L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU    ▼ VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI  

ILLUM -

 

   

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


Stqarrija tal-Moviment ta' Kana dwar il-Morning After Pill. 21/07/2016.

Diskors lill-għalliema fl-iskejjel tal-Knisja. Segretarjat għall-Edukazzjoni, Rabat, Malta. 21/06/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-inawgurazzjoni tal-bibien ġodda fis-Santwarju Ħniena Divina. 17/07/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-sittax-il Ħadd matul is-Sena. 17/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu. 16/07/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna waqt attività maż-żgħżagħ. 15/07/2016.

Iuvenescit Ecclesia. Relazzjoni bejn doni erarkiċi u kariżmatiċi. Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi. 15/05/2016.

Il-Ħajja Kkonsagrata. Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. 28/09/1994.

Omelija mill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona OP fil-funeral ta' ommu, Josephine Cremona. 15/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna f'quddiesa mal-Kapitlu tal-Katidral fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. 14/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof  Charles Scicluna f'Jum il-Pulizija. Kon Katidral, Valletta. 12/07/2016.

Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tal-15-il Ħadd matul is-sena. 10/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna mas-Saċerdoti ġodda. Santwarju tal-Mellieħa. 09/07/2016.

Katekeżi tal-Papa San Ġwanni Pawlu II dwar l-Anġli. L-ewwel tliet diskorsi. Lulju 1986.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fiċ-Ċentru San Blas, Ħaż-Żebbuġ. 08/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-Isptar Monte Carmeli, Ħ'Attard. 06/07/2016.

Spiritwalità tal-Miżżewġin u tal-Familja. Sintesi ta' Kapitlu 9 tal-Amoris Laetitia. Dun John A Berry. 06/07/2016.

Messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-preżentazzjoni tal-ktieb, Kelma ta' Ħabib. 05/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fil-quddiesa mal-gradwati ġodda fil-Kulleġġ De La Salle, Cottonera. 04/07/2016.

Omelija tal-Arċisqof Charles Scicluna fl-amministrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof f'San Pawl il-Baħar. 03/07/2016.

Ara żidiet oħra li saru qabel ...

 

L-EVANĠELJU TAL-ĦADD ,    24 ta' Lulju 2016


L-Evanġelju tas-17-il Ħadd. Sena Ċ.  

San Luqa 11: 1-13.

  Animazzjoni minn Joyce u Raymond Zammit

  Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri

  Ħsieb minn Fr Hayden OFMCap

  Riflessjoni bl-Ingliż  minn Jeff Cavins

 

 

▲ Fr Mario Attard OFM cap b'video qasir dwar is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda [...]

 

 

Iuvenescit Ecclesia

Ittra lill-Isqfijiet tal-Knisja Kattolika dwar ir-relazzjoni bejn id-doni ġerarkiċi u kariżmatiċi għall-ħajja u l-missjoni tal-Knisja.  [...]

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta