L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

 

 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Itma' lil min hu bil-ġuħ.  Isqi lil min hu bil-għatx. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 19/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tat-28 Ħadd matul is-Sena. 16/10/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa ta' Kanonizzazzjoni ta' seba' Qaddisin ġodda. 16/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-amministrazzjoni tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. 16/10/2016.


Festa tan-Nanniet. Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Assoċjazzjoni tal-Ħaddiema Anzjani. 15/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt il-quddiesa tal-Wegħda taċ-Ċelebat mis-Seminaristi li ser isiru Djakni. 15/10/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-ftuħ tas-Sena Soċjali tal-Azzjoni Kattolika. Xewkija. 15/10/2016.


Sintesi tal-Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Viżta Pastorali f'Għajnsielem. 14/10/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech lis-Seminaristi fil-kappella tas-Seminarju. Victoria. 13/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lil-Luterani. 13/10/2016.


L-Opri tal-ħniena korporali u spiritwali. Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 12/10/2016.


Il-Ġenna, l-Infern u l-Purgatorju. Tliet katekeżi oħra tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. 1999.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'St Paul's Pro-Cathedral.  10/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. 09/10/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Ġublew Marjan fi Pjazza San Pietru. 09/10/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Ġublew Marjan tal-Ħniena. Knisja tal-Madonna ta' Pompej. Victoria. 09/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-Velja Marjana fi Pjazza San Pietru. 08/10/2016.


Koppli li żżewġu fil-Knisja wara 50 sena ta' żwieġ ċivili. 08/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku u Dikjarazzjoni konġunta fil-laqgħa mal-Arċisqof Justin Welby ta' Canterbury. 05/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Kunsill Pontifiċju għall-kultura dwar l-Isports. 05/10/2016.


Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-vjaġġ tiegħu fil-Ġorġja u l-Ażerbajġan. Udjenza Ġenerali. 05/10/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Festa ta' San Franġisk ta' Assisi. Knisja tal-Franġiskani Konventwali, Victoria. 04/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt quddiesa fiċ-Chaplaincy tal-Università ta' Malta. 03/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-ftuħ tas-Sena Forensi. 03/10/2016.


Konferenza Stampa mill-Papa Franġisku matul it-titjira lura mill-Ażerbajġan. 02/20/2016.


Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fiċ-celebrazzjoni ekumenika, Undivided. Smart City, Kalkara.  02/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-knisja parrokkjali ta' Ħaż Żebbug. 02/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku f'laqgħa interreliġjuża fil-Moskea f'Baku. 02/10/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Knisja tal-Immakulata, Baku. 02/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt żjara fil-Katidral Patrijarkali ta' Svetitskhoveli. 01/10/2016.


Diskors tal-Papa Frangisku lill-Awtoritajiet f'Baku. 02/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus mill-Katidral tal-Kunċizzjoni. Baku. 02/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lis-Saċerdoti, Reliġjużi u Seminaristi f'Tbilisi. 01/10/2016.


Omelija tal-Papa Franġisku waqt il-Quddiesa fl-Istadju ta' Tbilisi. 01/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku mal-persuni fl-opri tal-karità. Tbilisi. 01/10/2016.


Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Knisja tal-Kunċizzjoni, Ħamrun. 01/10/2016.


Diskors tal-Isqof Mario Grech f'Seminar mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Artrite u r-Rewmatiżmu. 01/10/2016.


Ir-Rużarju għodda għażiża. Ittra lill-Poplu ta' Alla mill-Isqof Mario Grech. 01/10/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku fil-laqgħa mal-Patrijarka tal-Gorġja kollha. 30/09/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Awtoritajiet f'Tbilisi. 30/09/2016.


Talba tal-Papa Franġisku għall-Paċi fil-laqqgħa mal-Komunità Siro-Kaldeja. 30/09/2016.


Vjaġġ tal-Papa Franġisku lejn il-Ġorġja.  Tislima lill-Ġurnalisti. 30/09/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Ġublew tal-Katekisti. 30/09/2016.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fid-dedikazzjoni ta' Altar ġdid, fl-Għarb. 25/09/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet ġodda. 16/09/2016.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

 

Iż-żwieġ hu l-isbaħ ħaġa li ħalaq Alla

Iż-żwieġ hu l-isbaħ ħaġa li ħalaq Alla ... imma meta jinqalgħu d-diffikultajiet, in-nuqqas ta ftehim, it-tentazzjonijiet insolvuhom bid-divorzju, u hekk jien infittex ieħor, hu jfittex oħra, u nerġgħu nibdew mill-ġdid. U min iħallashom l-ispejjeż tad-divorzju? Iħallsuhom il-koppja, iħallas Alla għax titħammeġ ix-xbieha tiegħu, u jħallsu l-ulied.  Intom ma tafux ħuti, minn kemm jgħaddu tbatija t-tfal!  Jeħtieġ nagħmlu minn kollox biex insalvaw iż-żwieġ.

mid-diskors tal-Papa Franġisku lis-Saċerdoti tal-Ġorġja [...]

◄   Ħsieb għal matul il-jum.

 

ĠUBLEW TAL-FAMILJA

Ġublew tal-Familja

Il-Ħadd, 30 ta' Ottubru 2016

 

Jum sħiħ ta' ċelebrazzjoni u attivitajiet diversi għall-familja kollha fis-Seminarju, Tal-Virtù, Rabat.

għall aktar dettajli ...

 

L-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

Mill-Kelma tal-Arċisqof Charles Scicluna

 

Ġabra tad-diskors, omeliji u messaġġi li l-Arċisqof ta matul l-Espiskopat tiegħu kif ukoll uħud mid-diskors tiegħu bħala Isqof Awżiljari ...

idħol fil-paġna tal-Arċisqof ...

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

  Ġublew tal-Familja. L-Arċidjoċesi ta' Malta. 30/10/2016.

PFI - Christian Leadership Higher Education Award 2016-2017.

CIS - Programme of activities 2016-2017.

Augustine for All. Augustinian Institute. Commencing 07/10/2016.

DISKORSI  U KITBIET TAL-PAPA FRANĠISKU

B'filmati u Testi miġjuba

għall-Malti

 

AMORIS LAETITIA TAL-PAPA FRANĠISKU

Eżortazzjoni Appostolika

dwar il-Ferħ tal-Imħabba

 

IŻŻEWĠU BIL-KNISJA WARA 50 SENA

Sabu Knisja b'bibien

 miftuħa beraħ

Diskorsi, omeliji, katekeżijiet, intervisti, flimkien mad-dokumenti ewlenin li ta l-Papa Franġisku matul il-pontifikat tiegħu.

idħol fil-paġna tal-Papa Franġisku ...

Il-Ferħ tal-Imħabba fil-familji hu wkoll il-ferħ tal-Knisja. Din l-Eżortazzjoni tikseb tifsira speċjali fil-kuntest ta’ din is-sena tal-Ġublew tal-Ħniena.

bosta riżorsi dwar l-Amoris Laetitia ...

Reġġ u Lilian tkellmu dwar il-mixja għal din il-ġurnata speċjali f'ħajjithom. Qalu li din l-esperjenza tagħhom turi li qatt mhu tard wisq.

ara l-filmat bill-permess ta' TVM ...

 

L-ABORT:  ID-DRITT TAL-MARA LI TAGĦŻEL ???

aktar filmati ...

 

IL-QUDDIESA

Fr Michael Bugeja

dwar il-Quddiesa

 

L-ewwel tliet videos minn sensiela fejn, Fr Michael Bugeja jfisser il-partijiet differenti taċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa, iċ-ċentru tal-ħajja liturġika tal-Knisja. 

ara l-videos ...

   

L-EVANĠELJU TAL-ĦADD

It-30 Ħadd, Sena Ċ 

San Luqa 18: 9-14

23 ta' Ottubru 2016

Animazzjoni minn Joyce u Raymond Zammit

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap

Talb tal-Fidili għall-ġimgħa kollha ...      Ara oħrajn ...

RADJU U RIŻORSI AWDJO

Stazzjonijiet tar-Radju Kattoliċi u Riżorsi Pastorali awdjo.

Fittex minn hawn ...

 

SEGWI STAZZJON TAT-TV KATTOLIKU

Mill-Laikos tista' ssegwi live  numru ta' stazzjonijiet tat-Televiżjoni Kattoliċi.

idħol fil-paġna TV/Video ...

 

FIL-LEĦEN IS-SEWWA

tal-Ħadd, 23 ta' Ottubru 2016

aktar dettalji ...

Minn Patri Mario Attard OFMcap ...

Minn Patri Silvestu Bonavia OFMcap ...

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta