L

A

I

K

0

S

Merħba fis-sit tas-Segretarjat għal-Lajċi.

MENU ▼ TV/VIDEO AUDIO FACEBOOK BLOG TWITTER KUNTATTI LIBRERIJA

ILLUM:

 


 

Is-Sinodu tal-Isqfijiet għaż-Żgħażagħ 2018

Iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali

"Bi pjaċir inħabbrilkom li f’Ottubru 2018 sa jiġi ċċelebrat is-Sinodu tal-Isqfijiet bit-tema “Iż-żgħażagħ, il-fidi u d-dixxerniment vokazzjonali”. Ridt li tkunu intom fiċ-ċentru tal-attenzjoni għax jiena nġorrkom fil-qalb tiegħi. Propju llum qed jiġi ppreżentat id-Dokument Preparatorju, li nafdah lilkom ukoll bħala “boxxla” tul din il-mixja. ..."

Kompli ara l-ittra tal-Papa Franġisku liż-Żgħażagħ ...

Ara wkoll id-Dokument Preparatorju ...

Ġimgħa ta' Talb għall-Għaqda fost l-Insara. 

Mit-18 sal-25 ta' Jannar 2017

Aktar dettalji Poster Uffiċjali Video - Ut unum sint
 

ŻIDIET RIĊENTI FIL-LAIKOS ...


L-Isqof Mario Grech dwar il-linji-gwida publikati mill-Isqfijiet Maltin għall-applikazzjoni ta' kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. Radju RTK. 21/01/2017.


Madre Ġemma Camilleri: Missjoni mill-Kamra tas-Sodda. Sitt programmi bil-kortesija ta' Radju Luminarja. 2016.


Fil-Leħen tal-Ħadd, 22 ta' Jannar 2017, tkun tista' taqra dwar ..., 20/01/2017.


Dun Richard Farrugia fuq l-RTK dwar l-applikazzjoni ta' Kapitlu 8 tal-Amoris Laetitia. 14/01/2017.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama. Udjenza Ġenerali. 18/01/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku lill-Membri tal-Korp Diplomatiku akkredetati mas-Santa Sede. 09/01/2017.


Messaġġ tal-Papa Franġisku għall-Jum Dinji tal-Morda 2017. 08/12/2016.


Diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Angelus tat-Tieni Ħadd matul is-Sena. 15/01/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna f'Jum ir-Refuġjati u l-Migranti. Knisja tal-Vitorja, Valletta. 15/01/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pussess ta' Mons Joseph Sultana bħala Arċipriet tal-parroċċa tal-Katidral tal-Assunta, Victoria. 15/01/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Fr Denis Schembri, kappillan ġdid tal-parroċċa tal-Manikata. 14/01/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-pussess ta' Mons. Trevor Sultana bħala Arċipriet tal-parroċċa tal-Għarb.  14/01/2017.


Dokument Preparatorju tal-XV-il Assemblea Ġenerali Ordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet bit-tema, Iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali. 13/01/2017.


Ittra tal-Papa Franġisku liż-Żgħażagħ dwar is-Sinodu tal-Isqfijiet bit-tema, "Iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali. Vatikan, 13/01/2017.


Kriterji mill-Isqfijiet Maltin għall-Applikazzjoni ta' Kapitlu VIII tal-Amoris lętitia. 08/01/2017.


Criteria by the Maltese Bishops for the Application of Chapter VIII of Amoris lętitia. 08/01/2017.


Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin  dwar il-publikazzjoni ta' linji-gwida għall-applikazzjoni ta' Kapitlu 8 tal-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Amoris lętitia. 13/01/2017.


Dei Verbum. Kostituzzjoni Dommatika tal-Konċiljum Ekumeniku Vatikan II. Reviżjoni tad-dokument bil-Malti.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 11/01/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa li fiha żewġ seminaristi kien mogħtija l-Ministeru tal-Akkolitat.  Seminarju, Tal-Virtł. 09/01/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennitį tal-Epifanija. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 08/01/2017.  (awdjo)


Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennitį tal-Epifanija. Bażilika ta' San Ġorġ, Victoria. 08/01/2017.  (awdjo)


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Sciucluna fil-quddiesa tal-pussess ta' Dun Mario Mangion bħala Kappillan il-ġdid tal-parroċċa ta' San Ġorġ, Ħal Qormi. 08/01/2017.


Diskors tal-Papa Frangisku fl-Angelus fil-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. 08/01/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fis-Solennitą tal-Epifanija tal-Mulej u l-quddiesa tal-Kandidatura ta' erba' Seminaristi. 08/01/2017.


Lista ta' Festi f' Malta u Għawdex matul is-Sena 2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-Festa tal-Magħmudija tal-Mulej  l-Magħmudija tat-Trabi. Kappella Sistina. 08/01/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ċelebrata għall-koppji li żżewġu fl-2016.  Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta, 07/01/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennitą tal-Epifanija tal-Mulej. Bażilika ta' San Pietru. 06/01/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus. Solennitą tal-Epifanija tal-Mulej. 06/01/2017.


Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar it-Tama Nisranija. Udjenza Ġenerali. 04/01/2017.


Diskors tal-Papa Franġisku fl-Angelus tas-Solennitą ta' Marija Omm Alla u Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2017.


Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa ta' Jum il-Paċi. Dar tal-Providenza. Siġġiewi. 01/01/2017.


Artiklu tal-Arċisqof Charles J. Scicluna ppublikat fuq is-Sunday Times of Malta. 01/01/2017.


Omelija tal-Papa Franġisku fil-quddiesa tas-Solennitą tal-Imqaddsa Marija Omm Alla u Jum Dinji tal-Paċi. 01/01/2017.


Omelija tal-Isqof Mario Grech fis-Solennitą ta' Marija Omm Alla. Katidral tal-Assunta, Victoria. 01/01/2017.


Il-Kelma tal-Ħajja ta' Jannar 2017. L-Imħabba ta' Kristu timbuttana. 01/01/2017.


Ara żidiet oħra li saru qabel [...]

KAPITLU 8 TAL-AMORIS LĘTITIA

Stedina għall-ħniena u għad-dixxerniment pastorali

 

Linji-gwida mill-Isqfijiet Maltin għall-applikazzjoni ta’ Kapitlu 8 tal-Amoris Lętitia.   Ħniena u dixxerniment quddiem diversi realtajiet soċjali ta’ żmienna ...

Ara bosta aktar riżorsi dwar l-Amoris lętitia ...

 

 IL-BITĦA TAL-ĠENTILI F'MALTA

Il-Kardinal Gianfranco Ravasi, responsabbli biex imexxi il-ħsieb tal-Bitħa tal-Ġentili fuq skala dinjija ser jagħti taħdita f'Malta fuq stedina tal-Provinċja Agostinjana Maltija ... Taħdita bit-tema, Il tempio e la Piazza. Fede, cultura, societą.

Ara aktar dettalji ...

 

JUM DINJI TAL-MORDA 2017

Messaġġ tal-Papa Franġisku ... Nistagħġbu b’dak li jwettaq Alla: “Is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar…”

Fil-11 ta’ Frar li ġej jiġi ċċelebrat fil-Knisja kollha, u b’mod partikolari f’Lourdes, il-25 Jum Dinji tal-Morda ...  ġurnata bħal din hija okkażjoni ta’ attenzjoni speċjali għall-kundizzjoni tal-morda ...

Ara l-messaġġ kollu ...

 

DISKORSI  U KITBIET TAL-PAPA FRANĠISKU

B'filmati u t-testi kollha miġjuba għall-Malti ...

 

Diskorsi, omeliji, katekeżijiet, intervisti, flimkien mad-dokumenti ewlenin li ta l-Papa Franġisku matul il-pontifikat tiegħu.

[Idħol fil-paġna tal-Papa Franġisku ...]

 

IL-KELMA TAL-ARĊISQOF CHARLES J. SCICLUNA

Omeliji, diskorsi, messaġġi u tagħlim ieħor ...

 

Tista' ssibhom miġbura f'paġna waħda. Segwi regolarment il-Kelma ta' Monsinjur Arċisqof minn fuq il-Laikos.

[Fittex hawn ...]

AMORIS LĘTITIA

Erba' programmi awdjo dwar l-Eżortazzjoni tal-Papa Franġisku fuq l-Imħabba fil-Familja. Produzzjoni u preżentazzjoni minn Francesco Pio Attard [...]

 

KULL ĦLEJQA GĦANDHA FUNZJONI

"Meta nisħqu li l-bniedem hu xbieha ta’ Alla, ma rridux ninsew li kull ħlejqa għandha funzjoni u m’hemm xejn bla sens." (Laudato si; 84). -   Ara dal-filmat qasir ...

 

47 KATEKEŻI MILL-PAPA DWAR IL-ĦNIENA

Matul il-Ġublew tal-Ħniena, il-Papa Fraġistu ta 47 katekeżi dwar il-ħniena.

Tista' ssibhom kollha bil-Malti flimkien ma filmati bis-sotto-titoli fil-Laikos ...

IS-SENA 2016 MA' FRANĠISKU

 

AVVIŻI KOMUNITARJI

KLIKKJA FUQ L-AVVIŻ LI TIXTIEQ TARA ...


Ecumenical Service by Christians Together in Malta and Gozo and the Diocesan Ecumenical Commissission ...

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-koppji li waslu biex jiżżewġu ...

Making Disciples for Jesus in the world for Sports and Play. Savio College ...

Theology Research Seminars mill-Fakultą tat-Teoloġija. Tmien taħditiet għall-pubbliku dwar temi marbuta mal-fidi u r-reliġjon ...

Consecration to Jesus through Mary. Talks by Fr Tony Alex MSSP. Starting 22 Feb 2017 ...

Il-Bitħa tal-Ġentili f'Malta. Taħdita mill-Kardinal Gianfranco Ravasi dwar, Il tempio e la Piazza. Fede, cultura, societą. ...

Introduction to the Spirituality of St Ignatius. Led by Fr Christopher Vella sj. Mt St Joseph Retreat House, Mosta. ...

Laqgħa ta' Talb għall-Qdusija tal-Kleru u għall-Vokazzjonijiet Saċerdotali u Reliġjużi. Parroċċa ta' Kristu Re, Raħal Ġdid. ...

Adorazzjoni Ewkaristika mmexxija mis-Superjur Joe Fenech. Kalendarju għall-Jannar 2017 ...

PFI - Christian Leadership Higher Education Award 2016-2017 ...

CIS - Programme of activities 2016-2017 ...

Augustine for All. Augustinian Institute ... Commencing 7th October 2016.

 

IT-TIELET ĦADD MATUL IS-SENA "A"

Il-Ħadd,22 ta' Jannar 2017

 

 

Qari tas-Solennitą tat-Twelid tal-Mulej Ġesł ...

Animazzjoni tal-Quddiesa ...

Vanġelu animat minn Joyce u Raymond Zammit ...

Ħsieb minn Dun Pawl Camilleri ...

Ħsieb minn Fr Hayden OFMcap ...

TLIET MINUTI MAL-KRISTOFRI

Sensiela ta' audio-clips bi ħsibijiet qosra dwar diversi temi. Produzzjoni mill-Għaqda tal-Kristofri, Malta.

 

PASS PASS:   IL-QADDISIN IKELLMUNA

 

 

 

IL-BLOG TA' PATRI MARIO

Patri Mario Attard OFM cap jiktbilna regolarment dwar diversi esperjenzi li jiltaqa magħhom fil-ħajja tiegħu ta' kuljum. 

Inti x'taħseb ... ?

Laikos.org

  Segretarjat għal-Lajċi. Malta