L

A

I

K

0

S

Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta' Malta   

 

 

 

Ħsieb għar-IV Ħadd tal-Avvent meħud minn diskorsi tal-Papa Franġisku [ikklikkja]

L-Istejjer ta’ Ġesù. Produzzjoni għat-tfal maħduma bi stampi animati.

Raġel u Mara għamilhom. Sitt vidjos qosra dwar il-ġmiel taż-Żwieġ

Jekk fil-quddiesa m'hemmx spirtu ta' adorazzjoni  lanqas ikun hemm wara ...

 

Tlettax-il Meditazzjoni dwar  l-Evangelii Gaudium tal-Papa Franġisku.

Mill-qalb, aħna nawgurawlek Milied Qaddis.  Jalla il-ħeġġa li l-Mulej Ġesù jkebbes f’qalbna matul dawn il-jiem, tibqa’ taqbad fina lkoll matul is-sena 2015 u tul ħajjitna kollha.

F'paġni oħra ...

  Il-Liturġija tas-Sigħat għal kuljum

  Messaġġ għas-Sena tal-Ħajja Kkonsagrata

  Evanġelizzazzjoni ġdida

  Il-Kelma tal-Ħajja ta' Diċembru

  Is-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja

  Id-dokumenti tas-Sinodu Djoċesan ta' Malta

  Ġabra ta’ riżorsi dwar il-Familja

  Id-Djakonat Permanenti f'Malta

 

Niżel HU biex Togħla INT

F’dak iż-żmien, Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f'belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, għand xebba, mgħarrsa ma' raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija.

[Ir-Raba' Ħadd tal-Avvent, Sena B - 21/12/2014]

Ġwanni Pawlu II fuq il-Ġisem tal-Bniedem.

Katekeżi dwar il-ġisem tal-bniedem, imqassma f’129 diskors li l-Papa San Ġwanni Pawlu II għamel bejn Settembru 1979 u Novembru 1984.  Ħafna minnhom diġà lesti bil-Malti.

L-Inkarnazzjoni fit-Tagħlim ta’ Papa Franġisku

L-Inkarnazzjoni tistedinna għal

Rivoluzzjoni ta’ Ħlewwa

Naħseb li ftit huma dawk li japprezzaw biżżejjed it-tagħlim ta’ Papa Franġisku dwar il-misteru tal-Inkarnazzjoni.  Il-Maġisteru tiegħu sa issa dwar dan il-misteru li qed niċċelebrawh f’dawn il-jiem insibuh fl-Enċiklika Lumen Fidei u fl-Eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium. ...

Mill-Kummissjoni Teoloġika ...

L-Evangelii Gaudium moqrija bil-Malti

Biex infakkru l-ewwel anniversarju mill-publikazzjoni mill-Papa Franġisku Evangelii Gaudium, qed noffru fuq dan is-sit, t-test kollu ta’ din l-Eżortazzjoni Appostolika moqri bil-Malti. Il-qari sar ġentilment mis-Sur Alfred Mallia fl-istudjo ta’ Radju Marija.  Minn qalbna nroddulhom ħajr.

Segwi test u isma' l-qari tal-Evanglii Gaudium ...