Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta

 

 

Mezzi soċjali u tagħrif ...

 Blog

 Facebook

 Ħinijiet tal-Quddies

 Knejjes għall-Adorazzjoni

 Ħolqa ma’ siti oħra

 Twitter

 

Il-Ġublew

tal-Ħniena

 

Riżorsi għall-Ġublew tal-Ħniena li jibda fit-8 ta’ Diċembru.  [klikkja]

Raġel u Mara Ħalaqhom

Minn Mons Anton Gouder dwar it-Teoloġija tal-Ġisem.   [klikkja]

L-Isqof

Bruno

Forte

Forsi tistaqsini: Għaliex għandi nitlob?  It-tweġiba hi: Biex tgħix.  [klikkja]

Evangelii

Gaudium

Il-Papa Franġisku dwar il-Ferħ tal-Vanġelu.  Test u awdjo. [klikkja]

 

Segwi TV Reliġjuż live u bosta riżorsi ta’ vidjo u awdo. [klikka]

In-Novena ta’ Għid il-Ħamsin

Il-Ġimgħa, 15 ta’ Mejju 2015: Illum huwa l-ewwel jum tan-Novena ta’ Għid il-Ħamsin.  Biex inħejju ruħna aħjar għal din is-Solennità kbira tal-Knisja, qed inwasslu disa’ video clips b’riflessjoni qasira.  Dawn huma preżentati minn Fr Hayden Williams OFM Cap, wieħed għagħal kull jum tan-novena.

[klikkja]

Il-Kelma tal-Mulej f'Jum Għid il-Ħamsin

 

Riflessjoniji minn Patri Hayden Williams OFM Cap [klikkja]

 
 

Stampi animati bi kliem u mużika minn Joyce u Raymond Zammit.  [klikkja]

 

 

Riflessjoni minn Dun Pawl Camilleri, Parroċċa Iklin. [klikkja]

X’inhuwa dan il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena?

L-Erbgħa, 13 ta’ Mejju 2015: X’inhuwa dan il-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena li għaliħ qiegħed isejħilna l-Papa Franġisku.  X’fiha l-Bolla ta’ Indizzjoni, Misericordiae Vultus, li l-Papa nnifsu ppublika dwar din is-sena speċjali? Aħna l-insara x’aħna mistennija li nagħmlu?  Dawn kienu d-domandi li staqsejna lil Fr Joe Galea Curmi, Vigarju Ġenerali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, meta dalgħodu ltqajna miegħu fil-Kurja tal-Arċisqof. 

[klikkja biex tara filmat]

 

Żidiet riċenti ...

  Udjenza Ġenerali. Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja.  L-Edukazzjoni. 20/05/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku lill-Isqfijiet Taljani (CEI). 18/05/2015.

  Rit tat-Tifi tal-Blandun fi tmiem Żmien l-Għid.

  Messaġġ tal-Papa Franġisku fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni tal-Kanonizazzjoni u r-Regina Coeli. 17/05/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Quddiesa u Kanonizzazzjoni.  17/05/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali. 13/05/2015.

  Talba tal-Papa Franġisku għall-Ġublew tal-Ħniena 2015-2016.

  Logo għall-Ġublew tal-Ħniena 2015-2016.

  Ħobbu lil xulxin.  Omelija tal-Isqof Mario Grech. 10/05/2015.

  Diskors tal-Papa Franġisku fir-Regina Coeli tas-Sitt Ħadd tal-Għid. 10/05/2015.

  Inqajjmu x-xewqa għal-Alla. Omelija mill-Isqof Mario Grech fil-festa ta’ San Ġorġ Preca.  08/05/2015.

  Misericordiae Vultus.  Ħsibijiet, u Temi Prinċipali, u Analiżi tal-Bolla tal-Indizzjoni miġbura minn Dun Hector Scerri.  07/05/2015.

  Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-Familja. Iż-Żwieġ (II).  06/05/2015.

  Omelija tal-Papa Franġisku fil-Parroċċa Rumana, Santa Mara Regina Pacis, 03/05/2015.

  It-Talb,  Ittra tal-Isqof Bruno Forte, Messaġġ għar-Randan 2007.

  Diskors tal-Papa Franġisku. Regina Coeli tal-Ħames Ħadd tal-Għid. 03/05/2015.

Żidiet oħra li saru qabel

Jum il-Komunikazzjoni Soċjali

[Imfakkar il-Ħadd, 17 ta’ Mejju 2015]

Nikkomunikaw il-familja

Ambjent privileġġjat tal-laqgħa fil-gratwità tal-imħabba

It-tema tal-familja hija fiċ-ċentru ta’ riflessjoni ekkleżjali profonda u fiċ-ċentru ta’ proċess sinodali mifrux fuq żewġ Sinodi, wieħed straordinarju, li għadu kif ġie ċelebrat, u ieħor ordinarju li hu msejjaħ għal-Ottubru li ġej.  F’dal-kuntest Il-Papa Franġisku dehrlu li jkun opportun li t-tema tal-Jum Dinji tal-Komunikazzjonijiet Soċjali li jmiss, ikollha bħala punt ta’ riferiment il-familja.  Wara kollox, il-familja hija l-ewwel imkien fejn nitgħallmu nikkomunikaw. 

[klikkja]