternità u jagħti s-sehem tiegħu għall-paċi fid-dinja.


Konferenza Stampa tal-Papa Franġisku waqt it-titjira Polonja-Ruma. 31/07/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Voluntiera fil-Polonja. 31/07/2016


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus mill-Polonja. 31/07/2016.


Quddiesa tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji taż-Żgħazagħ fil-Polonja. 31/07/2016.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

◄   Ħsieb għal matul il-jum,

 

IL-LOGO TAL-ĠUBLEW TAL-ĦNIENA

Il-Ħarsa ta' Kristu stess hi l-fus tal-Logo

 

Patri Marko Ivan Rupnik, teologu Ġiżwita.  Idejh ħolqu xbieha ta Kristu, ir-Ragħaj it-Tajjeb, li fuq spallejh qed iġorr lil Adam ...

ara l-filmat ...

 

ĠWANNI PAWLU II DWAR MADRE TERESA

San Ġwanni Pawlu II

fil-Beatifikazzjoni ta'

Madre Teresa

"Personalment għandi gratitudni kbira lejn din il-mara qalbiena, li dejjem ħassejtha qrib tiegħi. Ikona tas-Samaritan it-Tajjeb ..."

ara l-Omelija bil-Malti ...

 

KATEKEZI MINN SAN ĠWANNI PAWLU II

Teoloġija tal-Ġisem  (129) ...

L-Anġli (6) ...

Id-Dnub (12) ...

Il-Verġni Marija (70) ...

Ġesù Kristu (85) ...

L-Ispirtu s-Santu ...

aktar fil-Laikos ...

IL-QUDDIESA

Fr Michael Bugeja

dwar il-Quddiesa

 

L-ewwel tliet videos minn sensiela li fiha, Fr Michael Bugeja se jfisser il-partijiet differenti taċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, iċ-ċentru tal-ħajja liturġika tal-Knisja. 

ara l-videos ...

   

LECTIO DIVINA

KUMMISSJONI AMBJENT DWAR BINI GĦOLI

X'inhu l-ogħla: Il-ġid komuni jew il-profitti tal-ftit?

 

Hemm ħtieġa urġenti li jiġu żviluppati ideat ġodda u tintuża kreattività biex niżviluppaw il-pajjiż b'inqas użu tal-art.

ara l-istqarrija ...

 

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

Diversi stazzjonijiet tat-Televiżjoni Kattoliċi dirett mill-Laikos stess ...

Catholic TV tal-Knisja Kattolika fl-Amerika ...

TV 2000 - mill-Konferenza Episkopali Taljana ...

EWTN - Stazzjon Kattoliku Amerikan ...

aktar stazzjonijiet TV ...

 

L-EVANĠELJU TAL-ĦADD

L-21-il Ħadd, Sena Ċ. 

San Luqa 13: 22-30

21 ta' Awwissu 2016

Animazzjoni minn Joyce u Raymond Zammit

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap

Talb tal-Fidili għall-ġimgħa kollha      Ara oħrajn ...

 

AVVIŻI

 

 

Minn entitajiet u gruppi oħra fi ħdan il-Knisja f'Malta ...

ara l-avviżi ...

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 21 ta' Awwisu 2016

aktar dettalji ...

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta