Segretarjat għal-Lajċi, Malta.


IL-KAWŻA TA' HENRY U INEZ CASOLANI

Bidu tal-proċess djoċesan u publikazzjoni ta' editti

Is-Sibt, 29 ta’ Awwissu 2015, fis-6.30pm,  fil-Knisja ta’ San Duminku, Ir-Rabat, l-Arċisqof ta’ Malta Charles J. Sciclina ser jiċċelbra quddiesa li fiha se jħabbar il-ftuħ tal-proċess djoċesan tal-kawża tal-Beatifikazzjoni tal-Qaddejja ta’ Alla, il-koppja Henry u Inez Casolani, żewġ lajċi Maltin li mietu fl-1999 u 1992 rispettivament.  Il-proċess ta’ din il-koppja miżżewġa huwa ta’ importanza kbira għall-Knisja f’pajjiżna llum, meta bosta familji huma ghaddejjin minn diffikultajiet serji fir-relazzjonijiet tagħhom, u meta tant ideat żbaljati qed jheddu mhux biss il-familja naturali, imma wkoll lill-istess eżistenza tal-bniedem.   [...]


IT-TKASBIR TAR-RELIĠJON U L-PORNOGRAFIJA

Soċjetà li tiddefendi twemmin jew nuqqas ta’ twemmin reliġjuż.

Verżjoni bil-Malti tal-Position Paper preżentata mill-Isqfijiet Maltin lill-Prim Ministru b'reazzjoni għall-proposti biex ikunu emendati l-liġijiet dwar it-tkasbir tal-reliġjon u dwar il-pornografija. Id-dokument  oriġinali li kien publikat bl-Ingliż tħejja minn grupp ta’ esperti li twaqqaf ad hoc mill-Isqfijiet, bil-għan li jikkontribwixxi għad-diskussjoni.   Ara l-verżjoni bil-Malti   [...]

Minn hawn tista' tara wkoll il-verżjoni oriġinali bl-Ingliż    [...]


KATEKEŻI TAL-PAPA FRANĠISKU DWAR IL-FAMILJA

Kemm huma sbieħ il-festi fil-familja!

Vatikan, 12 ta’ Awwissu 2015:  Fis-sensiela ta’ katekezi dwar il-familja, li l-Papa Franġisku jagħmel fl-Udjenza Ġenerali ta’ kull nhar ta’ Erbgħa, illum tkellem dwar il-festi fil-familja u fil-bidu tad-diskors tiegħu wera l-ħsieb li fil-ġimgħat li ġejjin jitkellem ukoll dwar il-familja u x-x-xoghol kif ukoll dwar il-familja u t-talb.   […]


JUM DINJI TA’ TALB GĦALL-ĦARSIEN TAL-ĦOLQIEN

Minn din is-sena sa jiġi ċċelebrat fl-1 ta’ Settembru

"Iddeċidejt li nwaqqaf anki fil-Knisja Kattolika l-Jum Dinji ta’ Talb għall-Ħarsien tal-Ħolqien, li, ibda minn din is-sena stess, sa jiġi ċċelebrat fl-1 ta’ Settembru, l-istess kif ilu jseħħ żmien fil-Knisja Ortodossa. ... Bħala Nsara nixtiequ noffru s-sehem tagħna biex tingħeleb il-kriżi ekoloġika li minnha għaddejja l-familja tal-bnedmin.  ... Il-kriżi ekoloġika għalhekk qed issejħilna għal konverżjoni spiritwali qawwija: l-Insara huma msejħa għal konverżjoni ekoloġika ..."   [...]


L-ENĊIKLIKA LAUDATO SI' ...

Il-Papa Franġisku dwar l-għożża tad-dar komuni

Minn San Franġisk għall-Papa Franġisku ...

 Dak li qed jiġri lid-dar tagħna ...

 L-Evanġelju tal-ħolqien ...

 L-għerq uman tal-kriżi ekoloġika ...

 Ekoloġija integrali ...

 Xi linji ta’ orjentament u azzjoni ...

 Edukazzjoni spiritwali u ekoloġika ...

Ara l-Enċiklika bil-Malti flimkien ma’ bosta riżorsi dwarha  [...]

PARAGRAFU 75

Mill-Enċiklika Laudato Si', paragrafu 75:

L-aħjar mod biex lill-bniedem nagħtuh postu hu li nwaqqfu l-pretensjoni tiegħu li hu xi ħakkiem assolut tal-art ... [...]


VATIKAN IL-ĦAMSIN SENA WARA

Niftħu tieqa fuq il-ġrajja li fetħet tieqa fuq il-Knisja

Fit-8 ta’ Diċembru li ġej, il-Knisja Kattolika tfakkar il-50 anniversarju mil-għeluq tal-Konċilju Vatikan II. Imma xogħol il-konċilju ma ntemmx dakinhar, anzi nistgħu ngħidu li dakinhar kien għadu jrid jibda jitwettaq, xogħol li għadu għaddej sallum. 

Fis-sena 2012 meta konna fakkarna l-50 sena mill-bidu tal-konċilju. is-Segretarjat għal-Lajċi ħejja dan il-vidjo dwar Vatikan II.   [...]

 


UDJENZA ĠENERALI MILL-PAPA FRANĠISKU

Miżżewġin li wara falliment irriversibbli daħlu f'rabta ġdida

L-Erbgħa, 5 ta’ Awwissu 2015. Vatikan:  Wara waqfa mill-Udjenzi Ġenerali matul Lulju, illum fl-Awla Pawlu VI, il-Papa Franġisku kompla bil-katekeżi tiegħu dwar il-familja.  Fid-diskors ta’ dalgħodu huwa kompla mat-tema  tal-aħħar laqgħa u tkellem dwar Familji Miġruħa.  “Il-lum nixtieq li nixħtu l-attenzjoni tagħna fuq realtà oħra: kif nieħdu ħsieb ta’ dawk li, wara l-falliment irriversibbli tar-rabta taż-żwieġ tagħhom, daħlu f’rabta ġdida.”   [...]


Tista' ssib il-katekeżijiet l-oħrajn kollha tal-Papa Franġisku  dwar il-familja  billi tiklikkja hawn.    [...]


GĦOTI TAL-KOMUNJONI EKKLEŻJASTIKA MILL PAPA FRANĠISKU LILL-PATRIJARKA TAĊ-ĊILIĊJA

Mument ta’ diffikultajiet u sfidi ġodda

Minn qalbi nagħtik, Beatitudni, il-komunjoni ekkleżjastika li qed titlobni, fi qbil mat-tradizzjoni tal-Knisja u man-normi ta’ bħalissa.   Nafda lilek u lill-ministeru tiegħek f’idejn Ġesù Kristu u l-ħarsien ta’ l-Omm Imqaddsa ta’ Alla, u minn qalbi nibgħatlek il-Barka Appostolika li nestendi fuq il-Patrijarkat kollu.  [...]

 


JASAR MODERN U TIBDIL FIL-KLIMA

Ma nistgħux nifirdu l-bniedem mill-bqija

Meta ma  jkunx hemm  ħarsien tal-ambjent, tal-ħolqien, hi, li l-bliet jikbru bla rażan. Dan hu fenomenu dinji.  Jiġri li dawn l-irjus, dawn il-bliet kbar ikomplu dejjem jikbru, iżda madwarhom  jikbru wkoll postijiet ta’ faqar u ta’ miżerja, fejn in-nies ibatu minħabba nuqqas ta’ ħarsien tal-ambjent.  [...]

 

Jekk hemm xi ħaġa li żgur inti tista’ tkellimna dwarha hija l-familja.  Ħu sehem fid-diskussjoni inti wkoll billi tiktbilna l-fehmiet tiegħek  ...


 

SEGWI FUQ IL-MOBILE TIEGĦEK ... 

 Il-Brevjar ta' kuljum ...

 It-Testment il-Ġdid ...

 L-Enċiklika, Laudato si' ...

ŻIDIET RIĊENTI ...

 Ċirkulari mill-Isqof Mario Grech dwar l-Ordinazzjoni Episkopali ta' Patri George Bugeja OFM. 22/08/2015.

 Nirritornaw lejn Kristu.  Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa' ta' Santa Marja f'Kemmuna. 22/08/2015.

 Ftuħ tal-proċess tal-Kawza tal-Beatifikazzjoni ta' Henry u Inez Casolani. 21/08/2015.

 Position Paper dwar emendi proposti fil-liġi dwar tkasbir tar-reliġjon u pornografija. [Verżjoni bil-Malti].

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Udjenza Ġenerali, 19/08/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 16/08/2015.

 Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. 15/08/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. 15/08/2015.

 Omelija tal-Papa Benedittu XVI fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija. 15/08/2012.

 Ittra Pastorali tal-Isqof Mario Grech fl-okkażjoni tal-festa ta' San Marjija. Duwa tal-Ħniena għall-Familja. 10/08/2015.

 Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja - Festa. Udjenza Ġenerali. 12/08/2015.

 Laqgħa tal-Papa Franġisku mal-Moviment Ewkaristiku taħ-Żgħżagħ. 07/08/2015.

 Ittra tal-Papa Franġisku għat-twaqif ta' Jum Dinji tal-Ħolqien. 06/08/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 09/08/2015.

 Katekeżi mill-Papa Franġisku dwar il-Familja fl-Udjenza Ġenerali. 05/08/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 02/08/2015.

 Messaġġ tal-Papa Franġisku lill-Patriarka l-ġdid taċ-Ċiliċja. 26/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 26/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku, Jasar modern u tibdil fil-klima. 21/07/2015.

 Omelija. Fid-dgħajsa ta' Pietru hemm post għal kulħadd. Sannat. 20/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 19/07/2015.

 Diskorsi tal-Papa Franġisku waqt il-Vjaġġ Appostoliku fl-Ekwador, il-Bolivja u l-Paragwaj. 05/07/2015 - 13/07/2015.

 Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-funeral tal-papà tiegħu, Emanuel. 08/07/2015.

 Diskors tal-Papa Franġisku lill-Moviment Tiġdid fl-Ispirtu. 03/07/2015.

Żidiet oħra li saru qabel

FIL-KNISJA KATTOLIKA

BEJN IS-SNIN 2014 U 2016

  Ġublew tal-Ħniena [...]

  Sena tal-Ħajja Kkonsagrata [...]

  Sinodu dwar il-Familja [...]

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

TAL-ĦADD, 23 Awwissu 2015

Lokali

Mhux se nibqghu b’idejna marbuta

Jibda l-proċess ibex il-knisja tal-Mosta ssir bażilka minuri

Ebda tolleranza għal abbużi fuq anzjani

Inġustizzja li għandha tiġi rimedjata

Solidarjetà mal-Maltin fl-Awstralja

Parti minn missjoni fl-Afrika u l-Ewropa

Arċipriet ġdid għall-parroċċa tal-Birgu

Proġett organizzar minn żgħażagħ Maltin u Taljani

Imnedija l-istemma u l-motto tal-Isqof George Bugeja

Il-fantasija ta’ Alla

L-hena tagħha hu l-hena tagħna

 

Internazzjonali

Ix-xogħol jaghti dinjità lill-bniedem u lill-familja tiegħu

Ismijiet Bibliċi fost l-aktar popolari fl-Ingiterra u Wales

Numru inqas ta’ Kattoliċi

Għall-ewwel darba l-Papa jgħid l-Angelus mill-Vatikan

Iż-żjara storika tal-Papa f’Kuba u l-Istati Uniti

Il-Papa lill-Federazzjoni tas-Servizzi Saċerdotali

Imħabbar l-innu uffiċjali tal-Ġublew tal-Ħniena

Il-Knisja Kattolika fl-Iskozja

Isqof Ingliż kontra bidla fis-Sinodu t’Ottubru

 

Opinjoni

Libertà individwali u t-tħaris tal-kwalità tal-ħajja

Il-kultura tad-dinjità

Ċikku briku

Il-maħfra ta’ bejnietna

Jiġri x’jiġri xejn ma jifridna

Il-ħtieġa tat-thejjija

Il-pornografija fuq ix-xogħol

Mużajċi, pitturi, ikoni u statwi

When in Rome do as the Romans do

Ġgant m’għola hawn

Famiji muġugħa

Mill-iskjavitù ta’ Newton għall-iskjavitù ta’ żmienna

Ħarsa lejn il-ħarġa li tal-Ħadd li ġej u arkivju [...]

GĦAŻLA MINN PAĠNI OĦRA TAL-LAIKOS ...

 Appostolat tal-Lajċi, Għawdex [...]

 Dwar Kotba b'tema reliġjuża [...]

 Evangelii Gaudium [...]

 Ġrajjiet il-Knisja [...]

 Il-Kelma tal-Ħajja [...]

 Korsijiet ta' Formazzjoni [...]

 Raġel u Mara Ħalaqhom [...]

 Santi Padri - Wirt Missirijiet il-Knisja [...]

 Santi Padri - Kitbiet Missirijiet il-Knisja bl-Ingliż [...]