L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

 

 

 

 

 Nawgurawlek Għid Qaddis !

Għaliex tfittxu lil min hu ħaj qalb il-mejtin?

L-istorja hija importanti għall-popli kollha, u hija ta' importanza ferm akbar għalina l-insara, għaliex nemmnu li hija l-ġrajja tas-salvazzjoni tagħna li matulha Alla nnifsu daħal fiha u sar wieħed minna.  Imma jekk aħna rridu insibu lil Kristu ħaj, ma nistghux nibqghu infittxuh qalb il-mejtin tal-imgħoddi, imma fost il-ħajjin ta' żmienna. 

KRISTU HU ĦAJ.  Illum hu għadu jimxi magħna kif mexa mad-dixxipli 2000 ilu. X'inhu dak li illum lilna qed iżżommna milli nagħrfuh, l-istess kif dakinhar żamm lid-dixxipli fit-triq ta' Għemmaws li jintebħu bih?

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tat-Tieni Ħadd tal-Għid u Ħadd il-Ħniena Divina. Pjazza San Pietru. 23/04/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku f'konvenju mal-Luterani dwar Luteru. 31/03/2017.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Kristu Rxoxt it-Tama tagħna. Udjenza Ġenerali. 19/04/2017.


Inter Mirifica. Digriet tal-Konċilju Ekumentika Vatikan II dwar il-Mezzi ta' Komunikazzjoni Soċjali. 04/12/1963. Verżjoni bil-Malti riveduta.


Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli.  It-Tnejn tal-Anġlu. Pjazza San Pietru. 17/04/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku fi tmiem il-quddies tal-Għid il-Kbir u qabel il-barka, Urbi et Orbi. 16/04/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tfil-Għid tal-Qawmien tal-Mulej. Pjazza San Pietru. 16/04/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Vġili tal-Għid. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 15/04/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-velja ta' talb bi tħejjija għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Santa Marija Maggiore. 08/04/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-velja tal-lejl qaddis tal-Għid. Bażilika ta' San Pietru, Vatikan. 15/04/2017.


Omelija Papa Franġisku fil-quddiesa tal-Griżma. Ħamis ix-Xirka, Bażilika ta' San Pietru, Vatikan. 13/04/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku f'Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej.  Pjazza San Pietru. 09/04/2017.


LIVE MILL-VATIKAN: Il-Papa Franġisku jiċċelebra l-quddiesa tal-Għid il-Kbir u wara jagħti l-Barka, Urbi et Orbi. 16/04/2017:9.55 am.


Siltiet Patristiċi għall-ewwel ġimgħa tal-Għid. Magħżula u maqluba għall-Malti minn Dun Jonathan Farrugia. 15/04/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Lejl Qaddis tal-Għid tal-Qawmien tal-Mulej. 15/04/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa b'tifkira tal-ikla tal-Mulej. Ħamis ix-Xirka. Ħabs ta' Paliano. 13/04/2017.


LIVE MILL-VATIKAN: L-Għid il-Kbir mal-Papa Franġisku. Segwi ċ-ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid. 15/04/2017, 8.25 pm.


L-Exultet, il-gawhra liturġika tas-Sahra tal-Għid. Kitba ta' Patri Mario Attard OFM cap.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fiċ-ċelebrazzjoni tas-Siegħa tal-Omm fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, l-Għarb. Sibt il-Għid, 15/04/2017.


Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Kolossew ta' Ruma. Ġimgħa l-Kbira. 14/04/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fl-Adorazzjoni tas-Salib f'jum il-Ġimgħa l-Kbira. Katidral tal-Assunta. 14/04/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Azzjoi Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 14/04/2017.


LIVE - Via Sagra mmexxija mill-Papa Franġisku fil-Kolossew ta' Ruma.  Ara wkoll test bil-Malti. 14/04/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tat-Tifkira tal-Ikla Solenni tal-Mulej. 13/04/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'il-Quddiesa tal-Griżma. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 13/04/2017.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. It-tamiet tad-dinja u t-tama tas-Salib. Udjenza Ġenerali. 12/04/2017.


Is-Seba' Viżti lill-Ġesł Ewkaristija fl-Artal tar-Ripożizzjoni f'nhar Ħamis ix-Xirka.  Kitba ta' Dun Nikol Aquilina.


Messaġġ tal-Papa Franġisku fl-Angelus ta' Ħadd il-Palm. 09/04/2017.


Motu Proprio tal-Papa Franġisku dwar is-Santwarji fil-Knisja. 11/02/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Ħadd il-Palm. Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta. 09/04/2017.


Il-Movie kollu ta' Franco Zeffirelli, Jesus of Nazareth 1977, b'Robert Powell fil-parti ta' Ġesł. 1977.


Ħsibijiet għall-Ġimgħa Mqaddsa. Filmati qosra b'riflessjoni minn Fr Hayden OFM cap. 09/04/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm. Katidral ta' Għawdex. 09/04/2017 - awdjo.

Omelija tal-Isqof Mario Grech f'Ħadd il-Palm. Katidral ta' Għawdex. 09/04/2017 - test.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mal-impjegati tal-BOV. Jum id-Duluri. 07/04/2017.


Marija u l-Beatitudnijiet. Riflessjoni dwar kull waħda mill-beatitudnijiet f'rabta ma' Marija.


Il-Katekeżijiet li l-Papa Ġwanni Pawlu I għamel matul it-33 jum tal-pontifikat tiegħu f'Settembru 1978.


Omelija tal-Isqof Mario Grech  fil-festa devozjonali tad-Duluri. Victoria, Għawdex. 07/04/2017.

It-test tal-Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-festa tad-Duluri. 07/04/2017.


Ittra Appostolika li biha l-Papa Ġwanni Pawlu II kien iddikjata lil Santa Tereża tal-Bambin Ġesł bħala Duttur tal-Knisja Universali. 19/10/1997.


Id-Dinjitą tal-Anzjani u l-Missjoni tagħhom fil-Knisja. Dokument tal-Kunsill Pontifiċju Lajċi. 01/10/1998.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Nagħtu raġuni tat-tama li hemm fina. Udjenza Ġenerali. 05/04/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus f'Carpi. 02/04/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Pjazza tal-Martri, waqt iż-Żjara Pastorali tiegħu f'Carpi. 02/04/2017.


L-Imħabba tal-Għarus. Via Sagra b'testi u talbiet imnebbħa mill-Eżorazzjoni Appostolika Amoris Lętitia. Santwarju ta' Pinu. 02/04/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja Parrokkjali ta' Santa Venera. Viżta Pastorali. 02/04/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Knisja l-Qadima ta' Santa Venera. Bidu tal-Viżta Pastorali fil-Parroċċa. 01/04/2017.

 Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

"It-tħabbira hienja tal-Għid: Ġesł l-imsallab, mhux hawn, qam tagħtina ċ-ċertezza ta’ faraġ li l-abbiss tal-mewt huwa megħlub, u miegħu sfaw megħlubin il-luttu, il-krib u l-qtigħ il-qalb."  Il-Papa Franġisku, Messaġġ tar-Regina Coeli, 27/03/2016.

L-GĦiD IL-KBIR MAL-PAPA FRANĠISKU

 

Dirett mill-Vatikan, iċ-ċelebrazzjonijit tal-Għid

 

Jekk ma tistax tissieħeb mal-komunitą nisranija fil-knisja, allura segwi fuq il-Laikos iċ-ċelebrazzjonijiet mmexxija mill-Papa Franġisku ...

 

L-EXULTET FIL-LEJL TAL-GĦID

 

Il-Ġawhra liturġika tas-Saħra tal-Għid.

 

Jifirħu l-qtajja ta l-Anġli fis-sema! Jifirħu l-qaddeja ta’ Alla! Ħa ddoqq it-tromba fis salvazzjoni tagħna u tħabbar ir-rebħa ta’ Sultan hekk kbir ....

 

SILTIET MINN MISSIRIJIET IL-KNISJA

Siltiet milll-kitbiet ta' Missirijiet il-Knisja għall-Ewwel Ġimgħa tal-Għid, maħsuba biex jinqraw waħda kuljum.

Aktar ...

ĊELEBRAZZJONIJIET FIL-ĠIMGĦA MQADDSA

 

Il-Funzjonijiet Liturġiċi fil-parroċċi tagħna

 

Fil-funzjonijiet ta' dawn il-jiem il-liturġija tilħaq il-qofol tagħha.. Sib minn hawn skeda sħiħa bil-postijiet, ħinijiet u ġranet ...

 

ILLUM TIBDA N-NOVENA TAL-ĦNIENA DIVINA

 

Messaġġ mill-Missjunarju tal-Ħniena, Dun Pawl Fenech

 

Grazzi għall-Papa Franġisku, il-Missjunarju tal-Ħniena, Dun Pawl Fenech se jkompli jiċċelbra jum il-Ħniena għal dawk kollha li jixtiequ jesperjenzawha ...

 

L-IKONI NSARA

L-ikoni għandhom prominenza kbira fil-Knisja Ortodossa.  Imma fl-aħħar snin l-ikona bdiet tkun apprezzata anke fil-Knisja Kattolika. 

Żewġ programmi awdjo dwar l-Ikoni ...

PAĠNA TA' RIŻORSI GĦAR-RANDAN

Il-Knisja Kattolika tagħti bidu għal dan iż-żmien importanti matul is-Sena Liturġika bl-Erbgħa tal-Irmied, miegħu il-messaġġ ta’ Kristu, “Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba”.

Paġna ta’ riżorsi għar-Randan ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

GĦAL AKTAR DETTALJI KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ ...


The Duty to Commemorate. Two seperate evenings by the Diocesan Ecumenical Commission ...

Invitaion to the Commemoration of the 5th Centenary of the Reformation. Events by Christians Together in Malta and the Evangelical Lutheran Church in Malta ...

Adorazzjoni f'Ħamis ix-Xirka fil-Knisja ta' Sant' Antnin, Raħal Ġdid. Imexxi Fr Ħayden ...

Il-Viżjoni ta' Franġisku u Franġisku. Sensiela ta' 7 laqgħat b'differenza ...

Adorazzjoni matul April 2017. Immexxija mis-Superjur Joe Fenech ...

Lectio Divina minn Dun Anton Teuma fuq il-Passjoni ta' Ġesł skont San Mattew. Fl-Istitut tal-Familja, Victoria, Għawdex ...

Seminars għall-pubbliku mill-Fakultą tat-Teoloġija dwar temi marbuta mal-fidi u l-isfidi pastorali. Aktar dettalji ...

Programm ta' ċelebrazzjonijiet liturġiċi fil-Katidral ta' Għawdex matul il-Ġimgħa Mqaddsa 2017 ...

Mrs Anna Cappello, Co-founder of ICPE Mission to deliver presentation at Genesis 2...

Lura mill-Infern. Ix-Xhieda ta' Gloria Polo,f'Malta. Ħadd il-Palm, 9 ta' April 2017 ...

Spiritual Exercises in English. More details ...

Laqgħat tar-Randan fil-Parroċċa ta' Santa Luċija. Jibdew fis-27 ta' Marzu 2017 ...

Theology Research Seminars mill-Fakultą tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Rużarju, Quddiesa u Adorazzjoni. Kull nhar ta' Ħamis fil-Knisja tal-Madonna ta' Fatima, Gwardamanġa ...

 

IT-TIENI ĦADD TAL-GĦID

Il-Ħadd, 23 ta' April 2017

 Animazzjoni tal-Quddiesa ...

 Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

 Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

 Qari tal-Quddiesa bil-lingwa tas-sinjali Maltija ...

 Vanġelu għat-tfal minn Joyce u Ray Zammit ...

PASS PASS:   IL-QADDISIN IKELLMUNA

Dawn il-ħsibijiet qosra miġbura mis-Superjur Joe Fenech issa tista' tidħol għalihom mil-link li hemm fil-kolonna tan-naħa tax-xellug, fuq nett ta' din il-paġna: Ħsieb għal matul il-jum.

 

DUN ĠWANN CARUANA MILL-BRAŻIL

Hu stess missjunarju l-Brażil għal aktar minn 30 sena, jiktbilna dwar l-esperjenzi ta' missjunarji Maltin f'70 pajjiż  ...

 

IL-BLOG TA' PATRI MARIO OFM Cap

Patri Mario Attard jiktbilna regolarment dwar diversi esperjenzi li jiltaqa magħhom fil-ħajja tiegħu ta' kuljum ...

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

Amoris Lętitia

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

 

[klikkja hawn...]