L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus u l-iffirmar tal-Ittra Appostolica, Misericordia et Misera, 20/11/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tal-għeluq tal-Ġublew tal-Ħniena. 20/11/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Katidral, Imdina, 20/11/2016.

- Ara wkoll il-filmat tal-Omelija tal-Arċisqof.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennità ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien kollu. Rotunda Parrokkjali, Xewkija. 20/11/2016.

- Isma wkoll l-Omelija tal-Isqof.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Konċistorju għall-ħolqien ta' Kardinali ġodda. 19/11/2016.


Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-għeluq tal-Assemblea Djoċesana. 19/11/2016.


Diskors ta' Fr Kevin Schembri fl-ewwel sessjoni tal-Assemblea Djoċesana. Katekumenju, Mosta. 18/11/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Patrijarka tal-Knisja tas-Sirja tal-Orjent. 17/11/2016.


Diskors tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-Oratorju, Canticum Vitæ fil-Konkatidral ta' San Ġwann. 17/11/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-Konvenju Ekkleżjali tad-Djoċesi ta' Ruma. San Ġwann Lateran. 16/06/2016.


Nistabru b'min idejjaqna. katekeżi tal-Papa Franġisku. Udjenza Ġenerali. 16/11/2016.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

 

Tgħid din se tkun it-tweġiba tal-Papa Franġisku?

Is-Sibt, 19 ta’ Novembru 2016: Tħabbar mis-sala stampa tal-Vatikan li fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena, il-Papa Franġisku ser jagħti lill-Knisja, Ittra Appostolika oħra.  Wara l-Misericordia Vultus, Wiċċ il-Ħniena, li biha ħabbar id-deċiżjoni tiegħu dwar il-Ġublew, issa dokument ieħor li jkun publikat l-għada ta’ għeluq din is-Sena ta’ Ħniena.  Il-messaġġ huwa ċar; minkejja li l-Ġublew intemm, iżda l-ħniena ser tibqa’. [aktar]

MILL-AMORIS LÆTITIA - par. 308

Pastorali aktar riġida bla lok ta' konfużjoni

 

"Nifhimhom lil dawk li jippreferu pastorali iżjed riġida li ma tħallix lok għal xi għamla jew oħra ta’ konfużjoni. Imma sinċerament nemmen li Ġesù jrid Knisja attenta għall-ġid li l-Ispirtu jxerred qalb id-dgħufijiet tagħna."  [ara poster...]

 

L-ARĊISQOF FI TMIEM IL-ĠUBLEW

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

L-Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena u l-Festa ta' Kristu Sultan ...

 

Fil-Laikos tista ssib ukoll id-diskorsi u omeliji ta' Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna ...

  KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ TARA ...


Niċċelebraw il-Ħniena ta' Alla f'għeluq il-Ġublew tal-Ħniena. Parroċċa Santa Marija Birkirkira. 19-20 ta' Novembru 2016.

Festa ta' Kristu Re u għeluq tal-Ġublew tal-Ħniena. Katidral tal-Imdina, 20 ta' November 2016.

20th Annual St Augustine Lecture - 2016. Political Augustinianism. 21st-22nd November 2016.

PFI - Christian Leadership Higher Education Award 2016-2017.

Adorazzjonijiet matul Novembru 2016. Jitmexxew mis-Superjur Joe Fenech.

CIS - An Advent Retreat in the Countryside. Mt St Joseph Retreat Hse, Mosta. 2nd-4th December 2016.

Malta Stand Up for Life. Candlelight March. 3rd December 2016.

CIS - Programme of activities 2016-2017.

Augustine for All. Augustinian Institute. Commencing 7th October 2016.

 

DISKORSI  U KITBIET TAL-PAPA FRANĠISKU

B'filmati u Testi miġjuba għall-Malti

 

Diskorsi, omeliji, katekeżijiet, intervisti, flimkien mad-dokumenti ewlenin li ta l-Papa Franġisku matul il-pontifikat tiegħu.

Idħol fil-paġna tal-Papa Franġisku ...

 

IL-PAPA FRANĠISKU INTERVISTAT MINN TV2000

Fi tmiem il-Ġublew tal-Ħniena il-Papa Franġisku kien intervistat mil-ġurnalisti tat-TV2000.  Ara l-intervista kollha ...

 

L-INTENZJONI TAL-PAPA GĦAL NOVEMBRU

Il-pajjiżi li jilqgħu numru kbir ta' immigranti

 

Biex il-pajjiżi li jirċievu numru kbir ta’ immigranti jsibu l-għajnuna fl-isforzi tagħhom ta’ solidarjetà.  ...

ara l-video tal-Papa ...

aktar dettalji ...

 

47 KATEKEŻI MILL-PAPA DWAR IL-ĦNIENA

Matul il-Ġublew tal-Ħniena, il-Papa Fraġistu ta 47 katekeżi dwar il-ħniena.

Tista' ssibhom kollha bil-Malti flimkien ma filmati bis-sotto-titoli fil-Laikos ...

DFIN JEW KREMAZZJONI ?

Istruzzjoni mill-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi ...

 

Il-prassi tal-kremazzjoni xterdet qatigħ f’kemm-il pajjiż, imma fl-istess waqt xterdu wkoll ideat ġodda li ma jaqblux mal-fidi tal-Knisja.

ara l-Istruzzjoni kollha ...

   

L-EVANĠELJU TAL-ĦADD

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent, Sena A 

San Mattew 24:37-22

27 ta' Novembru 2016

Animazzjoni minn Joyce u Raymond Zammit

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap

Talb tal-Fidili għall-ġimgħa kollha ...      Ara oħrajn ...

RADJU U RIŻORSI AWDJO

Stazzjonijiet tar-Radju Kattoliċi u Riżorsi Pastorali awdjo.

Fittex minn hawn ...

 

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

Mill-Laikos tista' ssegwi live  numru ta' stazzjonijiet tat-Televiżjoni Kattoliċi.

idħol fil-paġna TV/Video ...

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 20 ta' Novembru 2016

aktar dettalji ...

Minn Patri Mario Attard OFMcap ...

Minn Patri Silvestu Bonavia OFMcap ...

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta

 

 L-Eżortazzjoni Appostoika tal-Papa Franġisku

dwar

Il-ferħ tal-imħabba

---

 Ara t-test kollu bil-Malti flimkien ma'

Werrej Tematiku,

Ġabra  ta' Kwotazzjonijiet

u riżorsi oħra

[klikkja hawn...]

 

Mingħand ...

[Aktar dettalji ...]